• UKÜ Online
Kampüste Yaşam

You are here

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim, dün, bugün ve gelecek üzerine kuruludur; sistemliliği ve sürekliliği gerektirir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Üniversite’nin çalışmalarını ve çeşitli faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşır, üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve geliştirici çalışmalara hız vermeyi amaçlar. Üniversitemizin hedef kitlesi,sosyal paydaşları ve genel ifadeyle tüm kamuoyu ile sağlam ve güvenilir bağlar kurar. Stratejik iletişim, organizasyon, kurumsal faaliyetler, imaj izleme ve araştırma-geliştirme gibi tüm iletişim etkinliklerini düzenler ve uygulama aşamaları gerçekleştirir.

 

Çalışma alanları

Kurumsal İletişim, çalıştığı kurumun tanınmasını, kurumsal imajının olumlu bir şekilde şekillenmesini ve yerleştirilmesini, insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını arttırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan birimdir. Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nün Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ndeki başlıca amaç ve görevleri arasında şunlardır:

 • Üniversite’nin Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim stratejisi ve vizyonunu oluşturur;  yürütülmesini sağlar.
 • Üniversitenin kurumsal kimliğini geliştirici çalışmalar yapar.
 • KKTC yükseköğrenim sektöründeki faaliyetleri takip eder, diğer ülkelerin yükseköğrenim sektörlerinin özelde UKÜ genelde KKTC Yükseköğrenim sektörünü ilgilendiren çalışmalarını araştırarak bilgi sahibi olur.
 • UKÜ kampüsünde veya farklı mekanlarda UKÜ ve/veya öğrencileri tarafından gerçekleştirilen aktivitelerin bilgilerinin derlenmesini, fotoğraf ve videolarının çekilmesini, arşivlenmesini ve sonrasında dağııtımını sağlar.
 • Topluma katkı sağlama ve Üniversite'nin imajına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri için fikir geliştirir, onaya sunar ve onay sonrası uygulamasını sağlar.
 • Üniversitenin ilişki içinde olduğu tüm kurumlar ile ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve geliştirilmesi için çalışır, ilişki kurulması gereken yeni kurumları tespit eder. Tüm bu kurumlar ile düzenli karşılıklı ziyaretlerin yapılması için organizasyonlar düzenler.
 • Medyayı yakından takip eder ve basın mensupları ile iyi ilişkiler kurarak UKÜ’nün tüm medya kanallarında olumlu imaj algısının yaratılmasını sağlar.

 

Sağladığı Hizmetler

 • UKÜ bünyesinde gelişen olayları, alınan kararları ve aktiviteleri medya yolu ile duyurulmasını organize eder.
 • UKÜ Haber Ajans, TV ve Radyosu ile koordineli medya çalışmaları sağlar.
 • Medya ilanlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve takibini yapar.
 • Birimi ile ilgili her türlü davet, misafir ziyareti ve resepsiyonları düzenler.
 • Üniversitemiz kampüsünde yapılacak olan fotoğraf ve video çekimlerini koordine eder.
 • Protokol listelerini kontrol eder ve üniversitenin organizasyonlarında protokol düzenini sağlar, davetlileri karşılar.
 • Yıllık faaliyet takvimini ve iş planını hazırlar, ilgili tüm birimlerle paylaşıp uygulanmasını sağlar. Her türlü iletişim kanallarıyla alınan öneri ve şikayetleri ilgili birimlere iletilmesi ile ilgili çalışmalarda yer alır.

 

Kurumsal Kimlik Faaliyetleri

 • Görsel ve Grafik Tasarımcılara yaratıcı fikir gereken süreçte destek olur.
 • Kurumsal İletişim Koordinatörünün direktifi ve Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürü yönetiminde grafik tasarım çalışmaları sürecinin tümünü yürütür.
 • Her talep edilen grafik tasarım çalışmasını, amaca ve hedef kitleye uygun şekilde hazırlayarak zamanında teslim etmek için çalışır.
 • Üniversitemizin, afiş, ilan, broşür vb. çalışmaların profesyonel ellerce düzenlenmesi sağlar. Yine üniversitenin yayınları, baskılı ve diğer tanıtım, promosyon ve benzer meteryallerini kurumsal kimlik prensiplerine uygun olarak tasarımını yapar.
 • Web sayfası ve sosyal medya için tasarım yapar.
 • Yaratıcı fikir gerektiren süreçlerde destek olur.

 

İletişim 

Pınar Baloş (Müdür) 0392671 11 11/ 2040 Email: pbalos@ciu.edu.tr

Çilen Uğural (Koordinatör) 0392 671 11 11 / 2082 Email: cugural@ciu.edu.tr

Özge Kapucuoğlu (Memur) 0392 671 11 11 / 2094 Email: okapucuoglu@ciu.edu.tr

Salih Yücebaş (Grafiker) 0392 671 11 11 / 2065 Email: syucebas@ciu.edu.tr

Shiva Parhizkari (Grafiker) 0392 671 11 11 / 2072 Email: sparhizkari@ciu.edu.tr

Son güncelleme: 03-10-2018