Eğitmen: UKÜ Akademik Personeli
Eğitim Yeri: UKÜ


Amaç ve İçerik
Programın temel amacı, katılımcılara temel seviyeden başlayarak geniş bir yabancı dil eğitimi sunar. Programın hedefi, katılımcının Almanca yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek aynı zamanda derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir. Başlangıç serviyesi için herhangi bir Almanca temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur. Daha ileri seviyeler için bu durum gereklidir.Öğretim süresi toplam 20 saattir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerini içerir.

Değerlendirme Süreci
Eğitim programını tamamlayanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Eğitim programının sonunda yapılacak olan “Değerlendirme Sınavında” başarılı olan katılımcılar ise “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.Katılımcıların, program süresi boyunca en az %70 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca katılımcının derslerde aktif olması beklenir.