• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ ile İTÜ KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Protokolü İlk Meyvelerini Verdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) arasında gerçekleştirilen akademik işbirliği protokolü kapsamında çalışmalar başlatıldı. Eğitim ve öğretimin tüm alanlarında, karşılıklı işbirliğini ve ortak çalışma anlayışını güçlendirmek için, iki kurumun öğretim üyeleri tarafından ortak bir bilimsel çalışmaya imza atıldı.

Yapılan ortak çalışmada yüksek eğitimde öğrenim gören turizm öğrencilerinin öğrenme stilleri, İngilizce seviyeleri ve akademik başarıları irdelendi. “Yüzey ve Derin Öğrenme Stillerinin Akademik Performans Üzerindeki Etkilerinin Zaman Aralıklı Yöntemle İrdelenmesi: İngilizce Yeterliliğin ve Eksikliğin Aracı Rollerinin İncelenmesi” başlıklı çalışma, “21. Yüzyıl Türkiye'sinde Bilim ve Sanat Üzerine Araştırmalar” adlı kitapta bölüm olarak yayınlandı.

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan Uludağ ve İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri öğretim görevlisi Turhan Uludağ gerçekleştirdikleri çalışmada, zaman aralıklı veri toplama yöntemini kullanarak Biggs’in Öğrenme Teorisi’ni doğrusal toplanır model çerçevesinde bir adım ileriye taşıdılar. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre, derinsel öğrenim metodunun İngilizce dil seviyesi ile harmanlanmasının yüksek düzeyde akademik başarıyı sağladığı yönündedir. Bu kapsamda, görgül araştırmaların önemine değinen yazarlar, gelecekte yapılacak olan ortak çalışmalar için iki üniversitenin de alt yapı ve kaynak bakımından üst düzey imkanlara sahip olduklarını belirttiler.

Son güncelleme: 11-01-2018