• UKÜ Online
Çocuk Gelişimi

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
CKGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 2 -
TARH101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 2 -
PSKO103 Psikolojiye Giriş 3 3 -
INGL123 TEMEL İNGİLİZCE-I 3 3 -
TREG113 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM 2 2 -
BILT110 Temel Bilgisayar 3 2 2
SOSY101 SOSYOLOJİ 3 3 -
BIYO105 İNSAN BİYOLOJİSİ 2 2 -
İkinci Dönem
TARH102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 2 -
INGL124 TEMEL İNGİLİZCE-II 3 3 -
SGBL260 Sağlıkta İletişim 2 2 -
TREG114 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM 2 2 -
CKGL108 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 3 3 -
ANAT201 ANATOMİ 4 3 2
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
SOSY102 SOSYAL ANTROPOLOJİ 3 3 -
Üçüncü Dönem
CKGL201 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim 3 3 -
FIZY201 FİZYOLOJİ 3 3 -
CKGL205 Çocuk Ruh Sağlığı 3 3 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
Dördüncü Dönem
CKGL206 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 -
CKGL202 Orta Çocukluk Döneminde Gelişim ve Eğitim 3 3 -
BESD200 GENEL BESLENME 2 2 -
OZEG101 Özel Eğitim 2 2 -
CKGLXX1 Alan Seçmeli 2 2 -
Beşinci Dönem
CKGL301 Erken Müdahale Yaklaşımları ve Gelişimsel Riskler 3 3 -
CKGL303 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 3 3 -
SGBL300 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
CKGL305 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk 3 3 -
CKGL307 Erken Çocukluk Eğitim Programları 3 3 -
CKGLXX2 Alan Seçmeli 2 2 -
Altıncı Dönem
ISTA110 BİYOİSTATİSTİK 2 2 -
BESD301 ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ 3 2 3
CKGL304 Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Teknikleri 2 2 -
CKGL306 Ergenlik Döneminde Gelişim 2 2 -
CKGL308 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları 3 0 6
CKGLXX3 Alan Seçmeli 2 2 -
CKGLXX4 Alan Seçmeli 2 2 -
Yedinci Dönem
CKGL401 Bitirme Projesi-I 3 1 4
SGBL210 Epidemiyoloji 3 3 -
CKGL405 Mesleki Mevzuat 2 2 -
CKGL400 Yaz Stajı Kredisiz 0 -
CKGL407 Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması 4 0 8
CKGLXX5 Alan Seçmeli 2 2 -
CKGLXX6 Alan Seçmeli 2 2 -
SOSH100 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 1 2
Sekizinci Dönem
CKGL408 Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri 3 2 2
CKGL402 Bitirme Projesi-II 3 1 4
CKGL406 Seminer 2 2 -
OZEG225 Özel Eğitimde Uygulama 4 0 8
Seçmeli Dersler
SAGY103 Sağlık Ekonomisi 3 3 -
Son güncelleme: 26-01-2018