• UKÜ Online
Akademik

You are here

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm ve ağırlama endüstrisi, gerek gelir yaratma gerekse iş imkanı sağlama açılarından küresel dünyamızın lider endüstrileri arasında olup, yükseliş hızını her geçen gün artırmaktadır. Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) ‘2030′a Doğru Turizm Raporu’na göre, önümüzdeki yıllarda dünyada günde 5 milyon turist seyahat edecektir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), dünya genelinde turizm alanında istihdam edilen nüfusun yaklaşık olarak 260 milyona ulaştığını belirtmektedir. Ayrıca 2030 yılında, Seyahat ve Turizm Ekonomisi’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam katkısının 11 trilyon doların üzerine çıkacağı, 300 milyonun üzerinde kişiye istihdam imkanı sağlayacağı, uluslararası ziyaretçilerden kaynaklanan ihracat gelirlerinin 2 trilyon doların üzerine çıkacağı, seyahat ve turizme ilişkin yatırımların ise 3 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

Turizm ve ağırlama endüstrisinde, çalışanın yeterliliği ve becerileri, sunulan hizmetin kalite düzeyini doğrudan etkilerken, çalışanın nitelikleri, ürünlerin değerini artırmanın ve farklılaşmanın kapılarını açmaktadır. Ülkeler ve kurumlar için sürdürülebilir bir kalkınma yakalamanın yolu nitelikli bir işgücüne sahip olmaktan geçmektedir. Bu vizyonu özümseyerek faaliyetlerini sürdüren UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun misyonu; kaliteli bir eğitim sunarak, öğrencilerini sektörün en önde gelen insan kaynakları haline getirmektir. Bunu başarabilmek maksadıyla, öğrencilerin beceri ve yeteneklerini artıracak bir bilgi donanımına sahip olmalarını ve sektörün her zaman tercih edilen bir üyesi haline gelmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Öğretim elemanlarımız ve idari kadromuz öğrencileri ile bireysel olarak ilgilenmekte ve kariyer planlarını doğru yapmaları konusunda onlara yol göstermektedirler. Sınıflardaki öğrenci sayısı, belirlenmiş standartlar dahilinde tutularak, her bir öğrencinin eğitsel gelişimi yakından takip edilmekte ve bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Özenle hazırlanmış eğitim programımız sayesinde edinilecek bilgi birikimi ve tecrübenin, mezunlarımızı sektörün en değerli insan kaynakları haline getirmesini amaçlamaktayız. Sistematik ve bilimsel yönetim metotlarıyla donatılan öğrencilerimiz, geleceğin başarılı çalışanları, yöneticileri, iş sahipleri olarak hedeflerine doğru çok daha emin adımlarla yürüyebileceklerdir.