• UKÜ Online
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği okumak istiyorum çünkü…

Ana Sayfa
İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım okumak istiyorum çünkü…. 

Acil durumlarda yaralı ve hastaların hayatını kurtarmak amacı ile ilk ve acil yardım hizmetlerini verebilecek eğitimden geçmiş profesyonel insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde bu hizmeti en etkin bir şekilde verebilecek olan kişinin İlk ve Acil Yardım Teknikeri olduğunu bildiğimden dolayı İlk ve Acil Yardım önlisans programını okumak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Ana Sayfa

Anestezi okumak istiyorum çünkü…

Her gün gelişen teknoloji dünyasında, sağlık uygulamalarında da ekip çalışmasının önemi artmıştır. Ameliyathane ortamında sağlık ekibinin önemli bir parçası olmak, hekimin yönlendirmelerine göre anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygulamak, ameliyat boyunca hayati bulguları kontrol ederek sağlık ekibine yardımcı olmak amacıyla bu bölümü okumak istiyorum.

Eğitim İçeriği

Ana Sayfa
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri okumak istiyorum çünkü…

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, röntgen ve bilgisayarlı görüntüleme sistemlerinde sağlanan gelişmeler, konulacak tanının kısa sürede doğru olarak tanımlanması yoluyla tedavi sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Bende hem önceden oluşabilecek sağlık sorunlarını önleme hem de hastalıkların hızlı şekilde tedavi edilmesi adına bu alanda görev almak istiyorum. 

Eğitimin İçeriği

Ana Sayfa

Fizyoterapi okumak istiyorum çünkü… 

Teknolojik olarak gelişen çağdaş dünyamız bireylerin, aktivite azlığı nedeniyle kas-iskelet sistemi başta olmak üzere dolaşım, solunum ve tüm yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkilenmektedir. Bu sistemlerin öncelikle korunmasını, eğer fonksiyonu bozulmuşsa iyileştirilmesini ve aktif çalışma ve yaşam faaliyetlerine döndürülmesini amaçlayan Fizyoterapi programlarına yardımcı olmak, bu konuda çalışan Fizyoterapistlerin yönlendirme ve yardımlarıyla mesleki kariyerimi geliştirmek istiyorum.

Ana Sayfa
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik okumak istiyorum çünkü…

Sağlık hizmetlerinde hasta kayıtlarının, sevklerinin yapılmasında hasta ile ilgili arşivlerinin tutulmasında eğitimli kişilere büyük ihtiyaç olduğunu ve bu hizmeti en etkin şekilde verecek meslek grubunun tıbbi dokümantasyon olduğu bilinciyle bu eğitimi almak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Ana Sayfa
Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri okumak istiyorum çünkü…

KKTC ve Türkiye’de verilen eczane hizmetlerinde yıllardır çekirdekten yetişen kalfalarla günümüzde hizmetleri yürütmenin mümkün olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Şimdi bizler bu bilimsel eğitimi alarak gerek eczanede gerekse ilaç sanayisinde hizmet kalitemizi gösteren teknikerler olmak istiyoruz.

Eğitimin İçeriği

Ana Sayfa

Bölümler

Ana Sayfa