Program Hakkında

Program, öğrencilere matematik, mühendislik, fizik, kimya, fizyoloji ve modern biyoloji alanlarında derinlemesine bilgi vermek, öğrencileri mühendisliğin temel prensiplerini kullanarak temel bilimleri biyolojik problemler üzerinde kullanmaya yönelik eğitmek, öğrencileri biyomühendislik alanında araştırma yapmak ve insan sağlığını iyileştirmeye yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için problem çözebilecek şekilde eğitmek, öğrencileri yaptıkları araştırma bulgularını var olan ticari teknolojiler üzerinde uygulayabilecek şekilde eğitmektedir. Uluslararası projeler geliştirerek ülkemizin ve toplumumuzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmak için Kanser, Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri alanlarında faaliyet gösteren Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Üniversitemiz bünyesinde yer almaktadır. Ciddi bilimsel çalışmalar yürütmüş konularında tecrübeli kadrosu ile BRC büyük üne sahip uluslararası üniversiteler (Imperial College London ve University of Oxford) ile ortak projeler yürütmekte ve yeni projeler planlamaktadır. Biyomühendislik yüksek lisans öğrencilerimiz bu projelerde yer alarak kendilerini geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz hem konularında tecrübeli ve bilgili akademisyenler olabilmekte hem de gerçek projelerde çalışarak kanser, mikrobiyoloji ve çevre konularında toplumumuza katkı sağlayabilmektedirler.

Eğitim Olanakları

Biyomühendislik yüksek lisans programı, öğrencileri önemli ve biyolojiye dayalı olan uygulamalardaki problemlerin çözümünde biyolojik sistemlerin analiz ve manipulasyonu için mühendislik bilgilerini kullanmaya yönelik eğitim verir. Program müfredatında teknik seçmeli dersler, ders danışmanı öğretim elemanı yardımı ile öğrenci tarafından, matematik, istatistik, mühendislik, fizik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, biyolojik prosesler, kanser araştırmaları gibi alanlarından seçilebilir. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilir. Bellirli bir biyomühendislik alanında seminerini hazırlamasında, deneylerini yapıp yüksek lisans tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış modern laboratuvarlarda sürdürür.

Kariyer Alanları

Biyomühendislik alanında çalışan bilim insanları, insanların yaşam tarzını değiştirecek devrim niteliğinde buluşlar yapmıştır. Biyoekonomiden söz ettiğimiz bu günlerde mühendislik prensiplerini biyoloji temel bilgileri ile birleştirerek yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekmektedir. Biyomühendislik alanındaki araştırmalar, biyolojik ve çevresel sistemlerin temel prensiplerini anlamamıza, günümüzdeki sağlık ve çevre problemlerine yönelik güncel çözümler üretmemize ve yeni teknolojiler geliştirmemize ışık tutar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, popüler hale gelen genetik, medikal ve biyoteknoloji alanlarını kapsar. Biyomühendislik yüksek lisans programı, kişilere biyomühendisliğin çeşitli alanlarında derinlemesine bilgi kazanımı sağlayarak, hem biyoteknolojinin kullanıldığı her alanda iş bulma imkanı sağlamakta hem de onları doktora programına hazırlamaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce