• UKÜ Online

Hemşire olmak istiyorum çünkü..

Bütüncü (holistik) ve hümanisttik felsefe doğrultusunda, etik ilke ve yasalarla mesleki standartlara uyarak, yeni bilimsel bilgi ve teknolojileri kullanarak birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, hastalık halinde gerekli tedavi ve rehabilitasyonu sağlamak amacı ile, hemşirelik bakımını planlamak, uygulanmak ve değerlendirmek, böylece mesleki doyumumu ve hizmet verdiğim insanların hemşirelik bakımından memnuniyetini artırmak istiyorum.

Eğitim İçeriği

Hemşirelik bölümünde eğitim ve öğretim Türkçe olarak verilmektedir. Müfredat programında yer alan derslerde sağlıktan hastalığa, basitten karmaşığa bir yol izlenmekte, insan yaşam dönemleri dikkate alınarak sağlıklı toplum ve sağlıklı bireyin tanınmasını takiben sırasıyla basit akut hastalıklı, kronik hastalık ve engelli, akut-kronik yoğun bakım ve teknoloji desteği gerektiren birey ve ailenin bütüncü bakımını öğreten derslere yer verilmektedir. Programda, temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri, öğrencinin kritik düşünmesi ve algılamasının geliştirecek pek çok seçmeli sanat ve sosyal derslerine yer verilmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunlarımız edindikleri mesleki bilgi ve beceriler ile sağlık hizmetinin verildiği tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşire ünvanı ile görev almaktadır. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans programını tamamlayarak uzman hemşire ünvanı ile gerek uygulama alanlarında, gerekse akademik alanlarda çalışabilmektedir. Doktora programlarını tamamlayarak ise, uygulama alanlarında çalışabildiği gibi, akademik yükselmelerle ilgili kriterleri karşılama koşuluyla yardımcı doçent, doçent ve profesörlüğe kadar yükselebilmektedir.

Kısaca Hemşirelik Bölümü

Bölümümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim, uygulama ve araştırma etkinliklerini yürütmektedir. Misyonu; birey, aile, toplum sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici kaliteli hemşirelik bakımı sunabilen, mesleki değerleri ve kanıt temelli uygulamaları ilke edinen, eleştirel düşünen, problem çözebilen hemşireler yetiştirmek. Vizyonu; ulusal ve uluslararası her tür sağlık ve eğitim kurumlarının tercih ettiği hemşireleri yetiştiren bir bölüm olmak.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümümüz, bilimsel teorik eğitimin yanı sıra, öğrencilerin hemşirelik uygulamalarını simulator mankenler üzerinde deneyimleme olanağını buldukları laboratuvar ortamına sahiptir. Alan uygulamaları için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sağlık kuruluşlarında mesleki uygulamalarını öğretim üyelerimiz ve alanında deneyimli meslektaşlarımızın rehberliğinde sürdürerek mesleki becerilerini geliştirmektedirler.

Kısa Sözler... 

Prof. Dr. Seçil Aksayan Çağdaş, Öğretim Üyesi

Hemşirelik felsefesi doğrultusunda tüm sağlık alanlarında, sağlığı geliştirmek, korumak, uygun bakımını sağlamak üzere çalışacak kaliteli hemşirelere gereksinim vardır. Öğrencilerimizi, çağdaş hemşireliğin profesyonel değer ve inançları doğrultusunda ekip çalışması ile ancak, ekibin yalnızca söylenenleri yapan bir üyesi olmak yerine ekip kavramının da işaret ettiği gibi, oluşturulacak kararlarda pay sahibi olan, kararlarının ve yaptığının/yapmadığının sorumluluğunu alan güçlü üyeler olarak ve insanların/ailelerinin, toplumun fizik, psikolojik ve sosyal yönden hemşirelik gereksinimlerini karşılamak ve öz-bakım gereksinimleri için destekleyici olarak çalışmak üzere yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite geliştirme, hasta hakları, etik, hasta güvenliği gibi zengin kavramları özümseyip, benimseyen, daha da zenginleştirmeye çalışan hemşire insan gücünün eğitilmesine özen gösteriyoruz.

Burak Ağca, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Hemşirelik mesleğini insanlara daha çok yararlı olabilmek için seçtim. Bölümümde kazandığımız bilgi ve becerilerle ben ve arkadaşlarım toplumun sağlığı için örnek hizmet sunabilecek hemşireler olacağımıza inanıyoruz.