Hakkında

Üniversitemiz ile birlikte 1997 yılında kurulan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi (BİM), genel anlamda bilişim teknolojisi (BT) kaynaklarının üniversitenin stratejik öncelikleri için tedarikini, oluşturulan BT servislerinin tutarlı, güvenli ve kullanımının kolay olmasını ve bu servisler ile bilişim kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için görev yapmaktadır.

BİM, gelişen bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak için, bu alandaki gelişmeleri sürekli takip edip üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirmek; eğitim, öğretim ve akademik araştırmalara destek sağlamak için çalışmaktadır. BİM, tüm akademik ve yönetsel personelimiz ile birlikte öğrencilerimizin de en son teknolojilerden faydalanmaları, çalışmalarında verimi en üst düzeye çıkarmaları için gereken her türlü desteği sunmaktadır.

Çalışma Alanları

BİM hem yönetsel, hem de eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak üniversite genelinde ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesi, ağ altyapısının planlanması, işletilmesi ve yönetilmesi görevini yerine getirir, bilişimle ilgili ihtiyaç duyulan yalnızca teknik desteği değil, ayrıca donanımı da sağlar. Sunulan hizmetlerin kesintisiz çalışması, her zaman BİM’in önceliği olmuştur.

Kampüs genelinde ihtiyaç duyulan veri iletişim altyapısını tasarlamak, tesis etmek, işletmek ve yönetmek BİM’in sorumluluğundadır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan telefon altyapısının da hem kampüs içi hem de kampüs dışı iletişimi sağlayabilecek şekilde çalıştırılması da BİM’in görevlerindendir.

BİM ayrıca üniversite genelinde çalışmakta olan tüm BT altyapılarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından ve bu tedbirlerin güncel tutulmasından da sorumludur.

İletişim

Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
Kütüphane
Tel: (0392) 671 1111 Dahili: 2828
E-posta: helpdesk@ciu.edu.tr