Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finans uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda borsacı veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır. Bu bağlamda, eğitim ve araştırma amaçlı Finans Laboratuvarı sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanı sıra hisse senedi, tahvil, emtia, döviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek ve dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ise finansal piyasaları yakından takip edebilecek ve piyasalardan elde ettikleri gerçek verileri tez çalışmalarında kullanabilecek ve danışman hocalarının gözetimde tezlerinden Sosyal Bilimler Atıf Endeksi'nde yer alan dergilerde yayınlanmak üzere makale çıkarabileceklerdir. Akademisyenlerimiz de akademik çalışmalarında laboratuvardan elde ettikleri verileri kullanabileceklerdir.

Finans Laboratuvarı

Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Nöropsikoloji Laboratuvarı, psikoloji biliminin en güncel akımı olan nöropsikoloji alanına hizmet etmek amacı ile psikolojik etik temellere dayanarak kurulmuştur. Nöropsikoloji Laboratuvarı, nöropsikolojik araştırma ve geliştirme ile nöropsikolojik eğitim alanlarında kullanılabilmek üzere tasarlanmış olup, alanındaki temel test ve programların bir kısmını içermektedir. Eğitim, araştırma ve geliştirme amacı ile kullanılabilecek laboratuvar bünyesinde, etkinliği ve işlevselliği dünya çapında kanıtlanan ve deneysel psikoloji başta olmak üzere birçok psikolojik deseni kurgulamakta kolaylık sağlayan E-Prime yazılım programı mevcuttur. E-Prime programı, araştırılmak istenilen konuya ve uygulanacak deneye göre çeşitli model ve paradigmalar oluşturabilmekte ve böylelikle psikoloji biliminin çalışma alanlarını genişletmektedir. Ek olarak, nöropsikolojinin esas ilgi alanı olan sinir sistemi ve işleyişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek ve araştırma yapabilmek adına Brain Voyager ve SPM programları bulunmaktadır. Bu programlar, beyinin yapı ve fonksiyonları ile iligili MR/fMRI verilerinin analizlerinin yapılabileceği özellikte programlar olup, Kıbrıs’ta sadece UKÜ Nöropsikoloji Laboratuvarında bulunmaktadır. Laboratuvar bünyesinde, yukarıda bahsedilen yazılımlara ek olarak, çeşitli psikolojik, psikiyatrik, nörolojik ve nöropsikolojik rahatsızlıkların tanı ve ilerleyişinde önemli rol oynayan bilişsel işlevlerimizi değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik test bataryaları mevcuttur. Bu testlerden en yaygın olarak kullanılanları: Stroop, Raven Progresif Matrisleri, Çizgi Yönü Belirleme, Wisconsin Kart Sıralaması olmaktadır. Bu testler başta olmak üzere, temel nöropsikolojik testlerimiz eğitim amaçlı seçmeli derslerimizden Nöropsikolojik Testler (PSYC410) ve araştırma amaçlı Bağımsız Çalışma (PSYC402) gibi derslerde kullanılabilmektedir. Ayrıca laboratuvar bünyesindeki test ve uygulamaların kullanımı, sadece eğitim ve araştırma amacı gütmemekte, aynı zamanda topluma yarar sağlamak amacını da benimsemektedir. Bu doğrultuda, laboratuvarın halka açılması ve bu bağlamda laboratuvar bünyesindeki test ve/veya uygulamalara ihtiyacı olan hasta gruplarının hizmetine sunulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Nöropsikoloji Laboratuvarı

Geoteknik Araştırma Laboratuvarında zemin mekaniği deneyleri uluslararası standartlarda yapılabilmektedir. Bilgisayar ile gerilme ve deformasyon kontrollu üç eksenli basınç, kesme kutusu, California Bearing Ratio ve ödometre cihazlarının yanında fiziksel özelliklerin belirlenmesinde kullanılan tüm deney cihazları mevcuttur. Laboratuvarda lisans öğrencilerine eğitim dışında araştırma ile uygulamaya yönelik çalışmalar da yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Geoteknik Araştırma Laboratuvarı

