• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil, “10 Kasım Atatürk'ü Anma” günü İle ilgili mesaj yayımladı

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil,  “ 10 Kasım” günü İle ilgili mesaj yayımladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti gibi demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş büyük bir eseri bizlere bıraktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil, aynı zaman da ilk Cumhurbaşkanımız olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yılında saygı, minnet ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Yeşil, Mustafa Kemal Atatük’ün Türk milletinin bağımsızlığı ve ilerlemesi için verdiği mücadelede gücünü ve inancını milletinden alan ve bu uğurda hayatını milletine adayan bir lider olduğunu kaydetti. Türk milletinin Atası’nı hasretle hatırladığı bugünün, yas günü olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr Hülya Yeşil, bugünün onun fikirlerinin ışığında gidilebilmesi için bir fırsat olarak düşünülmesi gerektiğini de kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Yeşil, Atatürk İlkeleri’nin Atatürk’ün fikirlerinin somutlaşmış biçimi olduğunu belirterek, bu ilkelerin Atatürk'ün devrimlerini temsil eden fikir ve eylemler birliğini ifade ettiğini aktardı.

Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyet’in bekâsı için ulusal birliğin mutlaka tesis edilmesi gerektiğine işaret ettiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr Hülya Yeşil,  aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese aynı hak ve özgürlüklerin de tanınacağını belirterek, Atatürk’ün hiçbir kişi veya topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını da dile getirdiğini aktardı. Atatürk’ün ulusal birlik hususundaki temel ilkesinin Milliyetçilik ilkesi olduğunu kaydeden Yrd. Doç Dr. Yeşil, “Bu ilkenin en önemli özelliklerinden biri, birleştirici ve milli birliği temin edici nitelikte oluşudur. Nitekim Atatürk: ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir’ sözüyle toplumu tek bir çatı altında bir araya getirmeyi yani milli birliği sürekli kılmayı hedeflemiştir” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek milleti tanımlarken, gerekse milliyetçiliğin genel prensiplerini ortaya koyarken hiçbir zaman ırk ve din ayrımcılığı yapmadığını belirterek, ayrıca tek bir dine bağlı kalınmadığına da dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet’i sınırları içinde Türk dili ile konuşan bireylerin, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük idealini benimsediklerini ifade eden Yeşil, Ulu Önder Atatürk’ün dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine bağlı vatandaşlardan oluşan doğal, siyasi, sosyal ve ekonomik bir bütünü “Türk Milleti” olarak kabul ettiğini dile getirdi. Atatürk’ün bu birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerinin Halkçılık ilkesinde de görmenin mümkün olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil,  bu ilkeye göre, her ne işle meşgul olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit hak, menfaat ve hürriyete sahip olması gerektiğini aktardı. Bu ilkeyle sınıf mücadelesinin reddi ve bireylerin eşitliğinin hedeflenmiş olduğunu savunan Yrd. Doç. Dr. Yeşil, toplumdaki ayrışma duygusunun önüne geçilip ulusal birliğin sağlanması amaçlandığını da sözlerine ekledi. Yeşil, Atatürk’ün birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliklerinin, o tarihlerde olduğu gibi günümüz dünyasında da kabul gören ve örnek alınan özellikler olduğuna dikkat çekti. Gelecek nesillerinde; aynı şuur, inanç ve minnettarlıkla bu kutsal emanetleri büyük bir onurla devralacaklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil, Atatürk’ün ilkeleri ve düşünceleri doğrultusunda gençlerin Cumhuriyet’e sahip çıkacaklarına ve devleti geliştirerek idame ettireceklerinin inancının sonsuz olduğuna dikkat çekti.

UKÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil, bugün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm İstiklal şehitlerimiz ile gazilerimizi, rahmet ve şükranla yad ederek, ruhlarının şad olmasını diledi.

Son güncelleme: 10-11-2017