DEKAN VEKİLİ'NİN MESAJI

Günümüz eğitiminin temel amacı öğretmek değil, “öğrenmeyi öğretmektir”. Aslında tasarım eğitiminin amacı bunun da ötesindedir. Tasarımcı gibi öğrenmeyi, bilmeyi, düşünmeyi ve davranmayı öğretmek. Bunun başarılması da öncelikle öğrenme ve tasarlama konusuna uyandırılan ilgi ve sevgiyle olur. Bu bağlamda bizim temel görevimiz size tasarımı sevdirmek ve bu heyecanlı ve zevkli serüvene kere giriştikten sonra, bunu yaşam boyu tutkuyla sürdürme arzusunu sizde yaratabilmektir. İlk bakışta basit gibi görünen bu görevi başarabilmek ise kolay değildir; çünkü son derece donanımlı ve deneyimli olmayı, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını ve en önemlisi de bu anlayışı içselleştirmiş bir öğretim kadrosunu gerektirir. Böyle bir kadroya sahip olduğumuza inanıyor, tasarlamayı size sevdirmeyi ve bir yaşam tarzı, bir tutku olarak size benimsetmeyi bizim size karşı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu çetin görevin başarılmasını kolaylaştıracak çok önemli bir etken var. O da, tasarım disiplinini kesin kararlı ve bilinçli olarak seçmenizdir.

Prof. Dr. Nezih AYIRAN

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili