• UKÜ Online
Çocuk Gelişimi

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
CKGL101 ÇOCUK GELİŞİMİ-I 3 3 -
OOEG101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 3 -
PSKO103 Psikolojiye Giriş 3 3 -
SOSY101 SOSYOLOJİ 3 3 -
BIYO105 İNSAN BİYOLOJİSİ 2 2 -
BILT110 Temel Bilgisayar 3 2 2
TREG100 TÜRK DİLİ Kredisiz 2 -
INGL123 TEMEL İNGİLİZCE-I 3 3 -
İkinci Dönem
UNISXX1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
TARH100 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Kredisiz 2 -
BESD200 GENEL BESLENME 2 2 -
ANAT201 ANATOMİ 4 3 2
SGBL260 SAĞLIKTA İLETİŞİM 2 2 -
FIZY201 FİZYOLOJİ 3 3 -
CKGL102 Çocuk Gelişimi - II 3 3 -
INGL124 TEMEL İNGİLİZCE-II 3 3 -
Üçüncü Dönem
CKGL203 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 -
CKGL200 Yaz Stajı Kredisiz 0 -
CKGL209 Aile Eğitimi 3 3 -
PSKO209 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 3 3 -
OOEG413 ÇOCUKLA İLETİŞİM 2 2 -
OOEG257 Erken Çocukluk Eğitim Programları 3 3 -
OZEG219 Özel Eğitim 3 3 -
SOSY104 SOSYAL ANTROPOLOJİ 2 2 -
Dördüncü Dönem
CKGLXX1 Alan Seçmeli 2 2 -
UNISXX2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ 3 3 -
CKGL208 ÇOCUK VE DRAMA 3 2 2
CKGL210 EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME 3 2 2
CKGL212 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ 3 2 2
CKGL202 ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM 3 3 -
Beşinci Dönem
CKGL301 ERKEN MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI VE GELİŞİMSEL RİSKLER 3 3 -
CKGL303 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 3 3 -
SGBL300 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 2 -
CKGL305 HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK 3 3 -
CKGL309 ERGENLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM 3 3 -
OZEG320 KAYNAŞTIRMA 2 2 -
Altıncı Dönem
ISTA110 BİYOİSTATİSTİK 2 2 -
CKGL304 GELİŞİMSEL TANI VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 2 2 -
IAYM220 İlk ve Acil Yardım 2 2 -
CKGL308 BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ UYGULAMALARI 3 0 6
CKGLXX2 Alan Seçmeli 2 2 -
BESD320 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ 3 3 -
EGIT366 BİREYSELEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI 2 2 -
Yedinci Dönem
CKGL401 BİTİRME PROJESİ-I 3 1 4
SGBL210 Epidemiyoloji 3 3 -
CKGL405 MESLEKİ MEVZUAT 2 2 -
CKGL400 YAZ STAJI Kredisiz 0 -
CKGL407 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ALAN ÇALIŞMASI 4 0 8
SOSH100 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 1 2
CKGLXX3 Alan Seçmeli 2 2 -
Sekizinci Dönem
CKGL408 ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3 2 2
CKGL402 BİTİRME PROJESİ-II 3 1 4
OZEG225 Özel Eğitimde Uygulama 4 0 8
CKGL406 SEMİNER 2 2 -
CKGLXX4 Alan Seçmeli 2 2 -
Seçmeli Dersler
SAGY103 Sağlık Ekonomisi 3 3 -
Son güncelleme: 26-01-2018