Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
EPÖ501 PROGRAM GELIŞTIRME 3 3 0
EPÖ503 PROGRAM DEĞERLENDIRME 3 3 0
EPÖ5X1 SEÇMELI 3 3 0
EPÖ5X2 SEÇMELI 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
EPÖ500 THESIS 0 0 0 0
THESIS
EPÖ502 BILIMSEL ARAŞTIRMA 3 3 0
EPÖ590 SEMINER 0 0 0
EPÖ5X3 SEÇMELI 3 3 0
EPÖ5X4 SEÇMELI 3 3 0
EPÖ5X5 SEÇMELI 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
EPÖ505 UYGULAMALI EĞITIM İSTATISTIĞI 3 3 0
EPÖ506 ÖĞRETIMDE ARAYIŞLAR VE YENI YÖNELIMLER 3 3 0
EPÖ518 ÖLÇEK GELIŞTIRME 3 3 0
EPÖ514 EĞITIMDE ÖLÇME TEKNIKLERI 3 3 0
EPÖ509 NITEL ARAŞTIRMA 3 3 0
EPÖ510 MESLEKI GELIŞIM PROGRAMLARI 3 3 0
EPÖ507 EĞITIMDE DRAMA 3 3 0
EPÖ515 İLKÖĞRETIMDE TÜRKÇE PROGRAMI HAZIRLAMA VE UYGULAMA 3 3 0
EYOP503 İSTATISTIKSEL VERI ANALIZI 3 3 0
EYOP509 TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIĞI EĞITIM SISTEMLERI 3 3 0
EYOP507 EĞITIMDE DENETLEME VE DEĞERLENDIRME 3 3 0
EYOP508 OKULLARDA ÇATIŞMA VE YÖNETIMI 3 3 0
ISTA502 STATISTICS 3 3 0