Endüstri Bölümü bünyesinde kurulan Simülasyon Laboratuvarı, öğrencilerimizin aldıkları derslerini daha iyi anlamaları ve uygulamaları amacı ile oluşturulmuştur. Bölümümüz müfredatında bulunan ve aşağıda belirtilen ilgili derslerde kullanılacak olan bu laboratuvar sayesinde öğrenciler ders sırasında teorik olarak gördükleri konuları ve yine ilgili derslerin projelerinin hazırlanması sırasında ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını, uygun çalışma ortamında kullanabilmeleri için bu laboratuvara ihtiyaç duyulmuştur. Bu laboratuvarın kullanılacağı dersler: INDE 204 Probability and Computer Applications in IE, INDE 221 Introduction to Modelling and Optimization, INDE 321 Operations Research I, INDE 322 Operations Research II, INDE 353 Systems Modelling and Simulation, INDE 352 Information Systems and Implementation, INDE 372 Production Systemas and Technology, INDE 441 Facility Layout and Material Handling, Yukarıda belirtilen dersler için kurulan yazılımlar şunlardır: LINDO, LINGO, SPSS, MiniTAB, MasterCAM, Arena, AUTOCAD, MS Project, MS Access.

Endüstri Mühendisliği Simülasyon Laboratuvarı

Otomasyon sistemleri hakkında genel bilgilerinin oluşturulması, prototip olarak üretim çizelgeleme, bilgisayar programlama, vb. konularda öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama amacıyla kurulan bu laboratuvar,esnek üretim sistemleri çalışmaları için de iyi bir örnek teşkil etmektedir.Laboratuvarımıza kazandırılan LEGO Mindstorm ve TETRIX setleri ile oluşturulacak olan robot kollar, konveyör hatları, AGV (çizgi takip araçları) ve otomatik depolama ünitesi kullanılarak öğrencilerin otomasyon ve esnek üretim sistemlerini kurmaları ve programları sağlanacaktır. Öğrenciler bu setler ile oluşturacakları sistemleri NI LabVIEW yazılımı ile çalışır hale getirip bütünleşik bir sistem oluşturacaklardır. Bu yazılıma ilave olarak daha ileri seviye akademik araştırma faaliyetleri için Java ve Python dilinde yazılımlar oluşturmak bu sistemler ile mümkündür. Bu laboratuvar sayesinde bölümümüzdeki zorunlu derslerden INDE372 Production Systems and Technology ve INDE322 Operations Research II için kullanılmaktadır. Ayrıca bölümümüz tarafından verilen INDE305 Computer Integrated Manufacturing, INDE343 Production Processes, ve INDE 391 Production Scheduling seçmeli derslerinde de bu laboratuvardan yararlanılmaktadır.

Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Laboratuvarı

2 bankolu olan Eczacılık Araştırma laboratuvarında sudan ağır ve hafif Uçucu yağların ekstraksiyonu ve miktar tayini için Clevenger cihazları, Sabit yağ ekstrasyonu ve miktar tayini çin ekstraktörler(Soxhlet cihazları) Rotary Evaporatör ve diğer distilasyon düzenekleri, İnce Tabaka kormatografi seti, Biyogüvenlik kabini, CO2 inkübatörü, Kameralı Mikroskop, su distilasyonu apareyi ve hava sirkülasyonlu kurutma dolabı bulunmaktadır.

