CIU-Nezih-Ayıran

Prof. Dr. NEZİH AYIRAN

Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

Role Dean
Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2100
Office No. EH324
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • İstanbul Technical University -Architecture (PhD, 1984)
 • Mimar Sinan Fine Arts University -Architecture (Master, 1971)
 • Mimar Sinan Fine Arts University -Architecture (Undergraduate, 1971)
Publications

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Saymanlıer, A. M., Kurt, S., Ayıran, N.,2018. The place attachment experience regarding disabled people: the typology of coffee shops. Quality & Quantity, International Journal of Methodology, January 2018, pp. 1-21. - 2018
 • Ayıran, N., 2011. Architectural continuity towards cultural sustainability in Bodrum', Open House International (Indexed by SSCI, Arts and Humanities, RIBA, Social & Behavioral Sciences and Current Context, API, ARCLIB, Avery, Ekistics). 36 (2). 82-96. - 2011

Articles published in other peer reviewed international journals

 • Boyacıoğlu, C., Gökmen, G. P., Ayıran, N., 2017. Anthropocene idea in modern avant-garde architecture: A retrospective discussion on Wright and Fuller. A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture. (14) 2, 105-117. - 2017
 • Ayıran, N., 2015. Designerly way of understanding the role of theory', A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture [indexed and abstracted by: ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS Journal Seek.],(12)2, 145-157. - 2015
 • Ayıran, N., 2012. The role of metaphors in the formation of architectural identity', A/Z ITU Journal of Faculty of Architecture (Indexed by ICONDA, DAAI and starting from Spring 2008: AVERY), (9) 2, 1-21. - 2008
 • Ayıran, N., 2007. The role of sketches in terms of creativity in Design Education and the Effects of Scientific Ideal', A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture (Indexed by ICONDA, DAAI) (4)2, 52-65. - 2007
 • Ayıran, N., 2005. From Systematic Methods to the Metaphorical Approach in the Design Studio', A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture (Indexed by ICONDA), (2)1-2, 21-51. - 2005
 • Ayıran, N., 2002. Metaphors in architecture with regard to their categories and roles, mimar-ist, (Indexed by DAAI). 5, 39- 54. - 2002

Articles published in National journals

 • Ayıran, N., 2017. Some notes on peace ideal, art and architecture. Mimarca. 83, 13-30. - 2017
 • 'Ayıran, N., 1985.Debatable aspects of architectural education in respect of creativity. Mimarlık. (23) 2, 16- 17. - 1985

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • Ayıran, N., 2016.' Mimari çeperi muğlâklaştıran bir etken olarak sinema', İç ve Dış Arasındaki Çeper Temalı Ulusal Mekân Tasarımı Sempozyumu, 28-29 Mayıs 2016, Bildiri Kitabı (Elektronik Basım) B. Arabacıoğlu (Ed.), UTG Sekreteryası, İstanbul, 2016, 85-99. - 2016
 • Ayıran, N., 2004. Mimarlıkta teolojik kökenli metaforlar', Sanat ve İnanç Sempozyumu, 13-15 Kasım 2000. Sanat ve İnanç, Cilt 1, M.S.G.S.Ü., Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2004, 55-62. - 2004
 • Ayıran, N., 2001.'Mimarlık eğitiminin öz gereklilikleri', Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 3'4'5 Aralık 2001, İstanbul, Kardelen Ofset, Ankara, Nisan 2002, 140-150. - 2002
 • Ayıran, N., 1996.' Çoğulcu toplumda ideoloji ve mimarlık. Symposium of Ideology, Power and Architecture, 12'13 April 1996, Egemen Print, 1996, İzmir, 33-39. - 1996
 • Ayıran, N., 1993.'Demokrasi kavramı bağlamında Türk Mimarlığı', Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, Kimlik, Meşruiyet, Etik, 7-8-9- Ekim 1993, Rekmay Ltd., Ankara, 1996, 50'55. - 1996
 • Ayıran, N., 1995. Mimarlık eğitiminin geleceğinde genel doğrultular. Mimarlık ve Eğitimi, Forum I: Nasıl bir Gelecek, 19-21 Nisan 1995, Cenkler Matbaası, İstanbul, 74-79. - 1995
 • Ayıran, N., 1995.' Mimari çevre problemlerine geniş açıdan yaklaşım gereği. Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 5'6'7 Haziran 1995, Cenkler Matbaası, İstanbul,.45'52. - 1995
 • Ayıran, N., 1993.'Strüktürel sistemin mimarlıkta ifadesi ile inşaat mühendisliğindeki gelişmelerin ilişkisi üzerine. İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler, Birinci Teknik Kongre Bildiri Kitabı, Cilt I, Gazi Mağusa, K.K.T.C., O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ekim 1993, ss. 72-80. - 1993
 • Ayıran, N., 1989.,'Organizasyonların büyük hacimli binalara olan ihtiyaçları açısından yüksek binalar. Yüksek Binalar II. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Kasım 1992, 171- 180. - 1992
 • Uraz, T. U., Aydınlı, S., Ayıran, N., 1992. 'Yapma çevre, mimarlık eğitimi, mimari tasarım stüdyolarının problemleri ve bazı öneriler, Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, 6-8 Mayıs 1992 (Abstract). - 1992
 • Ayıran, N., 1989. Organizasyonların reklam ve prestij amaçları açısından yüksek binalarda son yirmi yılda dış geometri çeşitlenmeleri', Yüksek Binalar I. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, Eylül 1989, Teknografik Tic.Sanayi, A.Ş., Kasım 1989 İstanbul, 45-54. - 1989

