• UKÜ Online

Müdürümüzden

"Bilgi çağını yaşadığımız dünyamızda bilişim teknolojileri ve sistemleri, yaşamımızın her kesiminde olduğu gibi, iş dünyasında da geniş bir kullanım alanına sahiptir.  Günümüz işletmelerinin bilişim teknolojilerini hemen hemen her çalışma alanında kullandığı ve faydalandığı bilinmektedir. Çalışma alanlarına bağlı olarak gerek işletmelerin teknolojiye geçişlerini kolaylaştırmak gerekse teknoloji tabanlı işletme yönetimini kullanabilmeleri açısından teknolojiyi kullanabilen ve uygulayabilen iyi nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüksekokulumuzun bu beklentilere uygun olarak belirlemiş olduğu vizyon, öğrencilere bilgisayar, bilişim teknolojileri ve yönetim sistemlerinde ilgili modern araştırmalar ve iş hayatına yönelik uygulamalarla kaliteli ve güncel bilgilerle donatılmış öğretim sunmaktır. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik becerilerle donatılmış, bilgisayar ve bilişim teknolojlerini etkin kullanabilen, meslek alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, kendini geliştirebilme becerisine ve mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip, takım çalışmasına yatkın, işgücüne katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştirmek yükokulumuzun hedefleri arasındadır. Öğrencilerimiz bilgi ve teknoloji üretmek, ürettilen bilgiyi, ülkemizin ve toplumun yararına kullanarak bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak durumda olacaklardır.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, eğitimini nitelikli olarak gerçekleştiren, sürekli gelişen, iş dünyasının talep ettiği niteliklere sahip işgücü yetiştiren, yetiştirdiği meslek elemanları ile örnek gösterilen, alanında danışılan ve tercih edilen bir yüksekokul olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Öğrencilerini alanlarında en iyi seviyeye çıkartabilmek için yapmış olduğu çalışmaların, siz öğrencilerin de katkılarıyla daha etkin bir hale geleceği inancındayım. Eğitim-öğretim yılımızın öğrencilerimize, değerli velilerine, öğretim elemanlarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Doç. Dr. Erbuğ Çelebi