Eczacılık Araştırma Laboratuvarı

Biyoloji/mikroskop laboratuvarlarında, mikrobiyoloji, biyoloji, klinik biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, parazitoloji gibi derslerin uygulamaları yürütülmektedir. Laboratuvarı biyomühendislik ve çevre mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri, eczacılık ve sağlık bilimleri lisans öğrencileri ve çevre bilimleri lisansüstü öğrencileri kullanmaktadır. Laboratuvarda temel ve uygulamalı biyoloji, mikrobiyoloji ve klinik biyokimya deneylerinin yürürtülebileceği cihazlar mevcuttur. Lisansüstü eğitim alan öğrenciler, tezlerine yönelik mikrobiyolojik çalışmalarını bu laboratuvarda yürütmektedirler. Mikroskop laboratuvarında 20 adet kameralı ve 20 adet de kamerasız mikroskop bulunmaktadır Laboratuvarda bulunan otoklav, inkübatörler, biyolojik güvenlik kabini ve etüv kullanılarak mikroorganizma kültürlerinin devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu mikroorganizmalarla farklı biyolojik prosesler sürdürülmektedir. Ayrıca bu laboratuvarda izolasyon, identifikasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Mikroskop Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyoloji alanında kapsamlı ve aktif bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuvar, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kompleksi içerisinde yer alan çok disiplinli araştırma hizmeti sunan bir niteliğe sahiptir. Laboratuvar, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin geniş bir yelpazedeki tez çalışmalarına katkı koymaktadır. İzole edilmiş mikroorganizmalar üzerinde çalışma olanağının yanı sıra, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı prokaryosit ve okaryotik hücrelerin eş kültür ortamındaki etkileşimleri ile bakterilerin ve bakteri ürünlerinin kanser üzerindeki etkilerinin incelenmesi de mümkün kılınmaktadır. Araştırma konuları arasında, bakteriyel ürünlerin etkileme gücü ve kanser hücreleri üzerindeki etkileri yer almaktadır. Yine, klinik olarak izole edilmiş ürünler ile doğal ürünler ve bitki ekstrelerinin kanser hücreleri üzerindeki etkileri laboratuvar ölçeğinde incelenmektedir. Sallantılı ve statik enkübatörler, koloni sayacı, otoklavlar ve mikroskoplar, mikrobiyoloji laboratuvarının olağan donanımları olarak sayılabilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Laboratuvarları, Mühendislik, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin servis derslerinin laboratuvar uygulamalarına hizmet sunmaktadır. Kimya Laboratuvarlarımız, öğrencilerin temel kimya prensipleri ve laboratuvar teknikleri konularında giriş düzeyinde eğitimlerine yönelik katkısağlamaktadırlar. Sunulan servis dersleri dünya genelinde mühendislik, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinin ders müfredatlarının temel taşı olan dersler olmalarının yanı sıra UKÜ öğrencilerinin bilimsel kültürünün altyapısını güçlendirmeye yöneliktir. Her disiplinden öğrenciye açık olan laboratuvarlarımız, UKÜ Temel ve İnsani Bilimler Bölümüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Kimya Laboratuvarları

Elektronik ve Devre laboratuvarı öğrencilerin Elektrik ve Elektronik derslerinde öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökmeleri için dizayn edilmiş laboratuvarımızdır. Öğrenciler derste öğrendikleri devre elemanları ve test ekipmanlarıyla burada tanıştırılır. Daha sonra, bu ekipmanları kullanarak deneyler yaparlar. AC ve/veya DC elektrik üreteçleriyle kurdukları devreleri tamamlayarak, çıkan sonuçları analiz edebilirler. Laboratuvarda direnç, kondansatör, bobin, BJT ve FET gibi elektrik ve elektronik devre elemenlarını kullanarak öğrenciler çeşitli deneyleri gerçekleştirebilirler. Çeşitli ölçüm cihazlarıyla devreye giriş, çıkış ve ara değerleri gözlemleyebilirler. Temel öğelerle oluşturabilecekleri basit devreler yanında hazır kurulmuş küçük sistemleri birleştirip daha büyük sistemler oluşturmayı da bu laboratuvarda pratiğe dökerler. Bu labaratuvarda Devre Teorisi ve Elektronik derslerinin labaratuvar deneyleri de yapılabilmektedir.

Elektronik ve Devre Laboratuvarı

Kontrol ve Robot laboratuvarında yer alan cihazlar öğrencilere; kumanda sistemlerinin temellerini, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini, işletim sisteminin programlanmasında kullanılan teknikleri, fiziksel bağlantılarını, iletişim arabirimlerini, tasarım yöntemlerini ile endüstriyel uygulama yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Öğrenciler kumanda sistemlerinde kullanılan elemanları tanımlamayı, programlanabilir mantık denetleyicilerinin yapılarını, giriş-çıkış birimlerini ve işletim sistemini pratik yaparak öğrenebilmektedirler. Ayrıca laboratuvarda yer alan Arduino Uno Uygulama Seti dijital giriş çıkış, analog dijital dönüştürücü, LED uygulamaları, 7 segment display, LCD, çeşitli sensör uygulamaları, PWM üretimi, keypad ve motor sürme gibi temel , ileri seviye robot tekniği uygulamaları yapabilme olanağı sağlamaktadır. Yine laboratuvar bünyesinde yer alan Lego Mindstorms eğitim setinde, lego teknik tuğlaları, bilgisayar tarafından kontrol edilebilir bir mikroişlemci, mikroişlemciyi kolay bir şekilde programlamaya imkân veren grafik ara yüzüne sahip bir yazılım, sensörler (sese, ışığa, uzaklığa ve dokunmaya duyarlı) ve hareket sağlamak için motorlar bulunmaktadır.

