• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ’lü Akademisyen, AB’nin En Kapsamlı Çalışmalarından “SIROMA Projesi” Hakkında Çalıştay Düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevilay Atmaca, 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne katıldı. Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından düzenlenen Kongre, “Eğitim Araştırmalarında ve Uygulamalarında Barış Eğitimi: Çok Kültürlülük, Göç ve Kimlik” temasıyla gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Atmaca ve Yrd. Doç. Dr. Müge Şen’in ortaklaşa düzenledikleri çalıştay oturumunun başlığı ise “Çok Kültürlülük ve Sosyal İçerme Örneği: SİROMA Projesi” idi.

Sevilay Atmaca, eğitimde sosyal içermeyi tanımlarken “Kapsayıcı eğitim, dezavantajlı bireylerin eğitime entegrasyonu, eğitimde fırsat eşitliği veya eğitsel fırsat eşitliği gibi eğitim sosyolojisinin tartışılagelen kavramlarından biri haline gelirken, hem sosyal dışlanmanın önüne geçilmesi hem de sosyal içermenin oluşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sürecidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 4 bakanlığının eşgüdümünde yürütülen ve Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği en kapsamlı projelerinden olan SIROMA Projesi’nin amacının, “Aralarındaki fark ne olursa olsun tüm çocukların kaliteli eğitim olanaklarından eşit ve herhangi bir ayrıma maruz kalmadan yararlanabilmelerini sağlamak” olduğunu açıkladı.

Düzenlenen atölye çalışmasında, TC Milli Eğitim Bakanlığı’nda, SİROMA Projesi kapsamında sosyal içermeye dayalı olarak Temel Eğitim düzeyinde geliştirilen derslik dışı öğretim programından söz edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Atmaca, hazırlanan modüllerin katılımcılarla da paylaşıldığını sözlerine ekledi. Çalıştayda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinden örnekler sunularak; uygulamalara yer verildi.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da çok kültürlülük, göç ve bunların sonuçlarından olumsuz etkilenen çok sayıda öğrenci ve öğretmenin bulunduğuna dikkat çeken Atmaca, öğretmenler ve yöneticilerle projenin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da uygulanabilmesi için çözüm yollarının tartışıldığını kaydetti.

Son güncelleme: 28-12-2017