Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ501 ZIHIN ENGELININ KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERI 3 3 0
ZEÖ5X1 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X2 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X3 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X4 SEÇMELI 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ503 SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
ZEÖ580 Project 0 0 0
ZEÖ5X5 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X6 ELECTIVE 3 3 0
ZEÖ5X7 ELECTIVE 3 3 0
ZEÖ5X8 ELECTIVE 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ506 KENDINI YÖNETME STRATEJILERI 3 3 0
ZEÖ511 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞITIM 3 3 0
ZEÖ207 EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0
ZEÖ505 BIREYSELLEŞTIRILMIŞ EĞITIM PROGRAMI HAZIRLAMA 3 3 0
ZEÖ514 ZIHIN ENGELLILERE SOSYAL BECERILERIN KAZANDIRILMASI 3 3 0
ZEÖ518 TEK DENEKLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
EGT309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 0 0 0
ZEÖ522 NITEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
OZEG203 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞITIM 0 0 0
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM
ZEEG304 AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 0 0 0
ZEÖ507 ZIHIN ENGELLILERIN EĞITIMINDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALIZI 3 3 0
ZEÖ510 ZIHIN ENGELLILERDE AILE EĞITIMI 3 3 0
OZEG205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALIZI 0 0 0
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
ZEÖ205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 0 0 0
EYOP516 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 3 0
REPD502 STATISTICAL TECHNIQUES IN EDUCATIONAL SCIENCES 3 3 0
EPÖ518 ÖLÇEK GELIŞTIRME 3 3 0
EYOP515 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI 3 3 0