Prof. Dr. Ömer Engin Bulut

Prof. Dr. ÖMER ENGİN BULUT

Faculty of Dentistry

Role Dean
Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2150
Office No.
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • HACETTEPE UNIVERSITY DEPARTMENT of ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY (PhD, 1995)
 • HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY (Undergraduate, 1988)
Publications

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • İmplant Cerrahisi Uygulamalarında Yardımcı Personelin Rolü.(KONFERANS) Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 29 Eylül 2018 Oturum 15.20-16.10 ATO Congresium ANKARA - 2018
 • Bulut ÖE. İmplant cerrahisi uygulamalarında ağız diş sağlığı teknikerinin rolü. Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi. 27-30 Eylül 2018, Ankara, Türkiye. - 2018
 • Dişhekimliği Muayenehanelerinde DAS Uygulamaları: “Nereden Nereye”. 2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Kongresi. 6-9 Kasım 2014, Susesi Kongre Merkezi Antalya - 2014
 • İmplant Cerrahisinde Basit ve Temel Teknikler. (KONFERANS) 12. Ankara Dişhekimleri Odası Bahar Sempozyumu 11-14 Nisan 2013. 13 Nisan 2013 oturum: 13.30-15.30. Nuh’un Gemisi Otel KIBRIS. - 2013
 • Akut bir problem ve Tedavi yaklaşımı. Acute problem and Treatment approach. Türk Dişhekimleri Birliği 19. Uluslararası Dişhekimliğ Kongresi EXPODENTAL 2012. 2 Haziran 2012 oturum: 10.00-11.00 Angora B. Congresium Ankara - 2012
 • Bulut E: Sterilizasyon. (KONFERANS) Sağlık Bakanlığı Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. 28 Nisan 2009 Ankara. - 2009
 • Bulut E: Ankara Dişhekimleri Odası Eğitim Seminer “Diş Ünitleri Enfeksiyon Saçıyor mu?” (KONFERANS) 11 Haziran 2009 Ankara - 2009
 • Bulut E: Diş Üniti Su Yolundaki Bakteriyel Kontaminasyon Engellenebilir mi? (KONFERANS) 21. EXPODENTAL Ağız ve Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu 21 Kasım 2009 Oturum 9.30 –10.15 Milli Kütüphane Ankara - 2009
 • Ataç A, Bulut ÖE, Özalp M, Çelik H, Tatar İ, Öztürk D, Ekizoğlu M: Hidrojen Peroksit Kolloidal Gümüşün Diş Üniti Su Yolunun Dekontaminasyonuna Etkisinin İncelenmesi. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) Ulusal 6. Kongresi 1-5 Nisan 2009 Antalya. - 2009
 • Bulut E: Dişhekimliğinde Ağrı ve Ağrının Kontrolü. (KONFERANS) Ankara Dişhekimleri Odası Bahar Sempozyumu 12-15 Nisan 2007 Kıbrıs - 2007
 • Bulut E: İnfeksiyon Kontrol Paneli: “Diş üniti su yolu dental tedavilerde risk oluşturur mu?” (KONFERANS) 19.EXPODENTAL Ağız ve Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu 24 Kasım 2007 Oturum 13.30 –15.00 Sheraton Oteli Ankara - 2007
 • Bulut E: Dişhekimi Diş Ünit Suyundan Sorumlu mu ve Ne Yapmalı? Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS) Derneği Ulusal 5. Kongresi 4-8 Nisan 2007 Antalya. - 2007
 • Bulut E: Dişhekimliğinde İnfeksiyöz Hastalıklar. (KONFERANS) Ankara Dişhekimleri Odası Eylül Sempozyumu 2-4 Eylül 2005 Kapadokya Nevşehir. - 2005
 • Bulut E: Dişhekimliği Açısından Önemi Olan İnfeksiyonlar. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) Ulusal 4. Kongresi 20-24 Nisan 2005 Samsun - 2005
 • Bulut Ş, Karakoç L,Taşman F, Bulut ÖE, Dağdeviren A: Siklosporin-A (Cs-A) Kullanımına bağlı dişeti büyümesi olan bireylerde immunohistokimyasal karşılaştırma (serbest bildiri). Türk Periodontoloji Derneği 33. Bilimsel Kongresi 31/08 – 04.09.2003 Antalya - 2003
 • Bulut E: Dişhekimliği Pratiğinde İlaç Kullanımı. (KONFERANS) Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eğitim Komisyonu Semineri 16 Şubat 2001 Saat: 13.30 – 15.30 Ankara Hastanesi Büyük Konferans Salonu Ankara - 2001
 • Bulut ÖE: İnfeksiyon Kontrolü. (KONFERANS) 12. EXPODENTAL Ağız ve Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumu 25 Kasım 2000 Oturum 11.30 –12.30 Sheraton Oteli, Ankara - 2000
 • Bulut ÖE: Gömülü diş veya köklerin sabit protetik restorasyonlar açısından önemi (serbest bildiri). Türk Dişhekimleri Birliği 11. EX-PO Dental Ağız - Diş Sağlığı Sempozyumu 18-21 Kasım, 1999, Ankara. - 1999
 • Bulut ÖE: Odontojenik Enfeksiyonların Kontrolü. (KONFERANS) Ankara Dişhekimleri Odası II. Bahar Sempozyumu. 22 Ocak 1999 Oturum 11.00 – 13.00 Letonya-Belek Antalya - 1999
 • Bulut E: Postoperatif infeksiyonun belirlenmesinde total beyaz küre miktarı ile eritrosit sedimentasyon hızının rolü (serbest bildiri). Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Kongresi 26 - 30 Mayıs, 1998, Antalya. - 1998
 • Giray B, Bulut E, Saysel M, İplikçioğlu H, Akkocaoğlu M, Erdem Ö: Le Fort I osteotomisi ile total maksiller hipoplazi rekonstrüksiyonu (serbest bildiri). Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Kongresi 26 - 30 Mayıs, 1998, Antalya. - 1998
 • Bulut E: İmplant’da greft uygulamaları, (KONFERANS) DDFB (Demineralized Dried Freezed Bone), Resorbe HA greftler, Sentetik HA greftler, Sinüs Lifting. Meffert-Mutlu İmplant Enstitüsü Calcitek VI. Dental İmplant Kursu ve Özel Konferansı. 22-25 /06/1997 Sheraton Ankara. - 1997
 • Bulut E: Muayenehane hekimliğinde medikal tedavi. (KONFERANS) 9.EXPODENTAL Ankara Dişhekimleri Odası Organizasyonu. 22 Kasım 1997 Başkent Öğretmenevi Ankara. - 1997
 • Görduysus Ö, Bulut E, Tulunoğlu İ, Ülküer Ü: SORUNLAR VE PRATİK ÇÖZÜMLER: Endodonti-Cerrahi- Kron/köprü- Koruyucu dişhekimliğinde az kullanılan bir yenilik. (KONFERANS) Ankara Dişhekimleri Odası Meslek içi Eğitim Programı/4 Ankara Hastanesi Konferans salonu 24 Mart 1996 Saat: 10.30 Ankara. - 1996
 • Bulut E: Cerrahide pratik yaklaşımlar. (KONFERANS) 8. EXPODENTAL Ağız ve Diş Sağlığı Sempozyumu 22 Kasım 1996 Oturum 16.00- 17.00 Başkent Öğretmenevi, Ankara. - 1996
 • Giray B, Taşar F, Bulut E, Ceritoğlu G: Odontojenik kistlerde ayırıcı tanının önemi (serbest bildiri). Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs, 1995 Antalya. - 1995
 • Bulut ÖE, Köseoğlu O: Mandibula kırıklarının tedavisinde CRP ve C3 serum düzeylerinin incelenmesi (serbest bildiri). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu 21-24 Eylül, 1995, Akçakoca. - 1995
 • Bulut E, Şençift K, Taşar F: Sublingual Kanal Ağızında Taş: Bir olgu nedeniyle. (poster) Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Kongresi 4-8 Mayıs, 1995 Antalya. - 1995
 • Giray B, Tümer C, Saysel YM, Bulut ÖE: Daimi diş çekim endikasyonlarının farklı perspektiflerden değerlendirilmesi (poster). Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Kongresi 4- 8 Mayıs, 1995 Antalya. - 1995
 • Yavuzyılmaz E, Yamalık N, Bulut Ş, Eratalay K, Bulut E: Akut nekrotizan ülseratif gingivitisli hastalarda akut faz proteinlerinin incelenmesi (serbest bildiri) 24th Scientific Meeting of Turkish Periodontology Association 4-8 May, 1994. - 1994
 • Taşar F, Bulut E, Bayık S, Tümer C, Saysel M: Kleidokranial Dysostosis (serbest bildiri) Stomatoloji Derneği 3. Uluslararası Kongresi 28 Ekim - 1 Kasım 1992, Antalya. - 1992

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • Aydın U, Bulut A, Bulut OE. C-2194 Assessment of maxillary and mandibular bone quality Educational Exhibit. European Congress of Radiology 1-5 March Vienna 2017 - 2017
 • Tirali E, Bulut ÖE, Akça G. Reducing the Colonization of Bacteria in Dental Unit Waterlines and Wastewaters. 100 FDI Congresses 2013 AWDC , 28-31 August 2013. İstanbul TURKEY - 2013
 • Bulut ÖE, Ozalp M, Atac A, Ekızoglu M, Ozturk D, Celık H, Tatar I. The Effect Of The Hydrogen Peroxıde Colloıdal-Ag On Reducıng The Colonızatıon And Growth Of Heterotrophıc Bacterıa In Dental Unıt Waterlınes. 10th World Congress of Sterilization, October 7-10 2009, Creta & Terra Maris Conference Center Crete, - 2009
 • Aladdinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu FB, Özdemir H, Çolak T, Bulut OE: Apoptosis in cyclosporine-A induced gingival overgrowth: A histological study (poster). 9th Congress of the Balkan Stomatological Society. 13-16 May, Ohrid, Macedonia. - 2004
 • Bulut Ş, Özdemir BH, Demirhan B, Bulut ÖE: Apoptosis and Expression of Caspase 3 in Cyclosporine-A Induced Gingival Overgrowth. (poster) 7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine and 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine September 23-25 2004 Berlin Germany. - 2004
 • Bulut Ş, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu F, Özdemir BH, Demirhan B, Bulut ÖE: Effect of Cyclosporine-A on Apoptosis and Expression of p53 and Bcl-2 proteins in the Gingivae of Renal Transplant Patients.(poster) 7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine and 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine September 23-25 2004 Berlin Germany - 2004
 • Bulut Ş, Özdemir BH, Şar A, Bulut ÖE, Taşman F: Effects of PCNA on Proliferation of Gingival Cells in Cyclosporine-A Induced Gingival Overgrowth. (poster) 7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine and 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine September 23-25 2004 Berlin Germany. - 2004
 • Bulut E: Drug administration in dentistry (Lecture). Turkish Dental Association VIIth International Dental Congress 19-24 June 2000 Mersin - 2000
 • Bulut E, Giray B: The importance of modified marsupialization for treatment of oral ranula: A case report (Oral Presentation). Turkish Association of Oral And Maxillofacial Surgons 7th International Scientific congress. 14-18 May 1999 Antalya - 1999
 • Bulut ÖE, Bulut Ş: The investigation of haptoglobin serum levels in the oral surgery (Oral Presentation). Turkish Association of Oral And Maxillofacial Surgons 7th International Scientific congress. 14-18 May 1999 Antalya - 1999
 • Bulut E, Köseoğlu O: The necessity of routine antibiotic prophylaxis in mandibular third molar surgery (Oral Presentation). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery 24 – 31 May, 1997, Antalya. - 1997
 • Taşar F, Bulut E, Akkocaoğlu M, Ruacan Ş: Adenomatoid odontogenic tumor with unusual clinical features (Oral Presentation). 4th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery 24 - 31 May, 1997, Antalya - 1997

Articles published in other peer reviewed international journals

 • Tirali RE, Akca G, Bulut OE. The Effects of the Hydrogen Peroxide Colloidal-Ag on Dental Unit Waterlines and Waste Waters. SOJ Microbiology & Infectious Diseases, 4 (1) : 1-5 (2016) - 2016
 • Tirali RE, Bulut ÖE, Akca G. Reducing the Colonization of Bacteria in Dental Unit Waterlines and Wastewaters. International Dental Journal; 63 (Suppl. 1): 222-223, (2013) - 2013

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Özalp M, Bulut ÖE, Ataç AS, Ekizoğlu M, Kart M, Çelik HH Tatar İ: The effect of the hydrogen peroxide colloidal silver on reducing the colonization and growth of heterotrophic bacteria in dental unit waterlines.Turkish Journal of Biology 37: 336-341 (2013) - 2013
 • Bulut Ş, Uslu H, Özdemir HB, Bulut EO: Expression of caspase-3, p53 and Bcl-2 in generalized aggressive periodontitis. Head and Face Medicine, 2:17, (2006) - 2006
 • Bulut Ş, Uslu H, Özdemir HB, Bulut EO: Analysis of proliferative activity in oral gingivalepithelium in immunosuppressive medication induced gingival overgrowth. Head and Face Medicine, 2:13, (2006) - 2006
 • Aladdinoğlu EE, Karabay G, Bulut Ş, Oduncuoğlu FB, Özdemir H, Bulut ÖE, Turan Çolak T: Apoptosis in Cyclosporine-A-Induced Gingival Enlargement: A Histological Study Journal of Periodontology 76(2):166-70. (2005) - 2005
 • Bulut Ş, Özdemir BH, Alaaddinoğlu EE, Oduncuoğlu F, Bulut ÖE, Demirhan B: Effect of Cyclosporine-A on Apoptosis and Expression of p53 and Bcl-2 proteins in the Gingivae of Renal Transplant Patients. Journal of Periodontology 76(5):691-5, (2005) - 2005
 • Bulut ÖE, Sökmensüer LK, Bulut Ş, Taşman F, Müftüoğlu S: Immunohistochemical study of cyclosporine induced gingival overgrowth in renal transplant recipients. Journal of Periodontology 75(12): 1655-62, (2004). - 2004
 • Bulut E, Bulut Ş, Etikan İ, Köseoğlu O: The value of routıne antibiotic prophylaxis in mandibular third molar surgery: acute-phase protein levels as indicators of infection Journal of Oral Science, 43(2): 117-122, (2001) - 2001
 • Bulut E, Taşar F, Akkocaoğlu M, Ruacan Ş: Adenomatoid odontogenic tumor with unusual clinical features Journal of Oral Science, 43(4): 283-286, (2001) - 2001
 • Taşar F, Bulut E, Tümer C, Saysel M, Muhtaroğulları M: Cleidocranial Dysplasia. Case Report. Australian Dental Journal December 40(6): 352-356, (1995) - 1995

Articles published in National journals

 • Bulut ÖE, Bulut A, Soydan SS Dişhekimliği Muayenehanelerinde Son Çeyrek Yüzyıla Ait Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Uygulamaları. ADO Klinik Bilimler Dergisi 6(4): 1347-1356 (2013). - 2013
 • Bulut A, Bulut ÖE, Erbaş D. Dişhekimliği Hastalarında Yeni Nesil Oral Antikoagülan Kullanım Prensipleri. ADO Klinik Bilimler Dergisi 7(2): 1485-1499 (2013) - 2013
 • Ataç SA, Bulut ÖE, Özalp M, Çelik H, Tatar İ, Öztürk D, Ekizoğlu M. Hidrojen Peroksit Kolloidal Gümüş İyonlarının Diş Üniti Su Yolundaki Biyofilm Eliminasyonuna Yönelik Etkisi. ADO Klinik Bilimler Dergisi 3(3): 327-334 (2009) - 2009
 • Akcan C, Bulut Ş, Bulut ÖE, Özdemir H: ABM/P-15 kemik grefti ile alendronatın kombine uygulamasının kemik hücreleri üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi 2(4): 209-217(2008) - 2008
 • Bulut ÖE, Bulut Ş, Kızılkaya M. Diş üniti su yolu ve suyu dental tedavilerde risk oluşturur mu? ADO Klinik Bilimler Dergisi 1(4): 10-20 (2007) - 2007
 • Ateş U, Bulut ÖE: Maksiller ve Mandibular Odontojenik Enfeksiyonların Baş-boyun Bölgesindeki Yayılım Alanları. ADO Klinik Bilimler Dergisi 1(3): 25-32 (2007) - 2007
 • Taşman U, Çoşkun B, Dağdeviren A, Bulut ÖE, Köseoğlu O. The Comparison of Histological Effects Of Porous Hydroxyapatite And Hydroxyapatite/Collagen Combination On Short Term Bone Healing. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 30(3):65-73 (2006) - 2006
 • Taşman U, Köseoğlu OT, Bulut ÖE, Çoşkun B: Kollajenin erken dönem kemik iyileşmesine etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 27(2) : 2-9, (2003) - 2003
 • Bulut ÖE, Tümer C, Özgür B: Dişhekimliğinde kullanılan antibiyotikler ve antibakteriyel tedavi prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 26(4) 2-11, (2002) - 2002
 • Bulut ÖE, Akkocaoğlu M: Antibakteriyel tedavinin istenmeyen etkileri ve antibiyotiklerin diğer ilaçlarla etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 25(2): 51-58, (2001) - 2001
 • Bulut ÖE, Giray B: Oral Ranulanın Tedavisinde Modifiye edilmiş Marsüpyalizasyonun Önemi: (Bir Olgu Raporu). Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 24(2): 35-38, (2000) - 2000
 • Bulut ÖE, Bulut Ş: Dişhekimliğinde infeksiyon kontrolü. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 24(3-4): 77 – 84, (2000) - 2000
 • Bulut ÖE: Tıbbi atık yönetimi. Türk Dişhekimleri Birliği dergisi Ekim, 58 (özel sayı): 73-75, (2000) - 2000
 • Bulut ÖE, Ölmez S: Oral bakteriyel infeksiyonların tedavileri. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi Aralık, 52: 28-30, (1999) - 1999
 • Bulut ÖE: Postoperatif akut inflamatuar süreçte haptoglobin serum düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22(1):16-20, (1998) - 1998
 • Bulut ÖE: Postoperatif infeksiyonun belirlenmesinde total beyaz küre miktarı ile eritrosit sedimentasyon hızının rolü. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 22(3-4): 6-12, (1998) - 1998
 • Bulut E, Saysel MY, Giray B: Farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki diş çekim nedenlerinin İncelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi dergisi, 1(1-2): 47 – 53, (1997) - 1997
 • Bulut E, Köseoğlu OT: Mandibular 3. molar cerrahisindeki postoperatif sürecin immünolojik olarak incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi, 1(1- 2): 31-40, (1997) - 1997
 • Bulut E, Köseoğlu O: Mandibula kırıklarının tedavisinde C-reaktif protein (CRP) ve Kompleman 3'ün (C3) serum düzeylerinin incelenmesi" Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 20(1): 70-74, (1996) - 1996
 • Bulut E: Oral cerrahide antibiyotik kullanımı Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi Temmuz, 3: 22-25, (1996) - 1996
 • Giray B, Taşar F, Bulut E, Ceritoğlu G: Odontojenik kistlerde ayrıcı tanının önemi Ankara Dişhekimleri Odası dergisi Temmuz, 3: 17 – 21, (1995) - 1995
 • Bulut E, Şençift K, Taşar F: Sialotiasis (bir olgu raporu) Ankara Dişhekimleri Odası Dergisi Temmuz, 3: 22 – 24, (1995) - 1995
 • Tümer C, Taşar F, Giray B, Şençift K, Bulut E: EX-PO DENTAL 93'e katılan dişhekimleri yönünden hepatit-B Medikal Dental dergisi Mayıs, 1(1) : 10-11, (1994). - 1994
 • Berker E, Yamalık N, Bulut Ş, Eratalay K, Bulut E: Akut nekrotizan ülseratif gingivitisli hastalarda akut faz proteinlerinin incelenmesi Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 18(1-4): 87- 90, (1994) - 1994
 • Tuncer M, Kökden M, Saysel MY, Bulut ÖE: Palatinal minör tükrük bezlerinin pleomorfik adenoması (iki olgu nedeniyle) Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 17(1-4): 64 – 67, (1993) - 1993
 • Yamalık K, Bulut E, Aral İL: Keratinizasyon göstermeyen odontojenik kistlerde sıvı içeriğinin biyokimyasal ve immünolojik açıdan incelenmesi Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 9(2) : 61- 69, (1992) - 1992

