Bölüm Hakkında

Programın amacı, çevre mühendisliği ve teknolojileri alanında eğitimlerine devam etmek isteyen uzman ve araştırmacılara çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için gereken politikaların oluşturulması amacıyla bölgesel ve küresel çevresel problemlere çözüm sağlayabilecek, bilime katkıda bulunacak ve küresel araştırma projelerini anlayabilecek vizyonun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu programda su, toprak ve hava kirliliği kaynakları, çevreye etkileri ve bu sorunların bertaraf yöntemlerini anlatan doktora dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, çevresel matrislerde kirleticilerin ölçüm teknikleri ile gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan analitik enstrümanlar hakkında da öğrencilere bilgi verilmektedir. Mevcut laboratuvar altyapısı ve sınırsız dökümana ulaşma imkanları ile öğrenciler seçtikleri araştırma konusu üzerinde incelemeler yapabilir ve dünyada yapılan çalışmaları erişme fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Çevre Mühendisliği Doktora Programı ile çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz alacakları dersler ve ortaya koyacakları tez çalışmaları ile su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrencilere tez çalışmaları sırasında, analiz laboratuarları, bilgisayar salonları ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendisliği konularında uğraşan araştırmacılara büyük görevler düşmektedir.

Kariyer Alanları

Çevre Mühendisliği Doktora Programında okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmekte ve proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çevre Mühendisliği multi disipliner bir meslek olup, bir çok modern meslekle ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. İnşaat, makina, enerji gibi Mühendislik alanlarınn yanı sıra, siyasi bilimler, hukuk gibi sosyal konularda da etkin hale gelmektedir ve bu tür projelerde yer alabilimektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce