CIU Senate Hikmet Seçim

Prof. Dr. HİKMET SEÇİM

Faculty of Communication

Role Dean
Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2300
Office No. CU121
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • Ankara University -Department of Management, Management and Organization (PhD, 1985)
 • Ankara University -Economy Finance (Undergraduate, 1978)
Publications

Articles published in other peer reviewed international journals

 • Arslan, S., Seçim, H., 2015. The importance of social media in TRNC within the context political information, two-way political communication and democracy. Journal of Turkish World Studies. 15/1 Yaz-Summer 2015, 145-162. - 2015
 • Berberoğlu, A., Seçim, A., 2015. Organizational commitment and perceived organizational performance among health care professionals:Empirical evidence from a private hospital in Nothern Cyprus. Journal of Economics and Behavioral Studies. 7, 64-71. - 2015
 • Gerdewal, M., T., Seçim, H., 2014. A business communication design for information technology (IT) organizations based on information technology infrastructure library (ITIL). Business Management Dynamics. 4, 12-35. - 2014
 • Makarevic, N., Seçim, H., Toycan, M., 2014. Comparative analysis of perception towardws IT security in online banking; Serbian vs. Sroatian clients. Business Management Dynamics. 3, 50-62. - 2014
 • Makarevic, N., Seçim, H., Toycan, M., 2014. IT- security of e-banking in eyes of croation clients. European Journal of Social and Human Sciences. 2. - 2014

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • Seçim, H. KKTC kamu hastanelerinde ayaktan hastaların halkla ilişkiler faaliyetlerini değerlendirmeleri araştırması. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. 1-3.06.2007. Yakın Doğu Üniversitesi, Nicosia, TRNC. - 2007
 • Seçim, H. Hastanelerde halkla ilişkiler ve sağlık hizmetleri temel kanun tasarısı. AÜ:BYYO-TODAİE,Halkla İlişkiler Semposyumu 87, AÜ.SBF ve BYYO Basımevi, 97-109, 1998, Ankara, Turkey. - 1998
 • Aşkun,İ.C., Seçim, H. İşletmecilik eğitim ve uygulamalarına olan katkısı (IV.İşletmecilik Kongresi Açılış Bildirisi). 1993, Eskişehir, Turkey. - 1993
 • Seçim, H. Devlet hastanesinde kalite çemberleri uygulaması. I. Verimlilik Kongresi Bildiriler- MPM Yayınları, 454, 514-529, 1991, Ankara, Turkey. - 1991
 • Seçim, H. Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik Önlisans Programı ve Maliyet Tasarrufu. Eğitim Teknolojisi ve Bilgisayar Destekli Eğitim I. Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, 55, 71-73, 1991, Eskişehir, Turkey. - 1991

Other Publications

 • Seçim, H., 1993. Reklamcılık ve satış yönetimi. 5.B. Anadolu Üniversitesi Yayın No:117, Açıköğretim Fak. Yayın No:41, Eskişehir, Ünite, 1, 22-28. - 1993
 • Seçim, H., 1991. Hastane Yönetim ve Organizasyonu- Türkiye'de Hastanelerin Organizasyonu için bir Model Önerisi (Doktora Tezi). 4.B.İst.Üni.İşl.Fak.Yayın No.252 İşl.Enst.Yayın No.145, İstanbul. - 1991
 • Sürmeli, F., Seçim, H., Özbilir, H., 1991. Sivil Havacılık Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayın No:538, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Yayın No:1, Eskişehir. - 1991
 • Seçim, H., 1987. Sanayi İşletmelerinde Norm Kadro Tespit Yöntemi. Anadolu Üniversitesi Yayın No:255, Açıköğretim Fak. Yayın No.122, Eskişehir. - 1987
Thesis Supervision

Master Thesis Supervised

 • T. ELFATHElL, Accessibility and Utilization of Maternal Healthcare Services in Benghazi, Libya, Cyprus International University, 2017. - 2017
 • A. NNANJI, Evaluation and Analysis of Occupational Health and Safety Practices in Pepsi Cola Ektam Kıbrıs,Cyprus International University, 2017. - 2017
 • T. KOKKOZ, Organization of the Institutionalization Process in Family Businesses, Cyprus International University, 2017. - 2017
 • S. S. DAJI MOHAMMED, Evaluating the Determinants for Patient Fulfillment: A Case of Private Hospitals in Nigerai, Cyprus International University, 2017. - 2017
 • A. SHEHU, 'Impact of Employee Participation In Decision Making and Hospital Productivity in Aminu Kano Teaching Hospital Kano Nigeria', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • I. Z. ABUBAKAR, 'Perception of Proffessional Health Care Providers (Nurses) on the Factors Affecting Job Performance in Kano State Hospital Management Board,Nigeria', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • A. SANİ, 'Factors Affecting Patients' satisfaction in Aminu Kano Teaching Hospital', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • A. S. YAHAYA, 'An Appraisal of Occupational Health Hazards in Selected Manufacturing Industries in Kano State of Nigeria', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • O. A. ABDUKADİR, 'Perceptions of Earning Organization Practices;Empirical Study in Dr. Burhan State Hospital at Turkish Republic of Northern Cyprus', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • Ü. ÇAĞATAYLI, 'KKTC Milli Eğitim Bakanlığın'na Bağlı Lefkoşa ve Çevresinde Bulunan Meslek Liselerinde Görev Yapan Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Çatışma yönetimi konusında algılarının saptanması', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • S. B.Ibrahim, 'Job Satisfaction and Organizational Commitment among health Workers in murtala Mohammed Special hospital Kano,Nigeria', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • I. MUSA, 'Appraisal of Konowledge,Attitude and Practice of Biomedical Waste Management Among Health care Workers in Murtala Muhammad Specializt Hospital Kano State ,Nigeria', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • J. O. IDUBOR, 'Role of Performance Appraisal i Job Satisfaction A case Study of Sataffs İn North Cyprus Banks', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • H. DOĞRU, 'TRNC Non life Insurance Branches of Insurance Companies Operating in the Competitive Strategies', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • M. O. AKINBOWALE, 'Customer Relationship Management Implementation in North Cyprus Hospitals', Cyprus International University, 2013. - 2013
 • E. TAYANÇ, 'KKTC Devlet İlkokulları'nda Öğrenen Organizasyon Algı Araştırması', Cyprus International University, 2011. - 2011
 • N. AKSİNER, 'Relationship Between Motivation and Job Satisfaction: A Research on Nurses Working at Dr. Burhan Nalbantoğlu Hospital (Nicosia-TRNC), Cyprus International University, 2009. - 2009
 • A. BERBEROĞLU, 'Organizational Commitment in Bank: Example of Limasol Turkish Cooperative Bank, TRNC', Cyprus International University, 2009. - 2009
 • Y. Ö. GÖNEN, 'Televizyon Reklamlarında Yaşlı İnsan İmgesi', Akdeniz Üniversitesi, 2005. - 2005
 • F. ERENDAĞ, 'Halkla İlişkiler Eğitimi: Türkiye ve ABD'deki Lisans Düzeyi Halkla İlişkiler Müfredat Programlarının Karşılaştırılması', Akdeniz Üniversitesi, 2004. - 2004
 • T. FETTAH, 'Kurumsal Reklam: Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Reklam Aracı Olarak Kullanılan Uçuş Dergilerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması', Akdeniz Üniversitesi ,2003. - 2003
 • S. KUTLU, ' Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Evde Bakım Hizmetleri Biriminin Organizasyonu İçin bir Model Önerisi', Anadolu Üniversitesi, 1999. - 1999
 • K. Ö. GÖNÜNÇ, ' Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Etimesgut Hava Hastanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları', Anadolu Üniversitesi,1999. - 1999
 • B. ATMACAN, ' Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Engeller', Anadolu Üniversitesi, 1999. - 1999
 • S. A.ERKEN, ' Kamu Hastanelerinde Yiyecek ' İçecek Hizmetleri Organizasyonunun Yatan Hasta Tatmini Açısından Değerlendirilmesi ve Eskişehir'deki Hastanelerde Bir Uygulama', Anadolu Üniversitesi, 1998. - 1998
 • Ü. ŞAHİN, ' Hastane İşletmeciliğinde Verimlilik Yönünden Halkla İlişkilerin Önemi ve Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Örgüt Yapısı İçinde Halkla İlişkilerin Yeri', Anadolu Üniversitesi, 1998. - 1998
 • A. J. ÖZDEMİR, ' Türkiye Hastanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Gelişimi ve Özel Bir Hastanede Uygulamadan Bir Örnek',Anadolu Üniversitesi, 1998. - 1998
 • S. DEĞİRMENCİ, 'Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Bakım Yaklaşımları ve Eskişehir Devlet Hastanesinde Bir Uygulama', Anadolu Üniversitesi, 1998. - 1998
 • U. ÖZDEMİR, 'Büyükşehir Belediye Yönetimi ve İmar Planlarının Şehirleşme Üzerine Etkileri',Anadolu Üniversitesi, 1997. - 1997
 • M. AKÇİN , ' Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Stratejik Yönetimi ve Havacılık Sektörünün Teknolojik Yönden İncelenmesi', Anadolu Üniversitesi, 1997. - 1997
 • M. TAŞDÖĞEN, 'İşletmelerde İnsangücü Planlaması ve Bir Uygulama' Anadolu Üniversitesi, 1996. - 1996
 • E. ÖZMEN ' Yönetimde Tuguchi Yaklaşımı ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulaması', Anadolu Üniversitesi, 1996. - 1996
 • S. UZOĞLU, 'Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinde Yapılan Öğretimin Yeterliliğine İlişkin Bir Çalışma', Anadolu Üniversitesi, 1994. - 1994
 • A. DİNÇER, ' Eğitim Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Ortaöğretim Okullarındaki Uygulamalar' ,Anadolu Üniversitesi, 1993. - 1993
 • S. BENLİGİRAY, ' Büro Yönetiminde Sistem Yaklaşımı ve Büro Sisteminin İyileştirilmesi', Anadolu Üniversitesi, 1993. - 1993
 • S. ÇORUM, 'Hastanelerde Tıbbi Teknolojik Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Analizi, Anadolu Üniversitesi', 1990. - 1990
 • S. COŞKUN, ' Üniversitelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Ankara, Gazi, Hacettepe,Orta Doğu Teknik ve Anadolu Üniversitesinde Halkla İlişkiler' , Anadolu Üniversitesi, 1989. - 1989
 • H. A. ÇOKAL, 'Eskişehir ve Bursa'da Ticari Banka Yöneticilerinin Yönetsel Açıdan Özellikleri' Anadolu Üniversitesi, 1988. - 1988

