Institute of Graduate Studies and Research

Occupational Health and Safety (PhD)

Duration 5 Years
Apply
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

About the Program

Ph.D. in Occupational Health and Safety program aims to create a new generation of researchers and educators that are needed at national levels all over the world. The program does not only provide an insight regarding specific health and safety issues, but also takes into account local and cultural differences and relevant risks. Thereby, the graduates of the program will take preceding role in preparing and implementing health and safety programs at national level. The program will involve the careful impregnation of health and safety norms, risks and necessary precautions into the multidisciplinary working experts’ capabilities in factories, plants, hospitals as well as entire fields with safety risks. The delivery of selected high class theoretical courses will reinforce the background skills, while the Ph.D. thesis according to the choice of the candidate will result in new entrepreneurs as researchers in the field of health and safety.

Education Opportunities

The program brings together multidisciplinary education incorporating occupational health and safety courses by focusing on the human body at the center. The offered courses do not only include theoretical information but also practical on-site education. The areas included in the program are safety performance, safety cultures in firms as well as human factors and safety cultures in entire infrastructures and risk communication. The students will also find the chance to visit factories and other workplaces where health and safety-related risks are present and become familiar with the methodologies and incentives regarding the preparation of risk evaluation reports. Preparation and monitoring of individual projects will also assist in the reinforcement of the safety culture. Related technological laboratories will also be at the service of the Ph.D. students at all times.

ciu-occupational-health-safety-phd

Career Areas

The Ph.D. program is ideal for professionals and individuals seeking in-depth information with respect to occupational health and safety. Especially nowadays, the legal liabilities of the entire workplaces require routine preparation and implementation of health and safety rules. Thus, the graduates of the program can be recruited only for this purpose as well and if they are already recruited their significance and necessity will be doubled as a result of this degree. The program will lead to capable graduates as researchers, lecturers or managers with full information on occupational health and safety. Thereby, they will become senior researchers and consultants not only in the government organizations but also in the private sector.

Contact

Institute of Graduate Studies and Research
Graduate Sciences and Education Center, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Extension: 2214-2228
Institute E-mail: ciu-institute@ciu.edu.tr

Compulsory modules

First Semester
FIRE AND FIRE PROTECTION

Course code

ISAG601

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

0
Bu ders kapsamında öncelikle yangının tanımı yapılacak ve yangının meydana gelmesinde etkin olan değişik parametreler üzerinde durulacaktır. Bu parametrelerin her birisi de kendi içerisinde kapsamlı olarak incelenecektir. Daha sonra, yangının nedenleri işlenecek ve hangi koşullar altında yangın olasılığının arttığı üzerinde durulacaktır. Bu olasılık artışına neden olacak koşulların ortadan kaldırılması bağlamındaki yangın güvenliği uygulamaları detaylı biçimde tartışılacak ve örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Ülkede geçerli olan Yangın Yönetmeliği detaylı olarak incelenecek, dış ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırılacak ve olumlu / olumsuz ile yeterli / yetersiz bölümlerine karşılık revize maddeler önerilecektir. Yangınların meydana gelmesi durumunda yapılması gereken organizasyonlar ve haberleşme teknikleri üzerinde durulacaktır. Yangından korunma yöntemleri, üç dakikanın önemi, patlamalar ve nedenleri de işlenecektir.
AREA ELECTIVE

Course code

ISAG6X1

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

AREA ELECTIVE

Course code

ISAG6X2

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

ADVANCED RESEARCH METHODS

Course code

SABL601

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Second Semester
PHILOSOPHY OF SCIENCE

Course code

FELS601

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

7
This course will follow three main paths: Firstly it will introduce philosophy to doctoral students. The meaning of philosophy, its scope, its sub-branches and its different schools will be the subject topic of the first weeks. Then the course will focus on the relation of philosophy with the sources of knowledge and different sciences. Here, Rationalism, Empiricism and Intuitionism will be covered during the following weeks. In the remaining weeks the course will concentrate on philosophy of science and scientific ethics. Logical positivism, paradigm changes, falsificationism, the questions of “what is science”, “what is pseudo-science?”, “what is the relation between theory and reality?” are amongst topics that will be covered. Finally, the course will concentrate on ethical theories and will particularly cover scientific ethics.
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT

Course code

ISAG602

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

0
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT
SEMINAR

Course code

ISAG690

Credit

0

Theoretical

0

Practical

0

Ects

0
Preparation process for the thesis and publication studies and determination of the presentation process are evaluated.
AREA ELECTIVE

Course code

ISAG6X3

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Third Semester
THESIS

Course code

ISAG600

Credit

0

Theoretical

0

Practical

0

Ects

Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlamasını takip eden dönemlerde alacağı bu ders, tezle ilgili araştırma ve sonucunda yazma faaliyetlerine yönelik bir derstir. İş Sağlığı ve Güvenliği konuları arasından seçilen bu tezin yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamayı da kapsamasına ve yöntem geliştirme ve iyileştirme içermesine ve ortaya atılan fikrin ve önerinin kullanılabilir olmasına ve test edilebilmesine itina gösterilir. Doktora tezi, yeterlilik sınavından başarılı olmayı gerektirmektedir ve tez çalışması süresince Danışmanın belirleyeceği sıklıkta (en az 4 adet) gelişim raporları hazırlanacak ve görüşmeler yapılacaktır. Gelişim raporları, tezin hangi aşamada olduğunu, varsa gecikmelerin nedenlerini ve yine kaybedilen zamanın nasıl telafi edileceği gibi bilgileri içerecektir.
QUALIFICATION EXAM

Course code

ISAG695

Credit

0

Theoretical

0

Practical

0

Ects

Tüm zorunlu ve seçmeli derslerin ve seminerin başarılı bir biçimde tamamlanması ertesinde, öğrencinin Doktora tezine başlama yeterliliğine ulaşıp ulaşmadıkları konusunda bir karar üretilmelidir. Bu kararın üretilebilmesi için, öncelikle ikisi Üniversite dışından olmak üzere konunun uzmanlarından oluşan beş kişilik bir jüri kurulmaktadır. Bu jüri üyelerince hazırlanan yazılı bir sınav hazırlanarak yapılmakta ve sınavda öğrencinin başarı düzeyi ölçülmektedir. Yazılı sınavda jüri tarafından başarılı bulunmaları halinde, öğrenciler sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınav kapsamında, gerek genel iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekse planladıkları çalışma konularında yöneltilen sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Sözlü mülakatta da başarılı bulunmaları ertesinde, öğrencilerin doktora tezine resmi olarak başlamalarına onay verilmektedir.

Optional modules

RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT

Course code

ISAG624

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Description of the risk,and risk management, history and future of the risk analyses, qualitative and quantitative risk assessment techniques, risk analysis, importance of risk assessment, decision making under uncertainty and risk assessment, business risk factors in busiess life, risk control techniques, work accident, definition of occupational disease and other emergencies, concepts of danger and risk, legal regulations, supervision and control, interpretation risk analysis, risk analysis methods decision matrix method, error tree analysis method, error type impact analysis method, check list method, if any method, event tree analysis method cause and effect analysis, preparation of risk analysis reports, solution proposals, planning, budgeting, preparation of audit and control forms, establishment of risk managing boards, reporting of work accidents , expertise.
TAŞIMA, İLETİM VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

Course code

ISAG603

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ

Course code

ISAG609

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Bu ders kapsamında, endüstriyel toplum konusu ana tema olarak işlenecektir. Öncelikle iş etüdü ve ergonomi konusu masaya yatırılacaktır. Bu kapsamda, insan ve makine sistemleri detaylı olarak incelenecek, insan merkezli bir yaklaşımın sergilenmesine ise özel önem gösterilecektir. Özellikle insan çalışması ve özellikleri üzerinde kapsamlı biçimde durulacaktır. Bunların yanı sıra, iş organizasyonu, fiziksel ergonomi, çalışma yeri tasarımı ve yerleşim düzenlemesi gibi konular öğrencilere aktarılacaktır. Bunların her biri için de ayrı ayrı örnekler yapılarak öğrencilerin benzer çalışmalara adapte olmaları temin edilecektir. Yine öğrencilerle uygulamalı olarak yapılacak çalışmalardan birisi de ergonomik değerlendirme kontrol listesinin özellikleri ve uygulanmasıdır. İş etüdü ve ergonominin iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi her aşamada ortaya konacaktır.
MESLEK HASTALIKLARI

