CIU-Gürkan Gümüşatam

Assoc. Prof. Dr. Gürkan GÜMÜŞATAM

Faculty of Arts and Sciences

Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2606
Office No. EH115
Other information

CURRICULUM VITAE

Publications

Articles published in other peer reviewed international journals

 • • Gümüşatam, G. (2018), “Kıbrıs Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Kadına İlişkin Geleneksel Rollerle Deyimlere Yansıyan Betimlemeler”, TUBAR (Hakem süreci tamamlanan makale 2018 yılı içinde yayımlanacaktır). - 2018
 • Gümüşatam, G. (2017) 'Erken Dönem Söz Derlemeleri İçin Kaynak Olarak Esad Efendi'nin 'Türk Dilinde Darb-I Meseller' Yayını', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V:10, I: 51, s. 70-81. - 2017
 • Gümüşatam, G. (2016) "Kıbrıs Türk Söz Varlığının Belgelenmesinde Bener Hakkı Hakeri'nin Çalışmaları", Folklor/Edebiyat, S:85. - 2016
 • Gümüşatam, G. (2015) 'Risâle-i Mu'alece'ye Göre XVI. Yüzyıl Türkçesinde Tıbbi Bitki Adları', JASSS, N: 39, s.23-40. - 2015
 • Gümüşatam, G. (2015/4) 'Divân u Lûgati't-Türk'ün İzinde En Eski Kıbrıs Türk Atasözleri', Folklor/Edebiyat, C:21, S: 84, s. 145-158. - 2015
 • Gümüşatam, G. (2014), 'Kıbrıs Türkleri'nin Eşkıyalık Detanı Hasan Bulliler'in Metindilbilimsel Tutarlılık ve Bağdaşıklık Görünümleri', Turkish Studies, V. 8/13, s. 953-965. - 2014
 • Gümüşatam, G. (2014), 'Türkiye Türkçesi Ağız Sözlüklerinin Hazırlanmasında İstem (Velenz) Verilerinin Gerekliliği Üzerine', Turkish Studies, V. 9/6, s. 419-439. - 2014
 • Gümüşatam, G. (2013), 'Eksiltim (Ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri' Turkish Studies, V: 8/1, s. 1539 ' 1552. - 2013
 • Gümüşatam, G. (2013), 'Edirnevì'nin 'LevÀzimü'l- Óikmet'i ve Kıbrıs'ta Tıp Konulu Yazma Eserler', Turkish Studies. - 2013
 • Gümüşatam,G. (2012), 'Eski Türk Tıbbında (XIV-XV. Yüzyıllar) Ölçüler ve Ölçme Uslulleri', Turkish Studies, V. 7/1, s. 1189-1216. - 2012
 • Gümüşatam,G. (2012), 'Kıbrıs Ağızlarında İyelik Kökenli Şahıs Eklerinin Kullanım Alanları', Zeitschrift für die Welt der Türken, V:4/2 . - 2012
 • Gümüşatam,G. (2012), 'Kıbrıs Türk Ağızlarında Ünsüzlerle İlgili Ses Bilgisel Özellikler', MTAD. - 2012
 • Gümüşatam, G. (2012), 'Kıbrıs Ağızlarında İkili Kelimeler (Dupletler), Diyalektelog. - 2012
 • Gümüşatam, G. (2012), 'Deyim Bilimi Işığında Deyim Kavramı', JASS, V5 I:7, s.357-367. - 2012
 • Gümüşatam, G. (2011), 'Kıbrıs Ağızlarında Ek Eylem I (Katmerli Birleşik Çekimler)', Turkish Studies, V: 6/1, s. 1155-1185. - 2011
 • Gümüşatam, G. (2011), 'Kıbrıs Ağızlarında Seçilmiş Bir Kod: 'nice'', Turkish Studies, V: 6/', s. 453-464. - 2011
 • Gümüşatam, G. (2011), 'Söz Dizimi Açısından Kıbrıs Türk Atasözleri: Türkiye Türkçesindeki Varyantlarla Paralellikler ve Sapmalar', Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, S.II, s.41-54. - 2011
 • Gümüşatam, G. (2011), 'Kavram Alanları Açısından Kıbrıs Türklerince Hayvanlara Verilen Adlar' Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, S.III, s. 11-32 - 2011
 • Gümüşatam, G. (2010), '15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertib-i Mualece'nin Söz Varlığı, Dil ve Üslup Özellikleri', Turkish Studies (Ahmet Buran Armağanı), V:17. s: 1411-1443. - 2010
 • Gümüşatam, G. (2010/I), 'Kıbrıs Ağızlarında Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler'. Türkiyat Araştırmaları, Konya Selçuk Üniversitesi, s: 249-295. - 2010
 • Gümüşatam, G. (2010), 'Eski Anadolu Türkçesinde Eczacılık Terimleri ve Bu Terimlerin Tıp, Botanik, Zooloji, Madencilik, Kimya Terimleriyle İlişkileri', Turkish Studies, V: 5/2, s: 1032-1087. - 2010
 • Gümüşatam, G. (2009), 'On The Turkish Cypriot Dialects Dictionaries and Problems Of This Glossary Methods In-Kıbrıs Ağzı Üzerine Hazırlanan Sözlükler ve Bu Sözlüklerdeki Yöntem Sorunlar', Turkish Studies V:17, s: 481-504. - 2009
 • Gümüşatam, G. (2009), 'Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertib-i Mualece'deki Organ Adlı Tıp Terimleri', TDAY-BELLETEN, Ankara: TDK, S. I, s. 25-50. - 2009