Kontrol ve Robot Laboratuvarı

Digital ve Haberleşme Sistemleri laboratuvarında yer alan haberleşme eğitim seti, analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış ana ünite ve on üç adet uygulama modülünden oluşmaktadır. Çalışma alanları, analog ve sayısal haberleşme sistemleri, modülasyon teknikleri, kodlama ve kod çözme tekniklerini içermektedir. Laboratuvarımızda analog ve dijital modülasyon/demodülasyon eğitim setleri bulunmaktadır. Modülasyon setinin analog ve dijital kısmında AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK modülasyon uygulamaları ile demodülasyon setinin analog ve dijital kısmında ise AM, SSB, FM, PM, PAM, PCM, PFM, PPM, DM, ASK, FSK, PSK demodülasyon uygulamaları yapılabilmektedir. Ayrıca öğreciler laboratuvarımızda yer alan dijital elektronik eğitim setlerini kullanarak sayısal sistemlerin uygulamalarını yapabilmektedirler. Dijital elektronik deneyleri arasında TTL lojik kapıları uygulamaları, CMOS lojik kapıları uygulamaları, NAND, NOR ve XOR lojik kapıları uygulamaları, dijital eklrmr-çıkarma uygulamaları, dekoder/demultiplexer ve multiplexer uygulamaları, d-type &jk-type flip-flops uygulamaları ile binary sayıcı, ADC uygulamaları, DAC uygulamaları gibi uygulamalar yer almaktadır.

Dijital ve Haberleşme Laboratuvarı

Bu laboratuvar, iş ve zaman etüdü çalışmalarında kullanılmaktadır. İnsan faktörü, insan ve iş güvenliği, iş etüdü metodları, hijyen, vs. gibi ergonomi ve iş etüdü konularında laboratuvar uygulamalarının yapılacağı bir ergonomi laboratuvarı olarak yapılandırılmıştır. Bu laboratuvar bünyesinde bölümümüzün zorunlu dersleri olan INDE 313 - Work Study ve INDE 314 - Human Factors Engineering derslerinin yanı sıra mezuniyet projeleri ve diğer seçmeli dersler için de kullanılmaktadır. İş etüdü (work study) çalışmalarının daha iyi yapılabilmesi amacı ile laboratuvarımıza kazandırılan montaj masası sayesinde öğrencilerimiz sanayi tesislerinde kullanılan montaj tezgâhlarını laboratuvar ortamında görmek ve üzerinde çalışmalar yapma fırsatını yakalamışlardır. Bu sayede iş etüdü prensiplerinin uygulanarak daha verimli teknikler geliştirme olanağına kavuşulmuştur. Aynı laboratuvar içerisinde bulunan kondisyon bisikleti ve koşu bandı ile efor testleri yapmak mümkün olacaktır. Laboratuvar envanterimizde bulunan COSMED Fitmate PRO gaz analizörü ve NORAXON EMG cihazı ile birlikte kullanılacak bu araçlar sayesinde öğrencilerimiz efor sarf eden bir kişinin solunum verilerini ve kas hareketlerini toplayarak analiz yapabileceklerdir.

Ergonomi Laboratuvarı

Haberleşme Teknolojileri Laboratuvarının amacı sinyal işleme, haberleşme ağ tasarımları, iletim sistemleri, yeni nesil kablosuz ağlar ve optic haberleşme sistemlerine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu faaliyetleri; 9GHz’e kadar Spektrum Analizörü, Temel optik sistem kurulumu, 4G Baz istasyonu ve sistem araçları ve Lisanslı VPI optik sistem ve optik cihaz geliştirme yazılımı olanakları ile sunar. Lisans eğitimi, bitirme projesi, yüksek lisans tezi ve doktora tez çalışmalarına katkı sağlar.

Haberleşme Teknolojileri ve Araştırma Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Elektrofizyoloji ve Görüntüleme Laboratuvarı iki kısımdan oluşan elektrofizyoloji ve görüntüleme çalışmaları için özelleşmiş bir laboratuvardır. Birinci kısmı elektrofizyolojik araştırmaların yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde tam kapsamlı olarak donanmış “patch clamp rig” sistemi yerleşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu “patch clamp rig” sistemleri sinir ve kardiyomiyosit gibi uyarılabilen hücrelerin yanı sıra geleneksel olarak uyarılamaz kabul edilen kanser hücrelerinde bulunan ve önemli fonksiyonel işlem gören elektriksel aktivitelerin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu sistemler, farmakolojik çalışmalar için çok büyük öneme sahiptir. Laboratuvarın ikinci kısmı ise 3 adet konfokal mikroskop ve canlı görüntüleme mikroskop sistemleri gibi görüntüleme sistemlerinin yerleşeceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemler ile immunohistokimya, immunositokimya ve özgün indikatör boyalar kullanılarak canlı fonksiyonel çalışmalar yapılabilmektedir.

