• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ Öğretim Görevlisi “Yaşlılar Günü” Hakkında Bilgi Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan “Dünya Yaşlılar Günü” dolayısı ile bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, yaşlı sayısının günümüzde hızlı artışıyla birlikte, yaşlıların gerek sağlık gerekse sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” olarak belirlendiğini bildirdi.

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta da yaşlı nüfusun her geçen gün attığını belirtti. Öğretim Görevlisi Gökdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ndeki 2011 nüfus sayımına göre 65 yaş üstü nüfus %12,6 olarak saptandığını ve bu yüzdenin 2016 yılı verilerine göre dünya 65 yaş üstü nüfus oranı  %8.7’nin çok üzerinde olduğunu kaydetti. Gökdoğan, “Birleşmiş Milletler’in bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının % 8-10 arasında olmasını o ülke nüfusunu “yaşlı”, %10’un üzerinde olmasını ise “çok yaşlı” olarak nitelendirmektedir” açıklamasını yaparak, “Güncel veriler doğrultusunda KKTC’nin ‘çok yaşlı’ grubunda yer aldığı söylenebilir” dedi.

Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, yaşlı bireylerin bakımı, korunması, desteklenmesi ve sağaltımında ise ailenin kilit rol oynadığını belirterek; Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşlılarının büyük çoğunluğu kendilerinden önce ailelerine, özellikle de çocuklarına ilişkin planların yaptığını ve umut beslediğini söyledi. Gökdoğan, bu yaklaşıma göre yaşlının kendisini ihmal etmesi ya da tamamen ailesine bağımlı olarak yaşaması noktasına doğru ilerlediğinde sorunlara yol açabileceğinden de bahsetti. Yaşlı bir bireyin bakımında en önemli rolün eşe düştüğünü söyleyen Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, ilerleyen süre zarfında eşlerin de yaşlanacağını ve zaman içinde güçsüzleşerek kendilerine bakacak yetişkin olan çocukların bu görevleri üstlenmeleri gerektiğini aktardı. Abdi Gökdoğan, “Her ne kadar yaşlılar çocuklarıyla aynı çevrede yaşamayı düşünerek aile bağlarının daimi olacaklarına inansalar da, yaşlı bakım hizmetlerine aile üyeleri tarafından verilmeleri giderek zorlaşacaktır. Bunları yapılan araştırmalarda da ortaya koymuşlardır” dedi.

Gökdoğan, özellikle sağlığı bozulmuş ileri yaştaki bireylerin bakımını üstlenen yetişkin çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunların görüldüğünü de vurguladı. Yaşlılıkta genel eğilim her türlü bakım ve desteği aileden almak gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Gökdoğan, uzun dönemlerde bu eğilimin ciddi sorunlara yol açabildiğini de kaydetti.

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, “Aile bireyleri yaşlı bireyin uzun süreli bakımı nedeniyle hem maddi, hem manevi olarak zorlandığını belirterek yaşlı bireylerde bağımlılık olasılığı veya istismar tehlikesi oluşturabilir” dedi. Yaşlı bireylerin önemli bir kesimi devletin kendilerine ne tür yardımlar sağlayabileceği konusunda herhangi bir fikir sahibi olmadığını belirten Gökdoğan, devlet çatısı altında oluşturulan sosyal yardım kurum modelleri hakkında yaşlı bireylerin çoğunlukla bu tür kurumlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, dolayısıyla ile de talep etmediklerini dile getirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Abdi Gökdoğan, “Toplumun, yaşlı bireylere yönelik temel bakım hizmet modellerini destekleyerek ve yaygınlaştırarak en uygun müdahaleyi oluşturacaktır” dedi. Öğretim Görevlisi Gökdoğan, yaşlı bakım hizmetlerinin mahalle odaklı seçilmelerini ve yaşlı evleri gibi yerel düzeyde ele alınmasının önemine dikkat çekerken, bu durumun çoğu yaşlı bireyin yaşadığı bedensel sorunların üstesinden gelerek sosyal hayattan uzak kalma durumunun da azaltılabileceğini aktardı.

 

Son güncelleme: 06-10-2017