Program Hakkında

Beslenme ve Diyetetik doktora programının amacı, kanıta dayalı bilimsel bilgiler doğrultusunda diyetisyenlik mesleğinin; besin ve beslenme, diyet ve diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında yetkin, analitik düşünme yeteneğine sahip doktora eğitimi almış diyetisyenler yetiştirmektir. Besin ögelerinin; türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerinin incelenmesine, hastaların fonksiyonel beslenme sağlığının iyileştirilmesi, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda, bireylerin veya grupların sağlık ve hastalıkta kaliteli ve yeterli beslenmelerinin sağlanmasına, yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri kazandırmak, araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışacak öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı içeriğinde; toplumun beslenme durumunun, beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirilerek uygulanması, ülkenin besin ve beslenme politikalarının tanımlanması ve bu bağlamda uyum aktivitelerinin uygulanması, besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, bebeklikten başlayarak, her yaş grubunda görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek, iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gibi konular yer almaktadır. İlgili konularda, uygulama ve araştırma faaliyetleri yapılmakta ve üst düzey bilgi verilmektedir.

Kariyer Alanları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlayan öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında çeşitli özel ve kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Kamu ve özel hastanelerin erişkin ve çocuk kliniklerinde, hastaların klinik olarak belirlenen tıbbi beslenme tedavisinin planlanması, eğitimi, denetimi ve değerlendirilmesinde, toplu beslenme sistemleri çerçevesinde hastaların ve toplumun diğer kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında, sağlığın sürdürülmesinde, toplum düzeyinde beslenme politikalarının oluşturulmasında ve toplum sağlığı beslenmesinde, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, toplumda beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesinde, önceliklerin saptanması, çözüm yollarının bulunması, besinlerin bileşimi ile besin ögelerinin yapısı, vücuttaki metabolizmaları, yaşam siklusu boyunca insanların beslenme gereksinmeleri, besinlerin sağlık üzerine etkileri, besinlerin hastalık riskini minimize ederek bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında ve akademik olarak doktoralı öğretim üyesi olarak üniversitelerde görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe