Prof. Dr. Ayhan Bilsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Feray Gökdoğan Kurul Üyesi
Prof. Dr. Metin Karadağ Kurul Üyesi
Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven Kurul Üyesi
Doç. Dr. Sevinç Kurt Kurul Üyesi
Doç. Dr. Orhan Uludağ Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murad Bein Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Şölen Külahçı Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Behbud Muhammedzade Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Müesser Nat Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öztoprak Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Kurul Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan Kurul Üyesi
Öğr. Gör. Mustafa Güryaylı Kurul Üyesi
Öğr. Gör. Eliz Volkan Sekreterya