Course code

ISAG607

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Ders kapsamında, meslek hastalıkları detaylı biçimde incelenecektir. Bu bağlamda en çok rastlanan meslek hastalık türlerinden olan akciğer hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, şiddetli travmalara neden olan hastalıklar, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kayıplarına ilişkin hastalıklar, dermatolojik hastalıklar ve psikolojik hastalıklar detaylı biçimde tartışılacaktır. Bu hastalıkların işyerlerinde nasıl süreç içerisinde gelişerek kalıcılaştığı, tam olarak ne şekilde meydana geldiği ve yine işyerlerinde meslek hastalıklarını oluşturan faktörler ayrı ayrı ve detaylı olarak İncelenecektir. Aynı zamanda meslek bağlantılı bu hastalıkların her birinin ayrı ayrı önem dereceleri de tartışılacaktır. Yine ders kapsamında, işyerlerinde rastlanan farklı meslek hastalıklarını önlemek için alınacak tüm tedbirler ayrı ayrı irdelenecektir.
WORK SAFETY AND WORKER’S HEALTH

Course code

ISAG626

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

The topics of this course is to provide information about the purpose, scope of the occupational health and safety law, to provide information about the task, responsibilities of occupational health and safety in collective nutrition systems. The students will have information about the rights and obligations in the workplace and provide information to the workers, will be able to 0interpret the legislation on occupational health and safety, will have information about the occupational safety and social security legislation. In this course, models of occupational accidents and types of occupational diseases, social and economic dimension of occupational health and safety, legal dimension, occupational hygiene and personal protective equipment will be discussed. Fundamentals of the occupational safety and health and safety culture will be discussed.
İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ YAKLAŞIMLAR

Course code

ISAG614

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Bu ders kapsamında iş sağlığı ve güvenliği üzerine mühendislik yönüyle yaklaşımlarda bulunulacaktır. Bu bağlamda, temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin yanı sıra bu konudaki tüm yaklaşımlar da paylaşılacaktır. Öğrenciler iş güvenliği mühendisliğini derinlemesine öğrendikten sonra, ileri yaklaşımlar üzerine fikirlerini belirteceklerdir. İş sağlığı ve güvenliğinin üç temel tarafı konumundaki çalışanlar, işletmeler ve kamu yönetiminin ayrı ayrı ve süreç içinde değişen algıları kapsamlı olarak irdelenecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki kayıplar, bu amaçla yapılan yatırımlar ve bu kapsamdaki sürekli artan kamu harcamalarının her h üç tarafça önem kazanması ve bunun sonuçları kapsamlı biçimde irdelenecektir.. Diğer yandan işçi sağlığı ve güvenliğinin uygulama boyutunda etkililik ve etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların konuya ilişkin algılarının doğru yönlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT

Course code

ISAG615

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Disaster and Occupational Accident Situations, Fire, Earthquake, Flood and Other Disasters, Causes of Accidents, Emergency Management, Action Plans in Disaster and Occupational Accidents, General Principles in Search and Rescue, Asking for Help, Tools, Equipment, Materials, Equipment and Protective Equipment Selection, Using and Preparing, First Aid Information, Map, Compass and Radio information, Making a Seat Belt and Rope Stretcher, Reel Systems, Evacuation Methods, Rescue Techniques, Search Organization and Search Methods. Preparing businesses for emergencies, emergency action plan, emergency manager and emergency teams, emergency exit signs, roads and gates, emergency siren, meeting time and location, things to do before, during and after the emergency case.
INTERNATIONAL OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ORGANIZATIONS

