• UKÜ Online
Kampüste Yaşam

Sağlık Merkezi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Merkezi’nde görevlendirmiş doktor ve hemşire ile öğrencilere ve üniversite personeline her türlü sağlık ve ilk yardım müdahalelerinin yanısıra ayakta tedavi hizmetlerini sunar. Öğrenci ve personelin fiziki engeli olduğu ve sağlık merkezine gidemediği durumlarda sağlık personeli bulundukları noktaya gidip yardımcı olunur. Sağlık Merkezi`nde 24 saat hastaneye ulaşımı sağlayacak bir hasta nakil aracı hazır bulunur. Mesai saatleri dışı ve resmi tatillerde 24 saat ulaşılabilen 800 dahili acil hatdından görevli personelden yardım alınabilir. Mesai saatlerinde sağlık merkezine 6711111-2905 dahili hatdan ulaşılabilir. Sağlık Sigortası olan öğrenciler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde tedavi görebilirler. Bu, acil servisler, polikliniklerdeki teşhis ve kontrol (laboratuvar, röntgen); diş çekme ve diş poliklinikleri doldurma; büyük ve küçük operasyonlar; yatılı iken gerekli tıbbi ve diğer ihtiyaçları da içeren yatılı tedavi ve tedavi masraflarını herhangi bir bedel ödemeden hizmet alabilirler.

Son güncelleme: 05-07-2018