• UKÜ Online
Akademik

You are here

Bilgisayar Destekli Muhasebe

Bilgisayar Destekli Muhasebe okumak istiyorum çünkü…

Globalleşen günümüz dünyasında işletmelerin rekabet avantajı kazanabilmeleri için etkili bir muhasebe sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bir ticari işlemin doğru bir şekilde nasıl kaydedilebileceğini, üretilen bir ürün veya ortaya konulan bir hizmetin maliyetinin nasıl hesaplanacağı, bir işletmenin kredibilitesi ve karlılık durumunun tespiti gibi konuları öğrenerek, çalışacağım işletmelere yön verici olmak istiyorum.

Eğitimin İçeriği

Yoğunlaştırılmış üç yıllık eğitim formatında hazırlanmış program, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Teorik dersler ile Finansal Muhasebe, Vergi Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Denetim, Yönetim Muhasebesi, Banka Muhasebesi, İşletme Stratejileri, Ticaret Hukukuve Mali Tablolar ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise hem gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özellikle finansal tablolarının incelenmesi ve denetlenmesi gibi çalışmalar yapılmakta hem de güncel ve çağdaş bilgisayarlı muhasebe programları öğretilerek öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler, ilk yılın sonunda 30 iş günü staj yaparak profesyonel hayata hazırlanmakta, üçüncü yılın sonunda ise 80 iş günü staj yaparak eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgilerin işletmelerde nasıl uygulandığını gözlemekte ve buna ilişkin raporlar hazırlamaktadırlar. Staj döneminde öğrenciler, iş yönetimi ve muhasebe uygulamalarında becerilerini artırma fırsatı bulmaktadırlar.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, finansal piyasalarda, bankalarda ve işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Globalleşmenin bir sonucu olarak Muhasebe ve Finans alanlarında Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan diğer ülkelerde iş imkanları yüksek oranda mevcuttur. Dolayısıyla dünyada ve ülkemizde bu bölüm mezunlarına her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olanlar, teknolojik gelişmlere ve değişimlere ayak uydurabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. Aynı zamanda da yeni ve rekabetçi iş alanlarında kendilerine yer bulabileceklerdir.

Araştırma ve Uygulamalar

Bilgisayar Destekli Muhasebe programında öğrencilere bilgisayarlı muhasebe konusunda ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak teorik ve pratik bilgiler aktarılmaktadır. Bu bilgileri kullanarak öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir. En son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında da öğrencilere muhasebe bilgilerini uygulama fırsatı verilmektedir.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Mehmet AĞA, Öğretim Üyesi 

Günümüzde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizi şanslı görüyorum. En güncel teorik bilgiyi uygulama çalışmaları ile bütünleştiren programımız sözkonusu öğrencilerimizi muhasebe alanına en iyi şekilde hazırlayacaktır.

Üveyis KANSU , Bölüm Öğrencisi

Üniversitemizde Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümünde teorik ve uygulamali eğitim verilerek kalifiye elemanlar yetiştirilmektedir. Muhasebe günümüzde çok gelişmekle birlikte bir çok yeniliklere sahip olmaktadir. Bizlere verilen güncel bilgiler sayesinde muhasebe ile ilgili değisiklik ve yenilikleri hızlı bir şekilde takip etmekte ve uygulamaktayiz. Aldiğim eğitim sonucunda mezun olduktan sonra muhasebe dalinda iyi bir konumda olacağıma inanıyorum...

 

Akademik Program