Program Hakkında

Günümüzde bilişim sistemleri tarafından toplanan veri miktarı sürekli olarak artmakta ve bu verilerin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi büyük önem kazanmaktadır. Aklımıza gelebilecek her alanda bilişim sistemlerinin var olmasından dolayı bu sistemleri tasarlayacak, geliştirecek, çalıştıracak, yönetebilecek yada denetlemesini yapabilecek uzmanlara duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır. İşte bu ihtiyaç duyulan uzmanlar Bilişim Sistemleri Yüksek lisans programını tamamlayanlar arasından kolayca seçilebilirler.

Eğitim Olanakları

Bilişim Sistemleri mühendisliği yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezli program ikisi zorunlu olmak üzere, beş adeti seçmeli toplamda yedi adet dersten, buna ek olarak seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz program’da ise ikisi zorunlu olmak üzere, sekiz adeti seçmeli toplamda dokuz dersten, ayrıca bitirme projesinden oluşmaktadır. Yüksek lisans programında seçmeli dersler sadece Bilişim Sistemleri alanı ile sınırlı kalmamakta diğer mühendislik programlarından yada işletme/yönetim alanından da ders alınarak farklı alanlardan da yararlanma imkanı bulabilmektedirler. Bilişim Sistemleri ile ilgili alanlardan mezun olmayan ve programa kabul edilen öğrencilere bilgi eksikliklerini tamamlamaları için lisans programından beş dersi geçmeyecek şekilde ders verilebilir. Bu derslerin hangileri olabileceği başvuru sırasında öğrenciye bildirilir. Programımız Oracle Academy ve Microsoft Imagine Academy üyesidir.

Kariyer Alanları

Bilişim Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans programında yer alan öğrenciler, farklı bilişim sistemlerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, çalıştırılmasını yada denetlenmesini yapabilecek en yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip olarak mezun olurlar. Bu yüzden telekomünikasyondan, bankacılık, finans hizmetlerine, pazarlamadan elektronik ticaret yapan şirketlere kısaca bilişim sistemlerinin var olduğu tüm alanlarda kolayca kendilerine iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse araştırma projelerinde araştırmacı yada doktora programlarına devam ederek kendilerine akademik kariyer de yapabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce