Program Hakkında

Çevre Bilimleri Lisansüstü Programının amacı, karmaşık çevre problemlerine çözümler getirebilecek yüksek lisans sahibi kişiler yetiştirmektir. Çevre Bilimleri Lisansüstü Programı, sağlıklı ve kaliteli insan yaşamı için çevresel koşulların iyileştirilmesi yönünde temel bilim esaslarının uygulanmasında gerekli bilgi ve becerilerle donanmış kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğrenciler laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak çevreyi etkileyen kirleticiler hakkında veri tabanları oluşturabilirler ve çevre ile ilgili yasa ve politikaları anlama ve oluşturma konusunda çalışarak hükümetler/sanayi için yeni standartlar belirlerler. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Çevre Bilimleri Bölümü olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz bölümde verilen 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuarlarımızın yanı sıra, bilgisayar salonlarımız ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

Kariyer Alanları

Çevre Bilimleri Lisansüstü programından mezun olan öğrenciler, kariyerlerine hem akademik alanda hem de endüstriyel uygulamalar alanında başarı ile devam edebileceklerdir. Çevresel sorunlar ve uygulamaları ile ilgili araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel laboratuvarlar, danışmanlık ve tasarım şirketleri, kamu ve özel istatistik bölümleri, bakanlıklar, çevre ve etki değerlendirme birimleri, belediyeler ve sivil toplum örgütleri mezunlarımızın eğitim sonrası çalışabilecekleri kuruluşlardır. Bu tip kuruluşlarda, mezunlarımız elde ettikleri analitik düşünme yeteneği sayesinde çevre sorunlarını belirleyip analiz ederken çözüm yöntemleri geliştirip bu çözüm yöntemlerinin uygulanabilirliğini ve verimliliğini araştırabileceklerdir. Özellikle doktora mezunlarımız dünyadaki prestijli üniversitelerde hem öğretim üyesi hem de araştırmacı olarak çalışıp yapacakları kaliteli araştırmalarla bilimsel dünyaya katkıda bulunabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSci

Dil

İngilizce