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Hücre Kültürü Laboratuvarı normoksik ve hipoksik hücre kültürü inkübatörleri, biyogüvenlik kabinleri, tam kapsamlı ve geniş spektrumlu floresan mikroskop sistemi, krayogenic hücre ve doku saklama tankı, ultra soğuk derin dondurucu (-80oC) ve metastatik hücresel davranışlarının incelenmesini sağlayan mikroplaka okuyucu (Eliza okuyucu) gibi sistemler ile donanmıştır. Tam yüksek seviyede fonksiyonel olan ve çok aktif olarak çalışan bu laboratuvar, hücre kültürü, farmakolojik, hücresel metastatik davranışların incelenmesi deneylerinde kullanılmaktadır. Bu laboratuvar insan meme kanseri hücre modelleri (MDA-MB-231 ve MCF-7) ve sıçan prostat kanseri hücre modellerinin (Mat-LyLu ve AT2) de içinde olduğu çeşitli hücre hatlarının uzun süreli korunup saklanmasını sağlayan bir hücre bankasını bünyesinde barındırmaktadır. Bunlara ek olarak, bu laboratuvar BRC laboratuvar kompleksi içerisindeki diğer laboratuvarlara çalışma materyali sağlayarak destek vermektedir.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (BRC) Moleküler ve Islak Laboratuvarı, moleküler çalışmaların yapılamasını sağlamaktadır. Bu laboratuvar, kullanılacak örnek materyali ile kontaminasyon hassaslığı ve riski göz önünde bulundurularak çeşitli fonksiyonel çalışma istasyonları şeklinde ayrılmıştır. Bu fonksiyonel çalışma istasyonları içerisinde solüsyon ve farmakolojik ajanların hazırlandığı çözelti hazırlama istasyonu (pH metre, manyetik karıştırıcı, ditile su cihazı vb.); protein izolasyonu ve ekspresyon çalışmalarının yapıldığı protein çalışma istasyonu (soğutmalı santrifüj, SDS elektroforez sistemi, “Western blotting” sistemi, ve “chemiluminescence” görüntüleme sistemi); cDNA sentezi için DNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.); nükleotid ekspresyon çalışmalarının yapıldığı PCR çalışıma istasyonu (realtime PCR rotary cycler, UV görüntüleme sistemi, yatay elektroforez sistemi); RNA izolasyonu ve ekspresyonunun çalışıldığı RNA çalışma istasyonu (nano spektrofotometre, santrifüj, blok ısıtıcı, vb.) bulunmaktadır.

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Kromatografi, çeşitli çözeltiler içerisindeki bileşenlerin ayrılması, tanımlanması ve ölçülmesi amacıyla sıkça kullanılan bir yöntemdir. Kromatografi laboratuvarında başlıca üç tip kromatografik cihaz bulunmaktadır: İyon Kromatografi (İletikenlik Dedektörüne bağlı) başlıca katyonların (Sodyum Na+, Potasyum K+, Kalsiyum Ca2+ and Magnezyum Mg2+) ve anyonların (Klorür Cl-, Nitrat NO3-, Sülfat SO42-) ölçümü için kullanılmakta; Gaz Kromatografi (Kütle Spektometre, Elektron Yakalama Dedektörü ve Alev İyonizasyon Dedektörlerine bağlı) uçucu organik moleküllerin ve gaz bileşenlerinin ve Sıvı Kromatografi (Ultraviyole ve Refraktif İndeks Dedektörlerine bağlı) polar/apolar ve uçucu olmayan organik moleküllerin ölçümü için kullanılmaktadır. Kromatografi cihazlarına ek olarak Toplam Organik Karbon Cihazı da laboratuvarımızda mevcut olup çözeltiler içerisindeki organik yük miktarının ölçülmesinde kullanılmaktadır.

