• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEVLET MEMURLARININ TÜKETİM EĞİLİMLERİNİ ARAŞTIRDI

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ayşen Berberoğlu İşletme Yüksek Lisans Programı mezunu İnci Beyaz ile birlikte yaptığı araştırmada Kıbrıslı Türk devlet memurlarının tüketim eğilimlerini irdeledi. Çalışma SSCI (Social Sciences Citation Index)’da taranan Uluslararası Endeksli Türk Psikoloji Dergisi’nde yayınlandı.

Söz konusu makale hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Ayşen Berberoğlu, “Kıbrıslı Türk Devlet Memurlarının Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğilimlerinin Demografik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makaleye konu olan araştırmanın Kuzey Kıbrıs’taki devlet memurlarının hedonik ve faydacı tüketim davranışlarını ölçmek ve demografik bilgilerine göre değerlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Hedonik tüketim davranışı ile faydacı tüketim davranışı hakkında bilgi veren Ayşen Berberoğlu,Eğer alışveriş tüketiciler tarafından bir iş olarak görülüyorsa, alınması gereken alındığında alışveriş biter. Bu durumda tüketiciler daha çok faydacı tüketimi deneyimlemiş olur. Eğer alışveriş tüketici için bir eğlence olarak görülürse; alışverişin fonksiyonelliği ile karşılaştırıldığında daha subjektif ve kişisel olan hedonik değer deneyimlenmiş olur. Tüketiciler bazı durumlarda hem hedonik hem de faydacı tüketimi aynı zamanda deneyimleyebilmektedirler.” dedi.

“Hedonik ve faydacı tüketimler arasında anlamlı ilişkiler tespit edildi”

Araştırmaya farklı meslek gruplarından 278 devlet çalışanının katıldığını ve katılımcılardan görüşlerin anket yöntemiyle toplandığını aktaran İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Berberoğlu, araştırma sonucunda Kuzey Kıbrıs devlet memurlarının yaşları ve cinsiyetleri ile hedonik ve faydacı tüketimler arasında anlamlı ilişkilerin tespit edildiğini belirtti. Ayşen Berberoğlu, araştırmanın sonuçlarına değinerek, kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre daha fazla hedonik tüketim davranışı gösterdiğini; erkek tüketicilerin ise kadın tüketicilere göre daha faydacı tüketim davranışları gösterme eğiliminde olduklarını söyledi. Dr. Berberoğlu, araştırmada bir diğer dikkat çekici bulgunun 51 yaş ve üstü tüketicilerin diğer yaş gruplarına göre daha az hedonik tüketim eğilimi göstermesi olduğunu sözlerine ekledi.

Son güncelleme: 08-11-2016