• UKÜ Online
Akademik

You are here

Sağlık Yönetimi

Sağlık sektörü, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaç farklılaşmasına bağlı olarak önemi artan alanların başında gelmektedir. Böyle bir yapının söz konusu olması maliyetlerin optimal seviyeye getirilmesi, verimliliğin artırılması ve hizmet satın alanların memnuniyetlerinin artırılması gereksinimlerini doğurmaktadır. Diğer taraftan sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının sayısının gün geçtikçe artış göstermesi; rekabete bağlı olarak iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada kalifiye personel istihdamı, büyük önem arz etmektedir. Sağlık Yönetimi bölümünün temel amacı; Sağlık Sektöründe gerçekleşmekte olan tıbbi ve teknolojik gelişmeleri, artan rekabet ortamını, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemsenmesini, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artması gereğini, sağlık alanındaki tıbbi gelişmeler ile birlikte üretim sistemlerini, muhasebe ve finansmanı, yönetim ve organizasyon gibi işletmecilik alanlarını da ön planda tutan, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifikasyonlara sahip, sağlık işletmelerinde pazarlama, halkla ilişkiler kalite yönetimi, hasta hakları ve hasta güvenliğini en üst seviyelere taşıyacak bireylerin etkin vizyonu olan, yeniliğe açık ve yeni edinmiş olduğu bilgileri iş süreçlerine aktarabilen “sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:
Sağlık Yönetimi, kaliteli insan kaynaklarını temel alan, sektörde yöneticilik, insan kaynakları, kalite, eşitlik ilkelerini temel alarak bu alanlarda eğitim vererek, gelişen sağlık sektörüne donanımlı ve aktif ve tüm ilkeleri benimsemiş yöneticiler yetiştirecek eğitim verecektir.

Programın Kazandırdıkları:
Gelişen sağlık sektöründe pazarlama, kalite yönetimi, hasta güvenliği ve haklarını temel alan, sağlık kurum ve kuruluşlarından faydalanan tüm bireylere aktif, etkili ve eşitlikci ilkeleri temel alarak hizmet verecek yönetici niteliklerine sahip olacak bireyler yetişecektir. Yönetici adayları insan kaynakları, muhasebe, halkla ilişkiler, finans vb. İşletme fonksiyonlarında çalışabilecek yapıya sahip olacak bireyler yetişecektir.

Kariyer Olanakları:
Sağlık sektörü, istihdam açığının süreklilik gösterdiği alanların başında gelmektedir. Diğer taraftan gereksinimlerin artması ve değişiklik göstermesi, sağlık sektörüne yeni kuruluşların girmesini de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda sağlık yönetimi bölümü mezunları, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.