Bölüm Hakkında

Biyomühendislik doktora programı, öğrencileri araştırmacı, eğitmen ve girişimci olarak yetiştirmektedir. Program, mühendislik ve biyoloji bilimleri konusunda derin bilgiler sağlamasının yanı sıra öğrenciyi araştırma konusunda derin bilgi sahibi olmaya yöneltmektedir. Biyomühendislik doktora programının amacı, biyomühendislik konularında ulusal ve uluslararası ciddi projelerde bir fiil yer almış, tecrübeli ve kendine güvenen akademisyenler yetiştirmektir.

Biyomühendislik alanında çalışan bilim insanları, insanların yaşam tarzını değiştirecek devrim niteliğinde buluşlar yapmıştır. Biyoekonomiden söz ettiğimiz bu günlerde mühendislik prensiplerini biyoloji temel bilgileri ile birleştirerek yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekmektedir. Biyomühendislik alanındaki araştırmalar, biyolojik ve çevresel sistemlerin temel prensiplerini anlamamıza, günümüzdeki sağlık ve çevre problemlerine yönelik güncel çözümler üretmemize ve yeni teknolojiler geliştirmemize ışık tutmaktadır.

Eğitim Olanakları

Biyoloji ve mühendislik bilgilerini daha ileriye götürmek suretiyle, mezunlar biyoteknoloji, tıp ve diğer biyolojik teknolojilere dayalı akademi ve endüstri alanlarında yönetici olabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Teknik seçmeli dersler, ders danışmanı öğretim elemanı yardımı ile öğrenci tarafından, biyolojik prosesler, nanoteknoloji, biyolojik materyaller, ilaç salınımı, kanser biyolojisi, biyoteknoloji konulu doktora derslerinden seçilebilir. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Bellirli bir biyomühendislik alanında seminerini hazırlamasında, tez konusu ile ilgili deneylerini yapıp yüksek lisans tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlarda sürdürür.

Kariyer Alanları

Biyomühendislik doktora programı, kişilere biyomühendisliğin çeşitli alanlarında derin bilgi kazanımı sağlayarak, araştırmacı, öğretim elemanı, biyolojik teknolojilerin tasarlanmasında ya da biyomühendislik ile ilgili her alanda yönetici pozisyonunda iş bulma imkanı sağlamaktadır.

Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kanser, Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Bu bağlamda, doktora programımıza katılacak öğrencilerimizin bu projelerde yer almaları ve kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Böylece öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olacaklar hem de gerçek projelerde çalışarak kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında toplumumuza katkı sağlayacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce