• UKÜ Online
Haberler

You are here

Haberler

Atatürk, UKÜ’de Saygıyla Anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde gerçekleştirilen törenlerle ölümünün 79. yılında saygı ile anıldı. UKÜ Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk tören saat 09:05’te, Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri’nin çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında, UKÜ Öğrencisi Murat Çelik günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Çelik, Atatürk’ün hayatı ve yaptığı inkılaplardan bahsederek, Türk milletine kazandırdığı Cumhuriyet hakkında da bilgiler verdi.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci törende ise, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün’ün,  Doğan Ergeneli’ye ait “Bir Tutkudur Mustafa Kemal Atatürk” adlı şiiri okuması ile devam etti. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel,  Atatürk ve hukuk başlıklı konuşmasında, Atatürk’ün hukuk konusunda gerçekleştirdiği devrimler hakkında bilgi verdi.

 Özel: “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz’’

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yaparak başlayan Prof. Dr. Çağlar Özel,  “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz” sözleriyle hem devletin varlığını hem de bağımsız adalet gücünün önemini ortaya koyduğunu kaydetti. Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk Hukuk Devrimi ile geçmişte benzeri bulunmayan çok önemli bir uygulamanın temellerinin atıldığını belirten Özel, devlet olmanın 3 unsurunun bulunduğunu da aktardı. Bunların; toprak, millet ve egemenlik unsurları olduğunu belirten Prof. Dr. Özel, Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkesi ve milleti parçalanmış, egemenliği hepten ortadan kalkmış Osmanlı Devleti’nin yerine yeni bir Türk Devleti’nin kurulmasıyla başlandığını aktardı. Atatürk’ün eski hukuk sisteminin Osmanlı Devleti’ni gerileten en önemli öğe olduğunu düşündüğünü söyleyen Prof. Dr. Çağlar Özel, toplumdaki genel anlayışın yeniden biçimlenerek hızlı bir gelişmeye yol açabilmesi için hukuk alanında mutlak bir değişikliği gerekli gördüğünü açıkladı.  Bütün devrimlerde değiştirilmesi gereken ilk öğenin hukuk sistemi olduğu belirten Özel, hukuk değişikliğiyle başlayan bir devrimin, kapsamlı bir kültür değişikliğine yol açması durumunda başarı kazanmış sayılabileceğini de dile getirdi. Eğer kültür değişikliği isteniyorsa, hukuk öğesinin hiçbir zaman olduğu gibi kalamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar Özel, bu kavramlardan yola çıkarak Atatürk tam bağımsızlık ilkesinin ülkemizdeki eksikliği ve ülkede yaşayan herkesin kanun önünde eşitliğini sağlayabilecek, tek, güçlü bir hukuk sisteminin, gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduğunu kaydetti.

Özel: “Ülkede, Cins, Irk, İnanç, Sınıf Ayrımı Yapılmaksızın Herkes Kanun Önünde Eşittir”

Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuk devrimi ile halka kazandırdığı başlıca konulara dikkat çeken Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel,  Atatürk’ün hukuk devriminin kuşkusuz en önemli yanı ve temeli laik hukuk kurallarının kabul edilmiş olması olarak açıkladı. Türk toplumunun hukuk tarihinde bunu tüm olarak gerçekleştirebilen tek Müslüman toplum olduğunun altını çizen Özel, bu hakkın Atatürk’e borçlu olunduğunun da altını çizdi. Çağdaş hukukun temel ilkeleri olan teklik ve genellik ilkeleri de laiklik ilkesinin sonucu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özel, laiklikle insan hakları ve özgürlük gerçekleşirken, din sömürüsü ile dinin çıkarlara alet edilmesinin de önlendiğini ifade etti. Çağlar Özel,  “Laik hukuk, din ve vicdan özgürlüğünün kaynağı olduğu gibi güvencesini de teşkil etmektedir. Bu ilkeye dayanarak bu hürriyeti yok etmek isteyenlere karşı pozitif hukuk düzenimizde gerekli önlemler alınarak laik hukukla, dünya işlerini bilim ve akılla yürütme yolu da açılmıştır” dedi. Laik hukuk sistemiyle Türk vatandaşlarının siyasal haklarına da kavuşabildiğini ifade eden Özel, bu sayede demokratik katılımında gerçekleştiğini söyledi. Hukuk devrimi sayesinde ülkede, cins, ırk, inanç, sınıf ayrımı yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşit olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çağlar Özel, özellikle kadın ve erkek eşitliğinin hukuk devrimindeki en önemli sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Özel, nüfus sayımlarında insan ve vatandaş olarak bile sayılmayan Türk kadını, Atatürk’ün hukuk devrimi ile ekonomik özgürlüğüne, hukuki ve siyasal haklarına da kavuşabildiğini belirterek, pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce bu haklara sahip olduğunun da altını çizdi.

Hukuk devrimi ile akla, bilimsel esasları, en ileri teknolojiye uygun bir yaşam ve demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir devlet sistemi kurulduğunun önemine dikkat çeken UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel,  Türk halkı çağdaş uygarlık düzeyinde ve en önemlisi, kadınıyla, erkeğiyle eşit haklara sahip olarak insanca yaşama hakkına da kavuşulduğunu sözlerine ekledi.

UKÜ’lü akademisyen, personel ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen tören, Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan multivizyon sunumu ile son buldu.

Son güncelleme: 13-11-2017