• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ ERASMUS PLUS KONFERANSI’NDA TEMSİL EDİLDİ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen “MenTalk Konferansı”nda UKÜ’yü temsil etti.

Konferansın ana temasının kırsal kesim bölgelerinden gelen erkek çalışanların turizm sektöründe yaşadıkları dil sıkıntısı olduğunu belirten Doç. Dr. Uludağ, bu bağlamda konferans çıktılarının, yeni çerçevelendirilmiş müfredat, eğitim materyalleri, didaktik yaklaşımlar ve öğrenme platformu Erasmus Plus konferansının ana çıktıları olduğunu anlattı.

Bartın Üniveritesi’ndeki konferansta KKTC’den yalnızca UKÜ’nün temsil edildiğini söyleyen Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ “Time Lagged Investigation of the Effects of Surface and Deep Learning Styles on Overall Academic Performance: Testing the Mediating Roles of English Deficiency and English Competency” (Yüzeysel ve Derin Öğrenme Stillerinin Akademik Performans Üzerindeki 
Etkilerinin Zaman Aralıklı Çalışma ile İncelenmesi: İngilizce Yeterliğin ve 
Eksikliğin Aracı Rolünün Test Edilmesi) başlıklı bildirisinin konferans çıktılarına önemli katkı koyduğuna işaret etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uludağ ayrıca uluslararası arenada ve özellikle Avrupa Birliği’nin desteklediği bu tip proje ve konferanslarda UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu’nun daha fazla rol alıp katkı koyacağının da altını çizdi.

Son güncelleme: 06-07-2017