Course code

ISAG627

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

This course will introduce the organizations that provide OSH services on a global scale and to explain the services they provide. Among these organizations are the institutions that set the standards of the rules in OHS (eg OSHA -EU) and official organizations that contribute to the development of occupational health and safety issues by developing international contracts, conventions and limits, and keep statistics of accidents and occupational diseases (for example ILO, WHO) and the official organizations of various countries such as HSE) and organizations that conduct audits and develop auditing rules (eg ISSA, IALI) and the organization that conducts examinations and certifications. (eg IOSH) There are several private organizations and their superiors that certify qualification for occupational health and safety management systems.
COMMUNICATION IN OCCUPATIONAL HEALTH

Course code

ISAG630

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Definition and types of communication, definition, importance, conditions and characteristics of interpersonal communication, understanding and reconciliation in communication process, written communication, listening and understanding skills, empathy approaches, empathy deprivation and empathy as social skills, communication with technological tools, communication with technological tools, people socio-psychological causes of disagreements, organizational communication and organizational communication models. the concept and importance of communication, conflict and conflict management, crisis management, stress management, time management and the importance of meeting management, communication methods during emergency case, communication with the persons in different risk groups especially the disable persons (hearing and seing), who cannot read or write and the employees who have different language and culture.
BIOLOGICAL RISK FACTORS

Course code

ISAG628

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Introduction to biohazardous , importance of biohazardous precautions for workers and employers, biohazardous groups, pathogenity of biohazardous groups, neutralization methods for biohazardous groups, the risks of modern biotechnology and gene transfer, biohazardous risk management. Different types of the biological hazards, ways of entry of the bological agents into the human body and affecting the health, risks due to the biological risks and measures to be taken, personal protective equipment. Researching the activities, workplaces, jobs and countries according to the biological agents. Statistical records related to the occupatiional diseases due to the biological hazards. Protecting the employees from biological hazards. Limitation of the human rights, isolation of the groups, towns , culling the animals, vehicles and equipment. Health control records of the emplyees.
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT

Course code

ISAG602

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

0
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT
OCCUPATIONAL CANCERS

Course code

ISAG620

Credit

3

Theoretical

3

Practical

0

Ects

Definition of cancer, causes of cancer, history of occupational cancers, occupational exposure and cancer relationships. Determining the chemical, physical and biological factors that may cause cancer, and the works accepted as having a carcinogenic risk, substances with carcinogenic or carcinogenic potential, prevention methods, early detection methods in cancer, occupational cancers according to factors, cancers according to organs, cancers according to profession. Concept of the occupational cancer, global research and statistics about the occupational cancer, situation in Turkey and TRNC. Health inspection of the employees about occupational cancer, regulations and legal process about the workers who are disable because of cancer, occupational cancer risk during transportation.

Students who are interested in pursuing advanced graduate studies leading to a master’s, doctoral degree or professional doctorate degree for the Fall and Spring semesters every year. Applicants can directly apply online to our graduate programs using the application portal.

TR Applicants- Required documents:

  • Bachelor’s and Master’s Degree Diploma
  • Bachelor’s and Master’s Degree transcripts for each completed academic term/year.
  • Valid ALES result in document (must not exceed 5 years),
  • Documents to prove English proficiency for English language departments,
  • Scanned copy of passport or identity card.

Click for detailed admission requirements information.

Students who are interested in pursuing advanced graduate studies leading to a master’s, doctoral degree or professional doctorate degree for the Fall and Spring semesters every year. Applicants can directly apply online to our graduate programs using the application portal.

TRNC Applicants- Required documents:

  • Bachelor’s and Master’s Degree Diploma
  • Bachelor’s and Master’s Degree transcripts for each completed academic term/year.
  • Documents to prove English proficiency for English language departments,
  • Scanned copy of passport or identity card.

Click for detailed admission requirements information.

Cyprus International University provides academic scholarships for its students as an incentive for success, with most students benefiting from 50%, 75% or 100% scholarships or discounted tuition fees. Click for more information.

Click for more to learn about fees in line with the Tuition Fee Calculation system.

Fee pe​r course     € 650,00
Fee for thesis (4 Semesters)     € 2.600,00
Fee for seminar     € 200,00 
Scientific Foundation per course     € 150,00
Registration and other fees* € 245,00
Student Union fee € 50,00    
  VAT Exc.

*Applies to 1st. Year students. € 195,00 for others.