• UKÜ Online
Öğrenciler

You are here

KKTC Sağlık Sigortası İşlemleri

KKTC Sağlık Bakanlığı Öğrenci İzni Kapsamı

Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yükseköğretim Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporu ve sağlık sigortaları hk.

KKTC Üniversitelerinde öğrenim görecek olan geçici sakin yabancı uyruklu öğrencilere Öğrenci İkamet İzni verilirken sağlık raporu ve sağlık sigortası için aşağıda belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

A) Sağlık Raporları

1. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrenciler kayıt işlemleri için Sağlık Raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci, T.C Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinde alacağı, tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HCS-HIV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal Sağlık Raporunu ve/veya Laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya lab. Tetkik sonuç tarihi kayıt tarihini 2 ay geçmemek kaydıyla) bulunduğu bölgedeki devlet hastanesi sağlık raporları birimine ibraz edecektir. İbraz edilecek Sağlık Raporu ve/veya Laboratuvar tetkik sonu KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretleri Tarifesi Tüzüğü’nde belirtilen tek hekim raporu ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak, Bakanlığın ilave tetkik isteyeceği durumlarda Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecekler.

2. Sağlık Raporu olmayan öğrenciler, sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır.

B) Sağlık Sigortası

KKTC Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan 8/2012 Sağlık Fonu Yasası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğrenim kurumlarına kayıt yaptıran ve öğrenimine devam eden ve öğrenci izni alacak olan yabancı (T.C ve Diğer Ülke) uyruklu her öğrenci asgari ücretin %10’u (yüzde onu) kadar olan ödeneği, Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırımı yaptıktan sonra diğer bir aşama için otomasyon sistemi öğrenciyi kısa mesaj yoluyla yönlendirecektir. Bu yasa tahtında prim ödeyen yabancı öğrenciler, primi ödenen yıl için devletin kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

C) Ücret Tahsili

Öğrenciler, yukarıda belirtilen T.C. ‘den alınan sağlık raporu ve/veya laboratuvar tetkik sonucu onay ücretini, KKTC’de yapılan sağlık raporu ve sağlık sigortası ücretini, öğrenci ‘’Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi’’ aracılığıyla Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına ödeme yapacak ve ödemeyi yaptıktan sonra diğer bir aşama için otomasyon sistemi üzerinden kısa mesaj yoluyla yönlendirilecektir.

D) Yukarıca bahse konu işlemler tamamlandıktan sonra Muhaceret Dairesi’nce öğrenci izni kapsamında (öğrencilerin pasaportlarına yapıştırılacak bandroller ile işlem yapılacaktır/verilecek olan kimlikler ile işlem yapılacaktır.)

E) Sigorta Kapsamı

Prim Ödemesi Yapan Her Öğrenci;

I. Acil Tedavi Hizmetleri

Acil Tedavi Hizmetleri (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın medyana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde müdahale gerektiren durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavi gerekliliğini belirten haklı bir görüşe yol açan durumlarda sağlanan hizmetler)’den ücretsiz yararlanır.

Acil Durumlar Listesi: Uluslararası parametreler.

 1. Suda boğulma
 2. Trafik kazası
 3. İntihar girişimi
 4. Tecavüz
 5. Yüksekten düşme
 6. Yaralanma, uzuv kopması
 7. Elektrik çarpması
 8. Isı çarpması
 9. Donma
 10. Soğuk çarpması
 11. Ciddi yanıklar
 12. Ciddi göz yaralanmaları
 13. Zehirlenme
 14. Ciddi alerji anaflaktik tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yolunda tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
 15. Omurga ve alt ekstremite kırıkları büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları her türlü omurga kırıkları.
 16. Dekompresyon (dalgıç hastalığı) halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.
 17. MI, Aritmi hipertansiyon krizleri: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
 18. Astım krizi, akut solunum problemleri
 19. Şuur kaybına neden olan her türlü durum
 20. Ani felçler
 21. Ciddi genel durum bozukluğu
 22. Yüksek ataş: zehirlenme, enfeksiyon hastalıkları sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının ortalama 39.5 C ve üzeri.
 23. Diyabetik ve üremik kanama: şeker hastalığı ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
 24. Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği diyaliz hastalığı
 25. Akut batın: mide bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi iltihaplanması vb. acil müdahale gerektiren durumlar.
 26. Akut masıf kanamalar: genellikle travma sonucu ortaya çıkan hayati tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
 27. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi
 28. Renalkolik: böbrek taşlarının yol açtığı ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum.
 29. Akut psikotik tablolar: nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık
 30. Migren ve/veya kusma, şuur kaybı ile beraber olan baş ağrıları.

Yukarıda belirtilen acil durumlar Devlet hastanelerinin verdiği hizmetler kapsamında uygulanır.

II. Ayaktan Muayene

Poliklinik doktor muayenesinden ücretsiz yararlanır. Ancak, hekim tarafından yaptırılması uygun görülen teşhis (laboratuvar, röntgen) hizmetlerinin %20’si ve ileri görüntüleme (MRI, Tomografi) ücretlerinin tamamı ve ilaç ve tedavi için gerekli diğer preparat ücretleri hastane veznelerine öğrenci tarafından tam ücretli olarak ödenir.

III. Diş Poliklinik Muayenesi

Doktor muayenesinden ücretsiz yararlanır. Diş çekimi ve dolgu ücreti %10 olarak öğrenci tarafından ödenecektir. Bu işlemler dışında yapılacak her türlü işlemlerden tam ücretli olarak yararlanır.

IV. Yatılı Hastalar

Yatılı hizmetlerden yararlanacak öğrenci, ilaç ve tedavi için gerekli diğer preparattan ücretsiz yararlanır. Onkoloji hastalıkları tedavisi (kemoterapi- radyoterapi) hariç Acil durum dışında yapılacak ileri görüntüleme (MRI, Tomografi) ücretinin %20’sini ve ameliyatları tam ücretli olarak öder, ancak acil durumlarda yapılacak ameliyatlarda kullanılacak özellikli malzemelerin de %20’sini öder.

Not: Yukarıda değinilenler dışında talep edilecek hizmetler için öğrenciden Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tariflerinde belirtilen tam ücret ödeyenler için öngörülen ve bu tüzüğe ekli cetvelde yer alan TL (Türk Lirası) sütunundaki ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödeme alınır.

Son güncelleme: 08-04-2019