Kromotografi Laboratuvarı

Elektrik Makineleri Laboratuvarında; endüstride kullanılan, doğru akım ve alternatif akım elektrik motorlarının ve jeneratörlerinin çalışmalarını incelemek , işletme karakteristiklerini daha iyi anlamak için çeşitli deneyler yapılmaktadır. Transformatör deneyleri, dönüştürme oranının bulunması, bir fazlı transformatörlerin boşta çalışması, bir fazlı transformatörlerin kısa devre çalışması, bir fazlı transformatörlerde polarite tayini ve transformatörlerin yüklü çalışması deneylerini kapsamaktadır. Doğru akım elektrik makine deneyleri, ayrı uyartımlı DC jeneratörün boşta çalışma karakteristiğinin incelenmesi ve yabancı uyartımlı DC jeneratörün yük karakteristiğinin incelenmesi deneylerini kapsamaktadır. Asenkron elektrik makine deneyleri, asenkron motorun boşta çalışması ve üç fazlı asenkron motorun yüklü çalışma deneylerini kapsamaktadır. Laboratuvarda ayrıca Güç Elektroniği Eğitim Setileri yer almaktadır. Güç Elektroniği Eğitim Setinde, temel olarak çok fonksiyonlu Deney Masası ve Enerji Üniteleri, Ölçüm Modülleri, Yük Grupları ve gerekli aksesuarlar yer almaktadır. Laboratuvarda, doğrultucular, faz kontrollü doğrultucular, AC / AC çeviriciler, DC / DC çeviriciler, çeviriciler ile ilgili deneyler yapılabilmektedir.

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Spektroskopi Laboratuvarında çevre kirliliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla su, atıksu ve katı atıkların analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için Atomik Soğurma Spektrometresi, Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR), Spektrofotometre ve Spektroflorofotometre cihazları yer alır. Atomik Soğurma Spektrometresi atomların belli dalga boylarındaki ışık emilimini ölçer. FTIR cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.

Spektroskopi Laboratuvarı

Günümüzde bir çok alanda enstrümental analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle ilaç, gıda, sağlık ve çevresel kirlilik analiz alanlarında bu gelişmiş teknikler tüm dünyada en son teknoloji olarak yaygın şekilde yerini almıştır. Bu laboratuvar içerisinde X-Işını Floresan Spektrometresi ile nümunelerde Berilyum'dan Uranyum'a kadar olan elementlerin kalitatif ve yarı kantitatif analizi gerçekleştirilmektedir. X-Işını Dağılım Spektrometresi ile nümulerin kristal yapıları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Taramalı Elektron Mikroskobu, elektronların incelenecek malzeme yüzeyine gönderilmesi esasına dayanan ve görüntülerde 300,000 kat büyütme sağlayan bir cihaz olup nümune de karakteristik yapıların ve görüntülerin elde edilmesini sağlayarak yarı kantitatif analizlere olanak sağlar. Parçacık Boyut Analizörü 0.02µm-2000 µm boyutu aralığında her türlü yaş ve kuru numuneler de malzeme içindeki parçacıkların boyut dağılımını istatistiksel olarak ölçümü için ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre nümunelerin çıkardığı ısı miktarının ölçümü için kullanılmaktadır.

Enstrümental Laboratuvarı

Uluslararası Kıbrıs ve Otel İşletmeciliği Yüksek okulu Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü ve Aşçılık bölümlerinde bulunan laboratuvarımızdan biri olan Üretim mutfağı laboratuvarımızda besin ve kişisel hijyen göz önünde bulundurularak, sağlıklı besin hazırlama pişirme ilkeleri ve kesim teknikleri, pişirme teknikleri, temel Fransız sosları,türevleri ve bağlama teknikleri yani kıvam verme teknikleri dünyaca ünlü tarifler kullanılarak uygulanmaktadır. Laboratuvarda öğretilmesi amaçlanan uygulamalara yönelik gerekli tüm cihaz ve ekipmanlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda teorik derslerde öğretilen besin gruplarına yönelik belirli örnek uygulamalar yapılarak teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece, yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin hangi uygulamayı hangi amaçlarla yaptıklarını, yapım aşamalarındaki gözlemlerini, sağlıklı pişirme yöntemlerini ve uygulamada kullanılan malzemelerin uygulamaya yapı, görünüş ve besin öğesi yönünden etkisinin ne olduğunu tartışarak sağlıklı besin hazırlama ve pişirme yöntemlerini öğrenmelerine imkân verilmektedir. Bu laboratuvar lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama laboratuvarı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda lisansüstü eğitim, tez ve bilimsel araştırma projelerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Laboratuvarı