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • 'Search for a new conceptualization of the relationship between theory and practice in architectural design education' The 2015 WEI International Academic Proceedings (Electronic Publication), 8-10 June 2015, Harvard, USA, 169-176. - 2015
 • Ayıran, N., 2014.' Some criticisms on theory-driven architectural education. International Conference Unspoken Issues in Architectural Education, 3-4 April 2014, Conference Proceedings, Eastern Mediterranean University Press, Gazimagusa, K.K.T.C., 65-73. - 2014
 • Ayıran, N., 2011.' Designerly way of understanding the role of theory' ARCHTHEO 11 / Theory for Theory Sake Symposium, 23-26 November 2011, Conference Proceedings, Vol II, E. Duyan (Ed.), Dakam Publishing, İstanbul, 2011, 290-300. - 2011
 • Ayıran, N., 2010. Mimari kimliğin oluşumunda metaforların rolü / The role of metaphors in the formation of architectural identity', Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyum / Identity and Interaction in Art International Symposium, May 10-13, 2010, M.S.G.S.Ü. Türk Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2010, s. 113 (Abstract has been published; proceeding will be published). - 2010
 • Alkışer, Y., Ayıran, N., 2009.'Some criticisms on the implication of information technology on construction for construction's sake. LIVENARCH IV (RE/DE) Construction in Architecture, Karadeniz Technical Univesity,aculty of Architecture, Department of Architecture, July 09-11, 2009, Trabzon, Gür, Ş. Ö. (Ed.) Proceedings, Vol. 1, 111-125. - 2009
 • Ayıran, N., 2009. The necessity for 'detoxification' in today's architectural construction', LIVENARCH IV '(RE/DE) Construction in Architecture', July 09-11, 2009 Trabzon, Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, July 09-11, 2009, Trabzon, Gür, Ş. Ö. (Ed.) Proceedings, Vol. 1, 67- 86. - 2009
 • Ayıran, N., 2008. The search for cultural continuity of house designs on Bodrum Peninsula, Turkey, Urban Residential Transformations, Instute of Australian Geographers Conference, University of Tasmania, Australia, June 30-July 3, 2008 (verbal presentation). - 2008
 • Ayıran, N., 2001. Re-thinking the role of theory in architectural design education', 19th EAAE International Conference: Re-Integrating Theory and Design in Architectural Education, Abstracts Book 23-24-25 May 2001, Ankara, ss.45-49 (Abstract) ; Çağlar, N. (Ed.), Nurol Matbaacılık ve Ambalaj San. A.Ş., Ankara, 175-183 (Proceeding). - 2001
 • Ayıran, N., 2000. A Popperian outlook on the applicability of scientific methodology to the design studios', Research by Design, International Conference, Faculty of Architecture Delft University of Technology, November 1-3, Conference Book, DUP Satallite, The Netherlands (Abstract), 37. - 2000

