• UKÜ Online
Sağlık Yönetimi

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
SAGY101 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 -
SAGY103 Sağlık Ekonomisi 3 3 -
SAGY107 Sağlık Kurumlarında Muhasebe 3 2 2
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
TREG113 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM 2 2 -
INGL123 TEMEL İNGİLİZCE-I 3 3 -
İkinci Dönem
SAGY102 Sağlık Yönetimi 3 3 -
TDSE214 Tıbbi Dokümantasyon 3 3 -
BILT110 Temel Bilgisayar 3 2 2
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
TREG114 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM 2 2 -
INGL124 TEMEL İNGİLİZCE-II 3 3 -
Üçüncü Dönem
SAGY201 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri 3 2 2
SAGY203 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri 3 2 2
SGBL250 Sağlıkta Meslek Etiği 2 2 -
SGBL130 Tıbbi Terminoloji 2 2 -
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
SGBL230 Sağlıkta Halkla İlişkiler 2 2 -
Dördüncü Dönem
SGBL210 Epidemiyoloji 3 3 -
HKUK205 SAĞLIK HUKUKU 2 2 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
SAGYXX1 Alan Seçmelisi 3 3 -
SAGY204 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim 4 3 2
Beşinci Dönem
ISAG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 2 -
SAGY303 Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi 3 2 2
SAGY307 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama 2 2 -
SAGY309 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 2 -
SAGYXX2 Alan Seçmelisi 3 3 -
ILTM100 Güzel Konuşma ve Diksiyon 2 2 -
ISTA110 BİYOİSTATİSTİK 2 2 -
Altıncı Dönem
SGBL260 Sağlıkta İletişim 2 2 -
SGBL202 Halk Sağlığı ve Deontoloji 2 2 -
SAGY304 Sağlık Sigortacılığı 2 2 -
SAGY306 Sağlıkta Marka Yönetimi 2 2 -
SAGY308 Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi 2 2 -
IAYM220 İLK VE ACİL YARDIM 2 2 -
SAGYXX3 Alan Seçmelisi 3 3 -
SAGY400 Yaz Stajı Kredisiz 0 -
Yedinci Dönem
SAGYXX4 Alan Seçmelisi 3 3 -
SAGY401 Sağlık Politikaları 3 3 -
HKUK308 MARKA HUKUKU 2 2 -
SAGY403 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim 3 3 -
TRHM415 Sağlık Turizmi 2 2 -
SGBL300 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
Sekizinci Dönem
SAGYXX5 Alan Seçmelisi 3 3 -
SAGY402 Bitirme Projesi 3 1 4
SAGY404 Mesleki Uygulama 10 0 20
Seçmeli Dersler
SAGY310 Sağlık Sektöründe Girişimcilik 3 3 -
Son güncelleme: 26-01-2018