Books and books chapters published nationally

 • Kılıçarslan MA: Dört elli dişhekimliğinde yardımcı personel ve klinik yönetimi. Bulut ÖE,, Bölüm III.3.: Dişhekimliğinde çapraz enfeksiyon kontrolü. 1. Baskı Palme yayıncılık Eylül 2013 ANKARA. - 2013
 • Kişnişçi R, Bulut ÖE, Bebek T (editörler): Dişhekimliğinde Ağrı.1. Baskı Egem Matbaacılık Haziran 2002 Ankara - 2002
 • Nohutçu R, Bulut ÖE, Külekçi G. Bebek T. (editörler): Dişhekimliğinde İnfeksiyon Kontrolü. Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi No: 58 Özel Sayı Kuzey Ajans Stil Mabaacılık Ekim 2000 İstanbul. - 2000
Awards
 • Araştırma dalında birincilik ödülü. 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon (DAS) Kongresi, 4 Nisan 2009.
Research Areas
 • Oral and Maxillofacial Surgery Odontogenic Infections Head and Neck Infections Cross Infection Control Dental Implant Surgery
Administrative Duties
 • 2016-2017 CHAIRMAN OF DENTAL TECHNICIAN PROGRAM in VOCATIONAL SCHOOL of HEALTH, CAPPADOCIA UNIVERSITY.
 • CHAIRMAN of ORAL and MAXILLOFACIAL SURGERY DEPARTMENT in FACULTY OF DENTISTRY, CYPRUS HEALTH and SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY.
 • VICE DEAN of FACULTY of DENTISTRY, CYPRUS HEALTH and SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY.
 • VICE RECTOR of CYPRUS HEALTH and SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY.
 • DEAN of FACULTY of DENTISTRY, CYPRUS HEALTH and SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY.
 • DEAN of FACULTY of DENTISTRY, CYPRUS INTERNATIONAL UNIVERSITY..