• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ’DEN HEMŞİRELİK HAFTASI NEDENİYLE ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİK ÜZERİNE AÇIKLAMA

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Aksayan Uluslararası Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu. Açıklamada 132 ülkenin ulusal düzeydeki hemşire birlik/derneklerinden oluşan ve dünyada 16 milyon hemşireyi temsil eden Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)’nin 1965 yılından beri, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs’ın “Uluslararası Hemşireler Günü”  ve 12-18 Mayıs’ın da "Hemşirelik Haftası" olarak kutlandığı belirtildi. 

Aksayan, Konsey’in "Uluslararası Hemşireler Günü"nün 1988 yılından beri, belirlediği temalar ile, nitelikli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında hemşirelerin önemini vurguladığını söyledi. Her yıl belirlediği tema bağlamında bir doküman yayımlayarak, çok sayıda ülkenin sağlık ve eğitim kurumlarında o temayı hemşirelere tartıştırmakta ve onlara yol göstericilik yapmakta olduğunu açıklayan Prof. Dr. Seçil Aksayan bu dokümanların, sadece teknik ve bilimsel bilgiler değil, esas olarak hemşireler için ideolojik işleve sahip belgeler olduğunu belirtti.

Hemşirelik Haftası’nın hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmakta olduğunu açıklayan Öğretim Üyesi Aksayan, hemşirelik mesleğinin toplum yararına gelişiminin önündeki engellere toplumun ve ilgililerin dikkatinin çekildiğini söyledi.

Türk Hemşireler Derneği’nin de üyesi olduğu Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN)’nin her yıl olduğu gibi bu yıl için de tüm ülkelerde tartışılmak üzere bir gündem belirlediğini ve bu yılın gündeminin, Birleşmiş Milletler zirvesinde 193 ülkenin imzası ile kabul edildiğini ifade eden Seçil Aksayan bunun “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşmada hemşirelerin rol ve sorumlulukları ile ilgili olduğunu aktardı. Bu yeni gündemin tüm insanlar ve dünyanın refahı için bir eylem planı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aksayan aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Seçil Aksayan, “Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaktır.  Hemen hemen tüm ülkelerde hemşireler sağlık hizmeti sunan en büyük grubu oluşturduklarından hedeflere ulaşmada önemli bir güç kaynağı olarak görülmektedir.” dedi.

Hemşireliğin, sağlığın korunması ve yükseltilmesi, hastalığın önlenmesi ile hasta, engelli ve ölmekte olan bireyin bakımını içerdiğini anımsatan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Aksayan hemşireliğin anahtar niteliğindeki sorumlulukları arasında araştırma yapma, sağlık politikalarının belirlenmesi etkinlikleri ile hasta ve sağlık sistemlerinin sevk ve idaresine katılım, eğitim, güvenli çevre için mücadele ve birey ya da toplumun sağlığını savunmanın yer aldığını açıkladı. Aksayan, “Günümüzde ‘duyarlı ve bilimsel bir bakım sanatı’ olarak ifade edilebilecek hemşirelik mesleği; ‘aklıyla gören, yüreğiyle duyan, bilgisiyle yaşatan’ hemşirelerle gelişmeye devam edecektir.” dedi.

Son güncelleme: 15-05-2017