• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ ÖĞRETİM ÜYESİ GİRİŞİMCİLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, “Girişimcilik Haftası” ile ilgili açıklamalarda bulunarak girişimciliği değerlendirdi.

Girişimcilik Haftası’nın her yıl Mart ayının ilk haftasında düzenlenen etkinliklerle kutlandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Berberoğlu, bu hafta içerisinde başta gençler olmak üzere toplumun girişimcilik ile ilgili bilgilendirilmesi, iş dünyası ile tanıştırılması ve girişimciliğe özendirilmesinin önemine dikkat çekti. Girişimcilik kavramının köklerinin eski dönemlere kadar uzandığını aktaran Ayşen Berberoğlu, bu kavramın günümüzde daha sık duyulmaya başlandığını ve öneminin daha fazla anlaşıldığını dile getirdi. Uygarlık tarihinin en eski dönemlerinden beri “Girişimcilik” kavramının bu isimle anılmasa da hep varolduğunun altını çizen Öğretim Üyesi Berberoğlu, bunun nedenini girişimciliğin temel amacı olan ‘karşılanmamış istek ve ihtiyaçlara cevap verebilmek, aynı zamanda da kâr elde edip ülke ekonomisi için toplam bir fayda oluşturabilmek’ şeklinde açıkladı.

“Girişimcilik eğitimleri ve programları daha fazla önemsenmeli”

Girişimcinin, içinde bulunduğu durumu analiz ederek fırsatları ve riskleri tanımladığını belirten Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Berberoğlu, sonrasında ise tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet ürettiğini ifade etti. Girişimciliğin ülke ekonomilerinin gelişmesinde de önemli rol oynadığını vurgulayan Ayşen Berberoğlu, bu kavramın özellikle KKTC gibi küçük ölçekli ekonomilerde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için önem taşıdığını kaydetti. Öğretim Üyesi Berberoğlu, KOBİ’lerin kurulabilmesi, işletmelerin ekonomik yapıda sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için topluma girişimcilik kavramını daha iyi anlatabilmek ve benimsetebilmek gerektiğini söyledi. Bu nedenle bireyleri genç yaştan itibaren girişimcilik için özendirmenin ve onları desteklemenin faydalı olacağını aktaran Berberoğlu, genç fikirlere önem vermenin, bunları desteklemenin ve geliştirilebilmeleri için olanaklar sağlamanın teşvik kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

Devlet ve özel kuruluşlar tarafından sağlanan girişimcilik eğitimleri, proje, hibe ve destek programlarına da ikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Ayşen Berberoğlu, “Bu gibi eğitimler ve programlar daha fazla önemsenmeli, toplum bu konularda bilgilendirilmelidir.” dedi. Girişimcilik kültürünün bir ülkeye kazandırılmasının birçok faydayı da beraberinde getireceğinin altını çizen Berberoğlu, bu faydaların örneklerini “ülkede bulunan fakat kullanılmayan kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi, istihdamın artması, hâlihazırda yetiştirilen ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi, yeni teknolojilerin ülkeye getirilmesi” şeklinde sıralarken, bunlara daha birçok fayda eklenilebileceğini de sözlerine ekledi.

 

Son güncelleme: 02-03-2017