• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ’lü Akademisyen, Öğretmenlerin Çocukların Eğitim Ortamındaki Katılımını Desteklemekten Çok İhlal Ettiği Uygulamalara Yer Verdiğini Açıkladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Çalışmalarda Çocukların Katılım Hakkına Yer Verme Durumuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları” başlıklı çalışmasında, araştırmaya katılan öğretmenlerin çocukların eğitim ortamındaki katılımını desteklemekten çok ihlal ettiği uygulamalara yer verdiğini açıkladı.

UKÜ, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran’ın Prof. Dr. Neslihan Avcı ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada, öğretmen davranışlarında 144 olumlu, 505 ise olumsuz durum saptadıklarını ifade etti. Girne Bölgesi’ndeki Anaokullar arasında yapılan çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin eğitim ortamındaki sınıf içi davranışlarını çocuğun katılım hakkı çerçevesinde incelediklerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Koran, bazı öğretmenlerin çocuk merkezli ve demokratik davranışlar sergilediğini, çocukların istek ve görüşlerini dikkate aldığını, sınıfta çocuklarla birlikte kararlar aldıklarını saptamalarına rağmen öğretmenlerin ağırlıklı olarak katılım hakkı açısından olumsuz davranışlar sergiledikleri belirtti.

Çalışmasında, öğretmenlerin otokratik ve geleneksel sınıf yönetimi yaklaşımından vazgeçmeleri gerektiğinin altını çizen Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran, aynı zamanda öğretmen merkezli bir yaklaşımı seçmek yerine öğrenci merkezli bir tutumu benimsemeleri gerekliliğini de kaydetti. Nihan Koran,çocukların cinsiyet rollerine veya sorumluluklarını yerine getirmemelerine yönelik dolaylı ayrımcılık yapılmasının da yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Nihan Koran’ın, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Çalışmalarda Çocukların Katılım Hakkına Yer Verme Durumuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları” başlıklı ortak yazarlı makalesi Social Sciences Citation Index'te taranan Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi'nde yayınlandı.

Son güncelleme: 13-02-2018