• Kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak
  • Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve uygulattırmak
  • Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bilim dallarında araştırmaları, uygulamaları düzenlemek, teşvik etmek ve desteklemek
  • Araştırmaları ve uygulamaları planlamak, düzenlemek, bu konuda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak
  • Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışı çeşitli kurumlardan destek sağlayarak projeler ve teklifler hazırlamak
  • Bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak
  • Merkezin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır