prof-dr-metin-karadag

Prof. Dr. METİN KARADAĞ

Faculty of Arts and Sciences

Position Dean
Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2600
Office No. E112
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • Ataturk University Art and Sciences (PhD, 1982)
 • Ataturk University Art and Sciences (Undergraduate, 1974)
Publications

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Carob and Usage Areas in Cyprus Turkish Folk Culture- Milli Folklor (AHCI) Summer 2020-v 126. - 2020

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • 25. 

Reflections in Our Folk Literature of Peter Weis's Mythic Resistance
- Kibatek 25-30 June Eastern and Western Symposium on Western Literature in Eastern Literature. Krakow. Publication: Folklore Literature Issue 86. 2016/2 - 2016
 • 23. Şiir Serüveninden Fikret Demirağ ve Kıbrıs. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Sempozyumu. 12-14 Kasım 2014. Ankara. - 2014
 • 24. İki Eski Kıbrıs Tarihi Üzerinde İncelemeler. Şubat 2014. Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Erman Artun anı kitabında yayınlanan makale. - 2014
 • 19.Osman Türkay Şiiri in the Context of Mediterranean Culture Bilge Seyidoğlu Memo Book. 2011. - 2011
 • 20. Dimensions of human love in Yunus Emre Eskiyen magazine Eskişehir, May 2011. - 2011
 • 22. Gönüllü Göçmen L. Durrel'ın Kıbrıs'ı ve Kıbrıs insanı, Kültür ve Edebiyatta Göç uluslararası sempozyum.Hamburg Almanya, . 4-8 Mayıs 2009. - 2009
 • 21. Akdeniz Kültürü Bağlamında Kıbrıs Türk Şiiri, Atatürk Üniversitesi Türklük Bilgisi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2007. - 2007
 • 18. Thoughts on the Contemporary Position and Functions of Traditional Oral Cultural Products Eastern Mediterranean University 02.06.2006. Famagusta. - 2006
 • 17-Cultural Directorate of the Governorship of Erzurum Organizing the 1st International Folk Culture Symposium on National Struggle in Turkish Folk Date: 19-23 July 2005-12-26 - 2005
 • 17. The Universal Dimensions of Osman Turkay Poetry in Contemporary Turkish Cypriot Literature-November 11-13, 2005- II. INTERNATIONAL TURKISH HISTORY AND LITERATURE CONGRESS - 2005
 • 20. Halk Kültürü Bağlamında Yunus Emre Şiiri: Yakındoğu Üniversitesi Yunus Emre'de İlim ve Aşk Sempozyumu, 25.05.2005 - 2005
 • 15. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarla İlgili Efsaneler: Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür - Sanat Sempozyumu , 26-31 Ekim 1998. - 1998
 • 11. The Life and Works of Ignac Kunosh in the Light of New Documents and Information: Balıkesir University, I. Social Science Information Söleni, 2-4 June 1997. - 1997
 • 12. In the Poetry of Erzurumlu Emrah'ın in terms of Linguistics: The University of Turkic Institute IX.Milli Turkology Congress, 27 September 1997. - 1997
 • 13. A Research on the Special Names in the Epic of Köroglu: Abant Izzet Baysal University, I. Bolu and Köroğlu Symposium, 10-12 October 1997. - 1997
 • 17. The common aspects of Manas epic with Turkish folk literature and culture: Folklore / Literature Magazine, Issue, 5/6, January- 1996. - 1996
 • 18. Folklore Studies in Some European Countries: The book of Prof.Dr.Umay Günay Armağanı, p.80 Ankara, 199 (Folklor / Literature journal, Volume 2, Issue 1, December 1996) - 1996
 • 19-A Study on the Kazdağ Region Pedagogies: The Silk Road International Folk Literature Symposium Reports, p.311, Ank., 1995 Cenin Magazine, April 1, April 1996 - 1996
 • 10. XVII. A Comparison of a Folk Literature Products in a Century: Çanakkale Onsekiz Mart University, II.Comparative Literary Research Symposium, 16-18 May 1996. - 1996
 • 13. Sarıkız 's Legendary Variants and Their Comparisons: Folklor / Literature journal, Volume 1, Issue, February 2, 1995. - 1995
 • 15. 5. Location of Erzurum in Folklore: İzmir Palandöken Magazine, March 1995. - 1995
 • 16. Problems of Folklore Researchers: Akademi Magazine, p, 3rd Cumhuriyet Newspaper, April 26, 1995 - 1995
 • 8. Place and importance of the Manas epic in Turkish folk literature: The Symposium of Comparative Literature Researches of Canakkale University, 31 May - 2 June 1995. - 1995
 • 9.Sarıkız Freshener Variants and Their Comparison: The Ministry of Culture, Comparative Literature Research Symposium, Ankara, June 31, 1995. - 1995
 • 12. Dimensions of Human Love in Yunus Emre: NEF Magazine, C.VI., S, 2. (NOTE: these 12 studies are in the book of Turkish Folklore Studies, (Balıkesir, 1994)) - 1994
 • 14. 4. The Place of Love in Erzurumlu Emrah's Poetry World: İzmir Palandöken Magazine, March, 1994. - 1994
 • 7. A Research on the Kazdağı Local Legends: Ministry of Culture, 1st International Silk Road Folk Literature and Folklore Symposium, July 1-7, 1993 (Text, Textbook of Folklore Studies). - 1993
 • 8. A New Manuscript Divorce of Erzurumlu Emrah: NEF Journal, Q: 2, Milli KültürJournal July, 1990, issue, 74. - 1990
 • 6.Yunus Emre's Effects on Erzurumlu Emrah: National Library, Yunus Emre Symposium, 2-6 May 1988. - 1988
 • 5. Understanding of Life in Our Folk Stories: Selçuk University II. National Turkish Folklore and Folk Literature Symposium, 1987 .. - 1987
 • 4. Folklore Elements in E. Schuylerin Travelogue: Selçuk University, I. National Turkish Folklore and Folk Literature Symposium, 1986. - 1986
 • 3. Some Common Motifs in the Turku's of Elazığ - Diyarbakir: Fırat University, I. Firat Area Folklore and Ethnography Symposium, October, 1985. Sempozyumu, Ekim, 1985. - 1985
 • 2."Aşıklar" and Folk Music: Istanbul Technical University, Faculty of Fine Arts, II. Turkish Music Symposium, 24 November 1984. - 1984
 • 1.1. Functions and Problems of the Folk in Turkish Folk Music: Eskişehir Faculty of Communication Sciences, I.Turk Music Congress, 20-23 October 1981. - 1981
 • 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1. Techniques of Storytelling Turks in Turkish Saz "folk" Poets: Köz Journal, Atatürk University, Issue, 5.
 • 2.The Tradition of Reducing and Folk Music: Erciyes Journal, Issue, 112.
 • 3. Peace in Public Poetry: Erciyes, Sayı, 119
 • 4. Folklore Elements in Turkistan Travelogue of E. Schuyler U.Ü., NEF (Necatibey Education Faculty) Journal, Issue, 1.Sayı, 1.
 • 5. Student Graduation Theses Related to Folklore in Necatibey Education Faculty: NEF Magazine, S, 2.
 • 6. A Research on Şirvan Shah and Şemail Banu Tale: NEF journal, p.
 • 7. Yunus Emre's Effects on Erzurumlu Emrah,Mili Library, Yunus Emre Symposium, 2-6 May 1988.
 • 9. Linguistics Method and Folklore Research: NEF journal, Q: 2
 • 10. The Meaning and Functions of the Folk Traditions in Turkish Houses in the Local Community: Journal of Turkish Culture, Issue 373.
 • 11. Mutual Interactions and Adaptations of Folklore and Literature: Varlık Magazine, Issue, 1020,( Türk Kültürü Mutual Interactions and Adaptations of Folklore and Literature: Varlık Magazine, Issue, 1020, (Turkish Culture Research Magazine, Şükrü Elçin special issue)
 • 7.5 Announcements published in national papers presented at national scientific meetings
 • 14. Kütahyalı Şeyhi'nin Şiirlerinde Halk Kültürü Bağlantıları: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şairler Sempozyumu.
 • 16. A Research on the Folk Culture in the National Struggles of Turkish Cypriots
 • Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • 19. 
Osman Türkay' Poems-Lefke 8th Literature Meeting in the Context of Mediterranean Culture .

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • 26- Reflections of the Mythic Resistance Action in Peter Weiss in Our Folk Literature- Kibatek 25-30 June East, Eastern, Western, Western Literature East Symposium. Krakow. Publication: Folklore Literature Issue 86. 2016/2 - 2016
 • 25- Şiir Serüveninden Fikret Demirağ ve Kıbrıs. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Sempozyumu. 12-14 Kasım 2014. Ankara. - 2014
 • 24- Gönüllü Göçmen L. Durrel'ın Kıbrıs'ı ve Kıbrıs insanı, Kültür ve Edebiyatta Göç Uluslararası Sempozyum. Hamburg Almanya, 4-8 Mayıs 2009. - 2009
 • 23- Akdeniz Kültürü Bağlamında Kıbrıs Türk Şiiri, Atatürk Üniversitesi Türklük Bilgisi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2007. - 2007
 • 20- Geleneksel Sözlü Kültür Ürünlerimizin Çağdaş Konum ve İşlevleri Üzerine Düşünceler' Doğu Akdeniz Üniversitesi 02.06.2006. Gazimağusa. - 2006
 • 22- Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Halkbilimsel Yansımalar, LAÜ Lefke Edebiyat buluşması 20-21 Nisan 2006. - 2006
 • Tarihi: 19-23 Temmuz 2005-12-26 ''Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu' Düzenleyen Erzurum Valiliği Kültür Müdürlüğü. - 2005
 • Tarihi: 11-13 Kasım 2005- II. ULUSLARARASI TÜRK TARİHİ VE EDEBİYATI KONGRESİ - 2005
 • 21- Halk Kültürü Bağlamında Yunus Emre Şiiri: Yakındoğu Üniversitesi Yunus Emre'de İlim ve Aşk Sempozyumu, 25.05.2005 - 2005
 • 15- Kütahyalı Şeyhi'nin Şiirlerinde Halk Kültürü Bağlantıları: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şairler Sempozyumu.4-5 Haziran 1998. - 1998
 • 16- Kıbrıs Barş Harekâtı'nın Türk Halk Şiirindeki Yansımaları. DAÜ Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu. Gazimağusa 1998. - 1998
 • 17- Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarla İlgili Efsaneler: Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür - Sanat Sempozyumu, Ankara 26-31 Ekim 1998. - 1998
 • 12- Yeni Belge ve Bilgilerin Işığında Ignac Kunoş'un Hayatı ve Eserleri: Balıkesir Üniversitesi, I.Halkbilimi Bilgi Şöleni, 2-4 Haziran 1997. - 1997
 • 13- Dilbilimi Açısından Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü IX.Milli Türkoloji Kongresi , 27 Eylül 1997. - 1997
 • 14- B.Mahir'in Köroğlu Destanı'ndaki Özel Adlar Üzerinde Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi , I. Bolu ve Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997. - 1997
 • 11- XVII. Yüzyıla Ait Bir Cönkteki Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, II.Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Mayıs 1996. - 1996
 • 9- Manas Destanının Türk Halk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi : Çanakkale Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu , 31 Mayıs - 2 Haziran 1995. - 1995
 • 10- Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Kültür Bakanlığı, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 31 Haziran 1995. - 1995
 • 8- Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Budapeşte. 1994. - 1994
 • 7- Kaz Dağları Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Kültür Bakanlığı, I. Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı ve Folklor Sempozyumu, 1-7 Temmuz 1993 (Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır. - 1993
 • 6- Yunus Emre'nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri : Mili Kütüphane, Yunus Emre Sempozyumu, 2-6 Mayıs 1988. - 1988
 • 5- Halk Hikâyelerimizde Hayat Anlayışı: Selçuk Üniversitesi II. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, 1987. - 1987
 • 4- E.Schuyler'in Seyahatnâmesi'nde Folklor Unsurları: Selçuk Üniversitesi , I. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu , 1986. - 1986
 • 2. Âşıklar Geleneği ve Halk Müziğimiz: İstanbul Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, II.Türk Müziği Sempozyumu, 16-19 nisan 1985. - 1985
 • 3- Elazığ - Diyarbakır Türkülerindeki Bazı Ortak Motifler: Fırat Üniversitesi, I. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Ekim, 1985. - 1985
 • 1- Türk Halk Müziğinde Âşıkların İşlev ve Sorunları: Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi, I. Türk Müziği Kongresi, 20-23 Ekim 1981. - 1981
 • The translation of these works into English was done in the previous chapters.
 • 18- Kıbrıs Türklerinin Millî Mücadelelerinde Halk Kültürü Üzerinde Bir Araştırma
 • 19- Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları
 • Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • 20- Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri- Lefke 8. Edebiyat Buluşması.