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • • Gümüşatam, G. ve Gülden Sarı (2018), “Lefke Bölgesi Sözlü Kültürünün Belgelenmesinde Harid Fedai ve Eserleri”, 1. Lefke Kent Sempozyumu Bildirileri, Lefke: Lefke Belediyesi. - 2018
 • Gümüşatam, G. (2015), 'Kıbrıs Türk Ağız Sözlükçülüğünde Bener Hakkı Hakeri', Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Ankara: KIBATEK. - 2015
 • Gümüşatam, G. (2012), 'Ölçünlü Türkçeyle Kıbrıs Ağızları Arasında Kelimelerin Eş Değerliği ve Yalancı Eş Değerler Sorunu', VI. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Gazimağusa: DAÜ. - 2012
 • Gümüşatam, G. (2009), 'Türkçede Geniş Zaman Eklerinin Ait Oldukları Eylem Kategorileri Üzerine Bir Deneme', Uluslararası Türkçenin Eğitim ve Öğretimi Sempozyumu Bildirileri: DAÜ. - 2009

Other Publications

 • • Gümüşatam, G. (2018), “Gelenekten Geleceğe Kıbrıs Türk Kimliğinin Üşenmez Aktarıcısı Mustafa Gökçeoğlu”, Bakırdan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyat-Kültür-Sanat E-Dergisi, Lefkoşa: UKÜ. - 2018
 • • Gümüşatam, G. (2017), “Soydaşınız Balık Burcu Mişel’den Sınırdışı Saatler’deki Misail Oskarus’a Metamorfoz ve Yeni Karamanlidikanın Evrilerek Yükselen Sesleri”, Bakırdan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyat-Kültür-Sanat E-Dergisi, Lefkoşa: UKÜ, s. 25-31. - 2017
 • Gümüşatam, Gürkan ve Mihrican Aylanç (2015), Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Lefkoşa: UKÜ. - 2015
 • Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları Kaynak Kitabı I (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2010) (Komisyon üyesi ve editör) - 2010
 • Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabı I (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2009) (Komisyon üyesi ve editör) - 2009
 • Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabı II (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2009) (Komisyon üyesi ve editör) - 2009
 • Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabı III (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2009) (Komisyon üyesi ve editör) - 2009
 • Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabı IV (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2009) (Komisyon üyesi ve editör) - 2009
 • Kıbrıs Türk Tarihi Ders Kitabı V (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2009) (Komisyon üyesi ve editör) - 2009

Books and books chapters published internationally

 • Gümüşatam, G. (2014) Kıbrıs Türk Ağızları (Ad Kategorisi), Lefkoşa: Tipokrafart Yayınları. - 2014
 • Gümüşatam, G. (2014), Risâle-i Mu'âlece (Çeviriyazılı Metin, İnceleme ve Gramatikal Dizin), (Yayım Aşamasına Girdi). - 2014
Thesis Supervision

Master Thesis Supervised

 • • Gök, Ahmet (2018) Levazımü’l Hikmet (293 B – 313 A) Üzerinde İnceleme – Metin – Dizin, UKÜ. - 2018
 • • Şahin, Esmehan (2017), Kıbrıs Türk Masallarının Tanıklığında Kelime Grupları, UKÜ. - 2017
 • Kaplan, Mehmet Emin(2016) Selim İleri'nin İstanbul Kitaplığı'na Göre Tasarlama Kiplerinin Görünümleri ve Türkçede İşlevleri, UKÜ. - 2016
 • Özüyağlı, Özge (2016) Selim İleri'nin Eserlerinde Bildirme Kiplerinin Zaman Kaymaları ve İşlevleri, UKÜ (Devam etmekte). - 2016
 • Uçar, İlknur (2016) Kırım Tatar Şarkıları'na Göre Kırım Tatarcasında Zarf ve Zarf Fiiller, UKÜ, (Devam etmekte). - 2016
 • Duran, Mustafa Salih (2014), Bucak (Burdur) Ağzı Üzerine Fonetik Bir İnceleme, UKÜ. - 2014
 • Çalışkan, İbrahim (2014), Selim İleri'nin Eserlerinin Tanıklığında Türkçede Durum Eklerinin Kullanım Şekilleri ve İşlevleri, UKÜ. - 2014
 • Kit, Oleksil (2014), Kıbrıs ve Gagavuz Türkleri'nin Masallar Tanıklığında Ortak Dil Özellikleri, UKÜ (Devam etmekte). - 2014
 • Günaydın, Fatma (2014), Orhan Kemâl'in Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Dünya Evi Romanlarında Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, UKÜ (Devam etmekte). - 2014
 • Budak, Yunus (2014), Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Ağzında Fonolojik Yapı, UKÜ. - 2014
 • Uslu, Mine (2014), Edviye-i Müfrede Üzerinde Sintagmatik Bir İnceleme, UKÜ. - 2014
Projects
 • Turkish Cypriot Accents Compilation Project
 • Syntax Structures of Turkish Cypriot Accents
Research Areas
 • Phonetic
 • Morphology
 • Cyprus Accent
 • historical medicine terms
 • Syntax
 • Old Anatolian Turkish
 • Turkic Dialect
Administrative Duties
 • Head of Department of Turkish Language and Literature
 • Deputy Head of Department of Translation Studies