• UKÜ Online
Yüksek Lisans Programları

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Programın Amacı:

İngiliz Dili ve Edebiyatı ve kültürü konularında değişik disiplinlerarası çalışma ve araştırmalarda bulunmak ve öğrencilerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı konusunda bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Program süresince öğrencilere bol görsel- işitsel kaynaklı kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmekte, öğrenciler İngiltere’nin kültürü ve edebiyatı üzerinde yeterli bilgi ve izlenimler kazanmaktadır. Bu programın amacı, aynı zamanda, araştırma, yaklaşım ve gelişim yollarıyla evrensel bilgiye katkıda bulunmaları için öğrencileri mezuniyet sonrası toplumbilimler, sanat ve insanbilimleri alanında uzman ve araştırmacı olarak yetiştirmektir.

Akademik Program için tıklayınız. (Tezli)

Akademik Program için tıklayınız. (Tezsiz)

Son güncelleme: 19-04-2016