• UKÜ Online
Akademik

You are here

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü günümüz küresel rekabet ortamında çeşitli sektörler dahilinde uluslararası işletmelerde görev alabilecek, en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü şekilde çok iyi kullanabilen, farklı kültürel ve sektörel yapılara uyum sağlayabilecek ve farklı pazarlar arası yönetim, pazarlama, finansman ve diğer stratejik konularda karar verebilme yeteneği olan ve bu kararları uygulayabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği
Bölümde kayıt hakkı kazanan öğrenciler, İşletmeye Giriş, Mikroekonomi, Makroekonomi, Temel Matematik, İşletme Hukuku, Muhasebe, Yönetim Bilimine Giriş, İstatistik, Uluslararası Ticaretin Temelleri, Girişimcilik, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Pazarlamanın Temel İlkeleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Finansal Yönetim, Araştırma Yöntemleri, E-Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Örgütsel Davranış, Uluslararası Finans, Üretim Yönetimi ve Operasyon, Dış Ticaret Politikası ve Rekabet, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi dersler almaktadır. Aynı zamanda çeşitli seçmeli dersler de alınacaktır.

Bölümün Kazandırdıkları
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilecek ve uluslararası rekabet ortamında hızlı şekilde karar alıp uygulayabilecek uzmanlar yetiştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Gerek yerel gerek küresel rekabetin ortaya çıkaracağı fırsat ve tehditleri gözetip bunlara önceden hazırlıklı olacak mezunlar yetiştirebilmek, Farklı kültürel yapılara uyum sağlayarak işletme, ticaret ve pazarlama kararlarını çok uluslu ortamlarda uygulayabilecek yönetici adayları yaratmak, Çok uluslu veya küresel şirketlerin üst düzey yöneticisi pozisyona gelebilmeleri için mezunlarımızı gerek
bütün bilgi ve becerileri ile donatmaktır.

Kariyer Olanakları
KKTC ve Türkiye’de yabancı ülkelerle ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ilişkiler kurmak isteyebilecek her türlü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda programın mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Doğal olarak ithalat-ihracat ve/veya yabancı ülkelerde yatırım yapan şirketler programın mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yabancı şirketler Uluslararası Ticaret ve İşletme Programı mezunlarına ilgi duymaktadır. Bölüm mezunları kamu veya özel kurumlarda ihracat ve ithalat departmanları, finansman birimleri, bankalarda dış işlemler ve fon yönetimi birimleri, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında ve de fon ve portföy yöneticisi olarak istihdam edilebileceklerdir.