Books and books chapters published nationally

 • 18.Spirit of Mountains. Erzurum 2016. - 2016
 • 17. Cyprus Turkish Folk Culture and Folk Literature Resource. UKÜ Publication, Nicosia 2007. - 2007
 • 7. Turkish Folk Literature Narrative Types: Ankara 1995 (2nd edition: Balıkesir 1996, 3rd edition: Ankara 1999, 4th edition Ankara 2004). - 2004
 • 14. Literature Knowledge and Theories. Ankara 2000 (2nd edition Ankara 2004) - 2004
 • 16. Written Oral Expression in the Context of Theory-Method. İzmir 2003. - 2003
 • 15. Oral Expression Information-2001 - 2001
 • 13.Oral Expression Information: Ankara 1999. - 1999
 • 12. Meaning Frame in Turkish Folk Poetry. - 1998
 • 2. Diction Information and Speech Art:Balıkesir 1997. - 1997
 • 10. Kazdağı Masalları (with Mehmet Akkaya): Ankara 1997 - 1997
 • 8. Erzurumlu Emrah Life- Art and Poems:Ankara 1996. - 1996
 • 9. Turkish Folk Poetry: Balıkesir 1996. - 1996
 • 3. Introduction to Folklore: Bursa 1989. (2nd printing: Balikesir 1995,). - 1995
 • 6. Turkish Folklore Studies: Balıkesir 1994. - 1994
 • 5. Comparative-Transcription Erzurumlu Emrah's Divan. Balikesir: Uludag University Necatibey Education Faculty Publ.. 1992. - 1992
 • 1. Views: Erzurum 1976. - 1976

Articles published in other peer reviewed international journals

 • 4. Literary Reflections of the National Struggle in Cyprus., I. The International Struggle in the Turkish Folk Culture I. International Folk Culture Symposium 19-22 July 2005 Erzurum, Papers Book pages: 95-106. - 2005
 • A Research on Legends of Tomb Lords: International Rumeli Turkish Culture Symposium 23-25.03.1998, Skopje - Macedonia - 1998
 • 3. Cyprus in our Folk's Poems: The Second International Conference on Cyprus Studies, 24-27 November 1998 Eastern Mediterranean University, - 1998
 • 1. The Folklor Education in Turkish Universities and a Research on the Legends in the Kaz Mountain (' Euroethno ' Uluslararası Folklor ve Etnoloji Kongresi) Budapeşte, 19- 23 Eylül 1994 (Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır.) - 1994
 • 7.1 Articles published in internationally acclaimed journals
 • 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Other Publications

 • 11. The Life and Works of Ignac Kunosh (with Judith Kovacs): Balıkesir 1997. - 1997

Books and books chapters published internationally

 • a) La Nube Enomorada. ((Translation of N.Hikmet's Sevdalı Bulut)) Ediciones del Oriente y del Mediteraneo, Madrid,1989. - 1989
 • 4. La Nube Enamorada: (Translation of Nâzım Hikmet's in Sevdalı Bulut) Madrid 1989. - 1989

Articles published in National journals

 • The Action of Walking in the Horizon of the Thinkers
Thesis Supervision

Doctorate Thesis Supervised

 • . Hüseyin Yorulmaz. ' Başlangıçtan Güncele Kıbrıs Türk Tiyatrosunda Halkbilimsel Unsurlar üzerinde Araştırmalar'. (2016 devam etmektedir). - 2016
 • Hülya TAŞ: 'Bursa İli Töresel Gelenek ve Görenekleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma' Bursa-1996 - 1996
 • Nevin AKKAYA: 'Yazılı Kaynaklardaki Türk Halk Şiiri Özel Adlar Dizini'-Bursa,1996 - 1996
 • 
(Derya Yaylı, Fatma Bölükbaş and İmal Kırman's doctoral theses until the last stages, which were concluded by other consultants due to appointment to Cyprus).

Master Thesis Supervised

 • Sinan Oruçoğlu:MS 2003 A Research about the funcation of the Lyric sort which is in teaching the mother tongue at the ll. grade of the primary school - 2003
 • Fatma Bölükbaş: Folklore studies on the Internet 2001 ' - 2001
 • Fatma Filiz Vural:Compilation of Hikmet Dizdaroğlu`s articles and researches Evaluation of language-literature and theories 2001 ' - 2001
 • Sevi Maral: Compilation of articles and researches of Cahit Öztelli, evaluation in terms of language literature and theory 2001 ' - 2001
 • Completed master's Theses at DEU Educational Sciences Institute:
 • Hikmet Dizdaroğlu`s article and researchs`s compiling evaluate for language-litrature and theory
 • Completed master's degrees in CIU:
 • Harun Korkmaz
 • Mehmet Recep Birsen, Neslihan Şenol,Gülçin Çetin,Gizem Kurt, Yusuf Tatlı,Zeynep Biçer, M.Selman Hamidi, İsmail Atasoy,Aysel Yeşil, Selcan Yılmaz,Abuzer Bektaş.
Projects
Awards
 • Turkish Folklore Research Award - 1995.
Research Areas
 • Folkloristics
Administrative Duties
 • Since 2003, he has been a dean of the Faculty of Science and Literature, a member of the University Executive Board and Senate. YÖDAK membership for two terms.
 • TR Mountaineering Federation Technical Advisory Board member