• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ’de, “Dil Araştırmalarında Mesleki Gelişim ve Etik” konusu tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen–Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, “Dil Araştırmalarında Mesleki Gelişim ve Etik” konulu etkinlik düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte,  Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm öğrencilerinin mesleki gelişim ve etik konularında bilgilendirilmesi amaçlandı. Türkiye’deki dille ilgili araştırmaların kapsamına ve disiplinlerine değinen Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Türkoloji özelindeki çalışma konuları olan filoloji, dil bilgisi ve dil bilimiyle bağlantılarına vurgu yaptı.

Gümüşatam, Türkçe’nin öğretimi konusunda Türk eğitim sisteminin beklentilerini ve günümüzde uygulanan dil öğretim yaklaşımları arasındaki bağlantıları ele alarak mesleki anlamda öğrencileri sahada bekleyen sorunları belirtti. Bilimsel araştırmaların akademik ortamdaki beklentilere göre gelişimi ile etik değerleri gözeten en önemli husus olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, bir metnin incelenip yayımından saha çalışmasına, sözlük ve gramer yazımına kadar geniş bir yelpazede ilerleyen Türk dilciliğinin karşılaştığı intihal sorunu hakkında da bilgi verdi.

Doç. Dr. Gümüşatam, intihal ve diğer etik dışı tutumlarla öğrencilerin bilimsel araştırma konusundaki etik değerlerin gözetilerek bu farkındalığın kazandırılması hakkında beklenen duyarlılıklara da dikkat çekti. Sosyal bilimler arasındaki kapsamı itibariyle önemli bir yere sahip olan dil ve edebiyat bilimlerinin bir bütün olarak ele alındığını aktaran Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam,  dünya kültürünün bugüne kadarki birikiminin tespit edilmesi, incelenmesi ve geleceğe aktarılması açısından önemli olduğu kadar, felsefe, tarih, müzik gibi daha birçok bilimle olan ilişkisinden dolayı büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Gümüşatam, dilciliği kendine meslek edinmiş bir bireyin ana dilini esas olarak almak üzere çeşitli dillerin yapısının kullanımını, tarihi araştırması ve incelenmesi bilim çevrelerinin başlıca beklentileri arasında olduğunu da vurguladı. Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının ve diğer dil programlarından mezun olan bireylerin başta akademik olmak üzere birçok alanda hizmet vermek için beklediğini belirten Doç. Dr. Gümüşatam, Türkçe’nin öğretiminden tarihi dönemlerine kadar çok geniş bir dağılım gösterdiğini vurguladı.

Gümüşatam,  iş hayatında ise özellikle karşılaştırmalı dil bilim araştırmaları ve Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminin gelecekte parlayan uzmanlık konuları arasında olacağını da kaydetti. Filoloji anlamında gidilmesi gereken birçok yolun olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, bu anlamda uzmanlaşırken gidilecek yolda etik ilkeleri özümseyen dil bilimcilerin gelişerek, bilimsel çevreyi yakından takip eden bireyler sayesinde toplumun beklentilerini karşılayacağının da altını çizdi. Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, günümüz bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ile bilgiyi yakından izlemenin ve bilgiyi kısa sürede diğer çevrelerle paylaşmak üzere tüm bilişim konularında donanımlı araştırmacıların gerekliliğinin arttığını da belirtti.

UKÜ Fen–Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Türkoloji alanında yetişen bireylerin bilgi teknolojilerini, mesleki ilerlemelerinin bir parçası haline getirerek yapacakları hizmetlerin toplum ve akademik çevreye önemli katkılarının da olacağını kaydetti. Gelecekte tarihi belgelerin otomasyon sistemleri aracılığıyla çözümünün de olabileceğini dile getiren Gümüşatam,  diller arasında karşılıklı ve anlık çeviri yapabilecek programların geliştirilmesi ile yine dil alanında tüm meselelerin çözümlerinin birebir ilişki içerisinde olduğunu da kaydetti.

Son güncelleme: 21-11-2017