• UKÜ Online
Akademik

You are here

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Küreselleşmenin ve rekabet gücünün arttığı yeni yüzyılda, sanayi, ticaret, bankacılık, finans ve bilişim sektörlerinin ihtiyacı olan uzman, üretken ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek temel misyonuyla kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim öğretim hayatına Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü ile başlamıştır.

Hızla değişen ve gelişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan yüksekokulumuz, öğrencilerine Avrupa Birliği normlarında eğitim olanağı sağlamayı da kendisine görev edinmiştir. Yüksekokulumuzun bu beklentilere uygun olarak belirlemiş olduğu vizyon, öğrencilere bilişim ve yönetim sistemlerinde ilgili modern araştırmalar ve iş hayatına yönelik uygulamalarla kaliteli ve güncel bilgilerle donatılmış öğretim sunmaktatır.

Kamusal ve pratik yararı fazla olan bir ürün veya hizmet geliştirmeye yönelik bilgiye ulaşmak, elde ettiği bilgiyi teknolojik koşullara uygulayabilecek bir kariyer olanağına sahip olabilmek için Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu tercih etmek yeterli olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin eğitimleri boyunca alacağı tüm dersler, yurt içi ve yurtdışı staj olanakları bu koşulları yerine getirmek için günümüz teknolojik koşullarını da gözönünde bulundurarak özenle hazırlanmıştır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz; kamusal yarar gözeterek, politika oluşturma ve şekillendirme misyonuyla, pragmatik bir yaklaşımla, esnek olabilme yetisinin geliştirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımla, farklı disiplinlerarası çalışabilme yetisine sahip, katılımcı ruhu gelişmiş bireyler yetiştirmek için öğrencilerini uzmanlaştırmayı hedeflemiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, öğrencilerini alanlarında en iyi seviyeye çıkartabilmek için yapmış olduğu çalışmaların, sizlerin de katkılarıyla daha etkin bir hale gelecektir.