• UKÜ Online

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri bölümünde okumak istiyorum çünkü…

Küresel rekabet iş dünyasında Bilişim Teknolojileri önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle işverenler bilişim teknolojileri, bilgisayar donanımı ve yazılımı konularına hâkim nitelikli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu bölüm, sürekli yenilenen teknolojileri kullanmam, uygulamam ve geliştirebilmem için bana gerekli nitelikleri sağlayarak iş bulma olanaklarımı artıracak. Bununla birlikte, hızla değişen teknolojilere hâkim olmamı ve gerçek hayatta kullanmama yardımcı olacak.

Eğitimin İçeriği

Bu programın içeriği öğrencilerin bilişim teknolojileriyle pratik ve teorik açıdan ilgilenmelerini ve farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamında öğrencilere bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında çeşitli dersler sunulmaktadır. Bu dersler arasında Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri tabanı Yönetim Sistemleri, İnternet ve Görsel Programlama, Ağ Yönetimi ve Tasarımı ve İş Zekâsı yer almaktadır.

Kariyer olanaklarım nelerdir?

Bilişim Teknolojileri Bölümü mezunları özel sektörün ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş pozisyonları arasında; bilişim teknolojileri yöneticisi, sistem tasarımcısı, program geliştiricisi, mobil uygulamaları geliştiricisi, web sitesi yöneticisi, ağ tasarımcısı, veri tabanı yöneticisi ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

Kısaca Yönetim Bilişim Teknolojileri Programı

Bu program son zamanlardaki bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelere odaklanarak öğrencileri iş dünyasına hazırlamaktadır. Öğrenciler işletmelerin sürekli değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli olan bilgiyi ve nitelikleri bu bölümde kazanacaklardır. Programda yer alan dersler ve proje uygulamaları öğrencilerin bilişim teknolojilerini gerçek hayatta uygulayabilmesi için gerekli olan altyapıyı sağlamaktadır. Temel derslere ek olarak sunulan seçmeli dersler öğrencilerin son zamanlardaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmesine ve bilişim teknolojileriyle ilgili sorunlara çözüm bulabilmesine yardımcı olmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri kazandıkları teorik bilgileri, bilgisayar laboratuvarlarında ve çeşitli online uygulamaları kullanarak uygulamaktadırlar. Konularında uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar, rapor geliştirme ve sunuş teknikleri alanındaki çalışmalar öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine önemli katkıda bulunmaktadır.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Müesser Nat, Bölüm Başkan Vekili

Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisini ve sürekli yenilenen bu alandaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak Bilişim Teknolojileri bölümünü öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde ve kişisel gelişmelerinde temel rol oynayan nitelik ve bilgilere sahip olabilecekleri şekilde tasarlamaya özen gösterdik. Bu bölümün mezunları teknolojik alandaki değişimlere kolayca uyup sağlayabilecek ve iş dünyasındaki problemlere etkin çözümler bulabileceklerdir.

 

Akademik Program