Other Publications

 • Ayıran, N., 2010. 'Sinema mimarlık etkileşimi ve sinemanın mimari tasarlamada metafor olarak kullanılması. Üç Kuşak Mimarlık Yazıları / Prof. Dr. Yavuz Koşaner İçin, S. Aksoylu (Ed.), Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 145-168. - 2010
 • Özkan, Ö., Ayıran, N., 2008. 'Marinaların kamusal kullanıma etkileri ve öneriler / The effects of the marinas to the public use and proposals', itü dergisi / a mimarlık, planlama. tasarım, (7)2, 76'88. - 2008
 • Ayıran, N., 2008.'Son yirmi yılda Amerika Birleşik Devletleri Mimarlığı' maddesi, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, YEM Yayını, Vol 1, İstanbul, 2008, 26-27. - 2008
 • 'Öğrenci Projeleri', Anon (2008) İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım Stüdyoları 06 / 07, Cenkler Matbaası, İstanbul (Funda Uz Sönmez ile birlikte). - 2008
 • Ayıran, N., 2005. 'Mimari stüdyoda genel yaklaşım, çalışma esasları ve öğrenci projelerinden iki örnek', Stüdyo, Tasarım Kuram Eleştiri Dergisi, 2 (Fall 2004-2005), 30-34. - 2005
 • Ayıran, N., 2005.' Metaforlara dayanan bir stüdyo yaklaşımı üzerine açıklamalar ve öğrenci çalışmalarından üç örnek. Stüdyo, Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, 3 (Spring 2004-2005), 13-20. - 2005
 • Ayıran, N., 2004. 'Ayıran Evleri', Yapı, 267, 67- 70. - 2004
 • Ayıran, N., 1999. Deprem sonrasının şematizminden öte. Yapı, 216, 57'59 (Article). - 1999
 • Ayıran, N., 1999.' Strüktürel sistemin ifadesi ile inşaat mühendisliğindeki gelişmelerin ilişkisi üzerine. Stüdyo, 1, 90-95 (Article). - 1999
 • Ayıran, N., 1999. Kadıköy'de akvaryum projesi. Stüdyo Tasarım, Kuram, Eleştiri Dergisi, 1, 68'73 (Publication of student's project). - 1999
 • Ayıran, N., 1995. Mimari tasarım stüdyoları üzerine bazı notlar. Yapı, 160, 54-60 (Article). - 1995
 • Ayıran, N., 1993. Kuzguncuk'ta kapalı-açık yüzme havuzu.', Tasarım, 12. 122-127 (student's project publication). - 1993
 • Öke, A., İnceoğlu, M., Tapan, M., Sağlamer, G. Esin, N., Ayıran, N., Bulut, A., 1989. 'Bina Bilgisi IV ders notları', İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı. - 1989
 • Ayıran, N., 1982.' İkibin yılında Türkiye''de mimari proje büroları', Prof. H. Kemali Söylemezoğlu'na (Anı Kitabı), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul, 1982, 109-121. - 1982
Thesis Supervision

Doctorate Thesis Supervised

 • Discussion of environmental approaches in architecture with the context of anthropocene. Can Boyacıoğlu. 2017 (Co-advisorship) - 2017
 • Türkiye'de Marina Tasarımı İlkeleri ve Sosyal Çevreye Etkileri', Özgür Özkan, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2008. - 2008
 • Assesing the accessibility of port cities of a divided country: A case study of Cyprus port cities. Nezire Özgece. CIU Institute of Graduate Studies and Research (ongoing).
 • Institutional identity creation through an architectural perspective: The case of "kahvehane" in Cyprus. Ahmet. M. Saymanlıer. CIU Institute of Graduate Studies and Research (ongoing).

Master Thesis Supervised

 • 'Modern masters' House Design Approaches frron the View Point of Feng Shui', Pınar Şaşmaz, Cyprus International University, Institute of Graduate Studies and Research, Department of Architecture, 2014, (Eş Danışman: Yrd. Doç. Dr. Afet Çeliker). - 2014
 • 'The Effects of Campus Landscape Design on University Students', Clifford Yavandu Wandamihya, Cyprus International University Institute of Graduate Studies and Research, Architecture Department, May 2012. - 2012
 • 'Sürdürülebilir Mimarlığın, Ekosistemin Kentle Simbiyotik İlişkisi Bağlamında İncelenmesi', Can Boyacıoğlu, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2010. - 2010
 • 'Bilim Kurgu Sinemasının Mimari Ütopya Kavramı Bağlamında Kullanılması', Fatih Babaoğlu, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2004. - 2004
 • 'Mevcut Binaların Lüks Otellere Dönüştürülme Olanakları ve Tasarlama Yaklaşımları', Özgür Özkan, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs 2002. - 2002
 • 'Teknoloji Bağlamında Yüksek Binalara Yaklaşım', Cumhur Emregül, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1997. - 1997
 • 'Functionalism Reviewed: Theoretical and Practical Aspects, and its Influence on Contemporary Architecture' Jubril Atanda, CIU Institute of Graduate Studies and Research, Department of Architecture (Co-advisor: Assoc. Prof. Dr. Marko Kiessel)
Projects
 • Ayıran, N., 1973. Competition of İzmit City Hall (Fouth Elemination).
 • Ayıran, N., 1976 Victoria Square Competition, Birminham, UK.
 • Ayıran, N., Kaplan, F., 1978. Erzurum City Hall Competition (Second Elemination).
 • Öke, A., Ayıran, N., Umur, Ö. and Esin, N., 1980. Competition of Kizilay Investment Building (Second Elemination).
 • Ayıran, N., Ayıran, F. 1989. Expo 92, Turkish Pavillion Competition.
 • Ayıran, N., 1995. Ayiran Houses, Bodrum, Ortakent (Preliminary and Application Projects), constructed.
Research Areas
 • Architectural theory, architectural education, creativity in architectural design, role of sketches in architecture, role of metaphors in architectural design, the relationship between architecture and cinema, formation of architectural identity.
Administrative Duties
 • Head of Architectural Department, Cyprus International University (from October 2009 to July 2014).
 • Member of Exucutive Board of Cyprus International University (from September 2012 uptill now)
 • Dekan Vekilliği, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (from July 2014 uptill now).
 • Member of Committee of Academic Publication, Cyprus International University (from April 2014 uptill now).
 • Member of CIU Academic Evaluation and Consultation Committee (from 2014 uptill now)