• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN MAKALESİ YAYINLANDI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Ahmet Erkurt’un makalesi yayınlandı.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Ahmet Erkurt’un, “Ön işlem uygulamaları ile Phoenix canariensis and Opuntia ficus-indica'nin kimyasal ve yapısal değişimi: Bu değişimin enzimatik hidroliz ve ikinci nesil etanol üretimi üzerine etkisi” başlıklı makalesi ‘Bioresource Technology, Elsevier Ltd.’ dergisinde yayınlandı.

Erkurt, çalışmada indigren şeker sentezi ve etil alkol üretimi için ham madde olarak Phoenix canariensis (hurma) ve Opuntia ficus-indica (dikenli incir/babutsa) artıkları kullanıldığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Emrah Ahmet Erkurt, ham maddelerde bulunan lignin veya hemiselülozun depolimerleştirilmesi ve selülozun geri kazanılması için seyreltik asit, alkali ve basınçlı buhar ön işlemleri denendiğini anlattı. Yüzde 2.5 NaOH ile gerçekleştirilen alkali ön işlem sonrasında P. canariensis için yüzde 71.08, O. ficus-indica için ise yüzde 74.6 oranında lignin giderimi olduğunu söyleyen Erkurt, bu oranların selüloz geri kazanım verimlerinde P. canariensis için yüzde 81.84, O. ficus- indica için ise yüze 72.66 oranlar olarak elde edildiğini kaydetti.  Ön işlemler sonrası yapılan enzimatik şeker sentezi sonunda yüksek verimlilikle selüloz hidrolizinin elde edildiğini belirten Emrah Ahmet Erkurt, bu oranların P. canariensis ve O. ficus-indica için sırası ile yüzde 87.0 ve yüzde 84.5 olduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Erkurt, burada elde edilen şekerin etil alkol fermantasyonu için kullanıldığını dile getirirken, etanol üretiminde P. canariensis’in 15.75 g/L, O. ficus- indica’nın ise 14.71 g/L oranlarında seyrettiğini ifade etti.

Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Ahmet Erkurt tüm bu işlemler sırasında ham, ön işlem görmüş, hidroliz edilmiş maddeler gibi yapısal farklılıkların meydana geldiğini aktarırken, bu farklılıkların X-ışını difraktometresi, fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi ve taramalı electron mikroskobu ile gözlemlendiğini ve elde edilen bulguların deneysel analiz sonuçları ile yüksek oranda korelasyon sağladığını sözlerine ekledi.

Son güncelleme: 31-01-2017