• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ’lü Öğretim Üyesi Tüketici Hakları Hakkında Bilgi Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, tüketiciye haklarının neler olduğu, bu haklarını korumak için neler yapılacağı ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki (TC) Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,  Tüketici Mahkemelerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Valilikler bünyesinde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine ve Tüketici Bilgi Sistemi gibi mercilere  başvurabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Balcıoğlu, 15-21 Mart arası Tüketiciyi Koruma Haftası’nın önemi ile ilgili 9 adet madde hakkında açıklamalarda da bulundu.

Öğretim Üyesi Balcıoğlu, insanlığın doğuşu ile başlayan tüketimin hem üreten hem de tüketen kesimin korunması ile pek hissedilmediğini kaydetti. Toplumda zamanla rollerin yerleşmesi ve özellikle üreticilerin ekonomik yönden güçlenmesine dikkat çeken Balcıoğlu, kısa sürede örgütlenmeye başlanılması ile tüketicilerin giderek mağdur olduğuna ve bu yüzden tüketicilerin korunma durumunun ortaya çıktığına değindi.

Hasret Balcıoğlu, Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesin’deki temel ve evrensel tüketici hakları maddeleriyle ilgili bilgi verdi. Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı kapsamında barınma, yeme-içme, ulaşım ve haberleşmeye kolayca erişildiğini kayeden Balcıoğlu, Sağlık ve Güvenlik Hakkı başlığı altında da satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olması gerektiğini vurguladı. Öğretim Üyesi Balcıoğlu, aynı zamanda Bilgi Edinme Hakkı, Eğitilme Hakkı, Zararların Giderilmesi Hakkı, Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı, Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı, Seçme Hakkı ve Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı maddelerinden de bahsetti.

Hasret Balcıoğlu, toplumun sağlığı, hakları ve ülkenin ekonomik yapısı düşünülerek yapılan her türlü üretim ve verilen hizmetin gelecek nesillerin huzurlu ve güven içerisinde yaşamasını sağlayacağının altını çizdi. Balcıoğlu, “Her bir tüketici birey olarak üzerimize düşen sorumluluk ve görevleri en iyi şekilde yerine getirme bilincinde olmalıyız” dedi.

Son güncelleme: 20-03-2018