• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİN MAKALESİ “NEGOTIATION JOURNAL” DERGİSİ’NDE

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal’ın makalesi “Negotiation Journal” dergisinde yayınlandı.

Öğretim Üyesi Kocadal’ın “Akraba Devlet Arabuluculuğunun Kavramsal Tipolojisi” başlıklı makalesi, uluslararası Sosyal Bilimler Atıf İndeksi (SSCI) tarafından taranan müzakere ve arabuluculuk konularına odaklanmış hakemli akademik dergi “Negotiation Journal”da yayınlandı.

Söz konusu makale hakkında açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal, akraba devletlerin kendi akraba topluluklarını içeren barış süreçlerinde üstlenebileceği rollerin çalışmanın konusunu oluşturduğunu söyledi. Akraba devletlerin akraba topluluklarıyla olan yakın ilişkilerinin doğası gereği taraflı aktörler olduğunu aktaran Kocadal, bu taraflılığa rağmen bu devletlerin sıklıkla üçüncü taraf arabulucular tarafından barış süreçlerine katılımlarının teşvik edildiğini dile getirdi.

“Akraba devletlerin arabuluculuk sürecine katkıları sürece ve bağlama göre değişir”

Makalede, akraba devletler tarafından üstlenebilecek rollerin 4’e ayrılabileceğini iddia eden kavramsal bir tipolojinin önerildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kocadal, önerilen tipolojiye göre akraba devletlerin teşvik edici (promoter), yarı-arabulucu (quasi-mediator), güç odağı (powerbroker) ve tahakkümcü (enforcer) roller üstlenebileceğinin altını çizdi. Özker Kocadal, “Bu analiz yapılırken akraba devletlerin akraba topluluklarla olan yakın bağlarını kullanarak üçüncü taraflarca yürütülen barış süreçlerine olumlu katkıda bulunabileceği savunulur.” dedi.

Akraba devletlerin arabuluculuk sürecine katkılarının sürece ve bağlama göre değişim gösterdiğine de dikkat çeken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal, üçüncü taraf arabulucuların ve uluslararası toplumun kaldıraç güçlerini akraba devlet üzerinde kullanarak barış sürecinin ilerlemesi için akraba devletin olumlu rol üstlenmesini sağlayabileceklerini ifade etti. Kocadal, “Makalede kullanılan örnek vakalar Kıbrıs, Kuzey İrlanda ve Bosna’da yakın geçmişte yaşanan barış süreçleri ve özellikle bu süreçlerde Türkiye, Yunanistan, Britanya, İrlanda Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Yugoslavya gibi akraba devletlerin rolleridir.” dedi.

Son güncelleme: 05-01-2017