Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ501 ZIHIN ENGELININ KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERI 3 3 0
ZEÖ590 SEMINER 0 0 0
ZEÖ5X1 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X2 SEÇMELI 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ503 SOSYAL BILIMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
ZEÖ5X3 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X4 SEÇMELI 3 3 0
ZEÖ5X5 SEÇMELI 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ500 THESIS 0 0 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ZEÖ514 ZIHIN ENGELLILERE SOSYAL BECERILERIN KAZANDIRILMASI 3 3 0
ZEÖ511 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞITIM 3 3 0
ZEÖ510 ZIHIN ENGELLILERDE AILE EĞITIMI 3 3 0
ZEÖ506 KENDINI YÖNETME STRATEJILERI 3 3 0
ZEÖ505 BIREYSELLEŞTIRILMIŞ EĞITIM PROGRAMI HAZIRLAMA 3 3 0
ZEÖ507 ZIHIN ENGELLILERIN EĞITIMINDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALIZI 3 3 0
EPÖ505 UYGULAMALI EĞITIM İSTATISTIĞI 3 3 0
EPÖ509 NITEL ARAŞTIRMA 3 3 0
EYOP515 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI 3 3 0
ZEÖ522 NITEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
EPÖ518 ÖLÇEK GELIŞTIRME 3 3 0
ZEÖ518 TEK DENEKLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 0
EPÖ520 TOPLUMSAL YAPI VE EĞITIM 3 3 0
ZEÖ207 EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 0 0 0
EGT309 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 0 0 0
REPD511 ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSIKOLOJISI 3 3 0
ZEÖ205 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ 0 0 0
EYOP508 OKULLARDA ÇATIŞMA VE YÖNETIMI 3 3 0
ZEÖ526 ZIHIN ENGELLILERIN EĞITIMINDE MATEMATIK ÖĞRETIMI 3 3 0
EPÖ507 EĞITIMDE DRAMA 3 3 0
ZEÖ303 ZİHİN ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ 0 0 0
ZEÖ201 ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ 0 0 0
EYOP506 EĞITIM VE ÖĞRETIM LIDERLIĞI 3 3 0
ZEEG304 AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 0 0 0