Doctorate Thesis Supervised

 • M. Tarek GERDEWAL, 'A Business Communication Design for Information Technology (IT) Organizations based on Information Technology Infrastructure Library (ITIL)', Cyprus International University, 2015. - 2015
 • A. BERBEROĞLU, 'Organizational Climate as a Predictor of Organizational Commitment and Perceived Organizational Performance : A Study on Public Hospitals in TRNC', Cyprus International University, 2015. - 2015
 • S. ARSLAN, 'The Place And İmportance of Social Media in Political Communication : The Case of TRNC 2013 Early Parliamentary Elections, Cyprus International University, 2015. - 2015
 • K. ANDREAS, 'The Contribution of Medical Emergency Data in Use of the Electronic Health Card in the German Health Care System', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • N. MAKAREVIC, 'Influence of It- Security on Banks' Competitiveness ın Germany', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • C. DREWS, 'Performance Management within the High Professional Service Industry: A Human Factor Review in Times of Restructuring and Change', Cyprus International University, 2014. - 2014
 • N. ÖZTÜRK. BAŞPINAR, 'Bilgi ve Kayıt Yönetimi ( Bir Sanayi İşletmesinde Bilgi ve Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Model Önerisi', Anadolu Üniversitesi, 1999. - 1999
Research Areas
 • Management and Organization
 • Public Relations
 • Strategic Communication
Administrative Duties
 • Head of the Faculty of Economics and Administrative Sciences Business Administration Department - Cyprus International University
 • Acting Director of the Institute of Social Sciences - Cyprus International University
 • Director of the Institute of Graduate Studies and Research - Cyprus International University
 • Dean of the Faculty of Communication - Cyprus International University
 • Acting Rector - Cyprus International University
 • Head of Health Care Institutions Management Program, Institute of Graduate Studies and Research